söndag, maj 30, 2010

FACKLIG OCH POLITISK SOLIDARITET ÄR FÖR MÅNGA ETT SKÄMT...TRAGISKT OCH TRIST.

Jag har som sagt skrivit en viktig interpellation till arbetsmarknadsminister Littorin.

Både när jag skrev den och nu efteråt har jag fått synpunkter på att så illa som jag beskriver verkligheten är det ju inte. Alla får ju visst ett grundbelopp i A-kassan om man är arbetslös, inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

Nej, så är det inte och har jag fel i det följande så se till att överbevisa mig om det, t ex du facklige solidaritetsvän som läser detta..!

Jag tog ett enda fall ur det verkliga livet som jag är väl förtrogen med. En 26-årig kvinna, två barn och sambo, som inte haft sitt första arbete, varit hemma med två barn med föäldraförsäkringens grundbelopp på runt 5-6.000 före skatt (?). Hon söker sedan nio månader jobb, men har vare sig fått det eller något vik eller praktikplats eller någon fortbildning/utbildning. Hon får inte ett enda RÖTT (till er som försvarar denna orimliga ordning) öre från samhället, vare sig i a-kassa eller socialbidrag (hennes sambo tjänar precis så att familjen inte erhåller något försörjningsstöd men tro mig, deras marginaler är obefintliga, vårt skattesystem bygger ju på att båda föräldrarna kan bidra till familjens gemensamma försörjning).

Hade hon haft sitt första jobb och med några tusenlappar betalat sig in i A-kassan hade hon ju haft ca 14-15.000 före skatt och skulle arbetslösheten bestå skulle hon aldrig komma under grundbeloppet (65 procent) på runt 10-11.000 kr per månad.

Nu står hon utanför vilket röda fack och solidaritetshycklande socialdemokrater sedan decennier och snart sekel slagits och slåss för att till varje pris hon - och andra av de verkligt svaga - ska fortsätta att göra. Facklig solidariet finns inte med dem som är utanför A-kassan och söker jobb, annat än allas vår ambition att "full sysselsättning alltid ska råda"...

Så länge dessa upprörande orättvisor råder - att endast de som kvalat in i A-kassan får del av dagens årliga ca 20 skattemiljarder till den (och s vill öka till 26 miljarder..) - måste tyvärr den röda fackliga och politiska solidariteten med de verkligt svaga BETRAKTAS SOM ETT ENDA SKÄMT.

De röda kämpar och slåss alltså sedan decennier och snart sekel för att de arbetslösa utanför a-kassan ska fortsätta att aldrig få någon ersättning alls eller en mycket låg aktivitetsersättning på 4.600 eller max 6.400 kr i månaden (230 kr/arbetsdag respektive 320 kr/arbetsdag).

Så kämpa på CUF, för att avslöja hycklerierna och sveken mot de unga på arbetsmarknaden!

Än en gång, den som haft ett första jobb på några månader (tidigare 6, är det tre nu?) och varit inskriven i a-kassa i ett halvt eller ett år) får vid långtidsarbetslöshet minst 120.000-140.000 kr per år medan den som inte kvalat in får ingenting eller tidvisa aktivitetsersättningar på 4.600 till 6.400 kr i månaden.

Detta försvarar aktivt Wanja och Mona och alla andra röda. Och av en enda anledning, som vi vet. Alla som arbetar ska ju helst vara med i facket, och då är 26 årliga miljarder per år inget dåligt medlems(tvångs)argument...

Men den fristående Alfakassan då? I min andra interpellation till arbetsmarknadsminister Littorin visar jag på att den verkligen inte är fristående (ordförandeskapet har nyligen växlat från Metall till Kommunal...) och att bockarna till trädgårdsmästare verkligen varit framgångsrika i att låta Alfakassan ha bland de högsta medlemsavgifterna och de längsta kötiderna.

Tar jag inte i med ordet bockar? Jo, kanske, men är det inte en märklig konstruktion (av Göran Perssons regering 1998) att den "fristående och oberoende" Alfakassan styrs av dem (arbetslöshetskassornas samorganisation) som alla vill att människorna istället skall ansluta sig till de egna A-kassorna???

Men Staffan, hör jag hur någon Wanja/Mona "låt alike" eller någon principiell liberal säger. "Det är ju inte många som drabbas av det du lyfter fram".

Ja, övertyga mig om det då. Och det räcker egentligen med att en enda råkar ut för de orättvisor jag lyfter fram för att systemet borde reformeras.

Min verklighetsbild är denna, och jag har haft hjälp av RUT, riksdagens utredningstjänst:

I januari var 718.530 personer registrerade som arbetssökande på Sveriges arbetsförmedlingar. Av dessa fanns 453.234 i olika åtgärdsprogram. 10-tusentals eller kanske över 100.000 av dessa hade säkert 4.600 eller 6.400 per månad.

Antalet arbetslösa var 265.296. Av dessa hade 143.318 (54 PROCENT) inte erhållit någon utbetalning från arbetslöshetsförsäkringen. Några av dessa har säkert en förmögenhet att tulla av men för huvuddelen återstår inte annat än att leva på make eller sambos eller föräldrars inkomst, eller på behovsprövat försörjningsstöd (socialbidrag).

Detta är Solidaritet modell röda fackförbund eller partier idag år 2010. Den finns alltså inte för alla dessa utanför arbetslöshetsförsäkringens 20 årliga skattemiljarder.

Det är Centerpartiet och Folkpartiet och Alliansen som slåss för rättvisa åt de verkligt svaga på arbetsmarknaden genom att arbeta för en allmän och solidarisk arbetsmarknadsförsäkring, i likhet med den allmänna sjukförsäkringen och den allmänna folkpensionen.

Trots denna verklighet har den politiska debatten i Sverige det senaste året främst handlat om hur de som är inne i socialförsäkringssystemet vid omförsäkring ibland kan få ersättningar lägre än sjukpenningnivån. De röda facken och partierna gråter blod och upprörs över detta, och media har det ständigt som sina huvudnyheter. OK att detta självfallet ska diskuteras, men låt oss för guds skull också diskutera de verkligt stora orättvisor som hela detta långa blogginlägg har speglat!!
..........................................

Nåväl, till er som fortfarande är med! Jag gör och kommer att göra precis allt för att denna fråga ska bli central i årets valrörelse och vid ev behov därefter, som ni förstår. Jag har ännu inte lyckats intressera media för att på löpsedlar och i reportage från verkligheten beskriva de fruktansvärda orättvisorna mot de verkligt svaga.

Jag hoppas därför på en bloggbävning av FRA-klass (!) för att få igång opinonsbildningen. Håller Du med så blogga, och länka gärna!!

(Och håller du inte med vill jag gärna få argument för varför jag är fel ute).Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om ,

fredag, maj 28, 2010

LO-Wanja-Mona är hycklare! Allmän A-kassa en rättvisereform!

Jag har skrivit två viktiga interpellationer till statsrådet Sven-Otto Littorin som jag fram till valet kommer att göra allt för att få en rejäl diskussion kring. Den första om en allmän och solidarisk Arbetslöshetsförsäkring.

Norrköpings tidningar och Östgöta Corren ger utrymme för den på nyhetsplats idag.

Folkpartiet och Jan Björklund tycker precis likadant som jag och Centerpartiet, och är också som vanligt framgångsrika i att sätta ned foten och få rubriker!

Det är orimligt och upprörande att de människor som vill ha arbete men som inte lyckats erhålla ett första jobb därmed också utestängs från ersättning från Arbetslöshetsförsäkringen som till huvuddelen (20 miljarder kr) finansieras av skattemedel.

Denna skrämmande orättvisa verklighet, där allas skattepengar pumpas in i ett så kallat försäkringssystem där flera hundra tusen arbetssökande inte kvalar in, måste brytas.

Lika väl som vi i Sverige har en allmän sjukförsäkring och en allmän folkpension så borde vi naturligtvis ha en allmän arbetslöshetsförsäkring, i vilken alla som söker arbete inryms! Det är en politisk skandal att de fackliga organisationer som ska tillvarata de arbetandes och arbetssökandes intressen istället tillsammans med socialdemokraterna gjort allt för att förhindra denna reform, i decennium efter decennium och snart kanske i sekel efter sekel.

Wanje Lundby Wedin - LO - debatterade denna fråga i gårdagens studio 1 med Jan Björklund. LO och socialdemokraterna är hycklare och skrymtare, de ondgör sig i salvelsefulla ordalag över de 50.000 personer som nu omförsäkrats inom de inkomstrelaterade trygghetssystem när de ibland fått en viss minskning av ersättningen under sjukpenningsnivån. Men de ägnar inte de 143.000 arbetslösa, varav många ungdomar, en tanke, de som inte får en krona från a-kassan utan hänvisas till socialbidrag eller låga temporära aktivitetsstöd fjärran från de omförsäkrades nivåer.

Centerpartiet, Folkpartiet och alliansen slåss i denna fråga för solidaritet med och rättvisa åt de verkligt svaga medan sossarna och de röda facken (och även andra fack..) endast slåss för sig själva, dvs goda medlemsargument för facken. Det är faktiskt ynkligt, och i denna rättvisefråga är faktiskt arbetarrörelsen ett skämt, som i snart 100 år gör allt för att säkerställa att de som inte tillåts komma in i arbetslöshetsförsäkringen ska hållas kvar utanför och hänvisas till behovsprövade socialbidrag.

Min andra motion ska jag snart skriva mer om; den handlar om arbetslöshetskassornas sammankoppling med politiserade fackförbund, en också mycket tveksam ordning.

Göran Persson tvingades därför för skams skull tillskapa en "fristående" eller s.k. statlig a-kassa, Alfakassan. Den har bland de högsta medlemsavgifterna och de längsta kötiderna.

Men är den fristående. Nej, pyttsan!

Man har satt bocken till trädgårdsmästare och låter arbetslöshetskassornas samorganisation bli huvudman. Ordförandeskapet har nyligen växlat från Metalls representant till Kommunals....fristående så det förslår..

Och som sagt, Alfakassan är dyr och har lång kö, och GD för inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen råder därför arbetslösa istället att gå med i de billigare fackliga a-kassorna...

Mission completed, tycker säkert Metall och Kommunal..

Min andra motion kräver därför att Alfakassan blir fristående från fackförbunden och att medlemsavgift och kötider/service ska vara bland de bästa, inte de sämsta!

DN, SvD, AB, Expressen (äldre), Hallands Nyheter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

SvDs valkompass - Fortsatta bekymmer!

jag skrev igår och gladdes över att TT spectras (SvDs)valkompass nu fungerar bättre, i varje fall om man tycker ungefär som Centerpartiet.

Mikael Nilsson, matematiker och piratpartist, visar på sin blogg att stora bekymmer kvarstår.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg är flera frågor ofullständigt eller felaktigt konstruerade, t ex om man är för Nato-ledda fredsinsatser i Afghanistan där inte FN-mandatet nämns.

Mikael visar nu på en annan fråga, där propagandan från de röda förlett (??) testkonstruktörerna till att hävda att oppositionen är emot signalspaning för landets säkerhet (under sträng kontroll) i tråd över landsgränsen. Debatten har ju med all tydlighet visat att det oppositionen vill är att först riva upp lagen, och sedan efter nya utredningar återinföra den igen, fast med möjlighet för fler myndigheter att ge FRA spaningsuppdrag. Det enda parti som är emot är Piratpartiet, vars möjligheter att komma i regeringsställning och där tvingas göra den plågsamt svåra avvägningen mellan intrång i den personliga integriteten och landets säkerhet känns rätt avlägsna.

Att ha med denna fråga som ger en faktiskt totalt fel bild av den faktiska verkligheten - dvs att oppositionen entydigt accepterar signalspaning i tråd - är genant för testkonstruktörerna och det skämmer givetvis hela testet.

Och det finns fler exempel. Vänsterpartiet förefaller nu liksom tidigare att gynnas, medan Folkpartiet istället har drabbats negativt.

Frågan om fildelning för privat bruk är också en liknande slamkrypare, där partierna alls inte är lika entydiga som valkompassen utgår ifrån. För egen del, liksom för Centerpartiet, brottas jag med frågan och har en betydande förståelse för att internets enorma möjligheter begränsas om all nedladdning (där upphovsrätt finnes) för privat bruk är kriminaliserad.

Testkonstruktörerna får alltså jobba vidare, och låt mig hoppas att intrycken man hittills tagit av Mikael kan fortsätta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag, maj 27, 2010

SvDs Valkompass fungerar! Bra jobbat!

Tidigare fungerade SvDs - med flera tidningars valkompass - uselt. I varje fall om man var centerpartist.

Per Ankersjö, Karin Jonsson, jag själv och många andra agerade i frågan. Mikael Nilsson gjorde en elegant förbättring som fungerade bra.

Och nu har SvD lyssnat och gjort förändringar så att kompassen fungerar bra. I varje fall om man är centerpartist! och troligen också i övrigt

Jag blev 75 procent C, 66 % Kd, 61 % Fp, 59 % M, 51 % SD..,29 % Mp, 25 % S och 21 % V.

Och PP 3,5 procent...(vid ett ytterligare försök 9,2 procent..). Men PP borde ju delta i en egen kategori, med sitt mycket speciella koncept. Man har ju valt att bilda ett parti när man väl egentligen är en stark intresseorganisation..?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Örongodis från de rödgröna på LRFs stämma - Stöd alliansens Gröna Röst!

Jag har ju kritiserat "det stora livsmedelshyckleriet"; att tala för god miljö och god djuromsorg i det svenska jordbruket samtidigt som produktionen stadigt minskat i trettio år och importen väller in.

Kanske börjar debatten svänga lite, äntligen. De rödgröna talade inte bara om mer stöd till det ekologiska utan ville både ha en livsmedelsstrategi och ökad livsmedelsproduktion. Ja, det är lätt att säga i opposition..., och trots att det gått åt andra hållet under alla socialdemokratiska regeringsår sedan 1960-talet. Ändå bättre att det sagts än om det inte sagts!

Deras nya nyckelord var istället biogas, som nämndes mycket frekvent och som fick motivera ökade handelsgödsel- och dieselskatter med mera. Öka beskattningen av det svenska jordbruket än mer, så kan vi - staten - fördela detta till än det ena, än det andra, var modellen.

Hur detta skulle öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft är svårt att se. Är inte risken uppenbar att när man ökar skatterna och sänker jordbrukets konkurrenskraft blir det allt färre gårdar att beskatta och allt färre som har förutsättningar för biogasproduktion??

Att oppositionen vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag är bra, och där behöver alliansen komma med nya grepp i augusti. Måtte Centerpartiet vinna den dragkampen i regeringen.

Ska man rösta rött eller grönt som landsbygds- och lantbruksvän? Ja, vem litar ni på, Lars Ohly eller Maud Olofsson och Eskil Erlandsson..? Eller på Peter Erikssons dogmatiska syn på djuromsorg och djurskydd, mycket höga krav även om produktionen flyttar ut och vi istället importerar pälsar och mat från länder där djuromsorgen är mycket sämre...

Jag är positiv till en livsmedelsstrategi för att ge jordbruket förutsättningar att vända den negativa produktionsutvecklingen. Det var jordbruksminister Erlandsson också medan Per Schlingman (M) svävade på målet.

Ingen vill självfallet se "stalinistiska beordrade produktionsmål", det är fullständigt väsensskilt mot liberalism och att ge goda konkurrensförutsättningar. Detta har dock inte hejdat något riksdagsparti från att sätta upp statliga mål för hur stor andel av åkermarken som ska odlas "ekologiskt" (20 procent) och hur mycket ekomat som kommuner och myndigheter bör köpa in (25 procent)....(Då duger "stalinismen" tydligen..)

Centerpartiet är alliansens Gröna Röst, som driver på i miljöfrågorna och för de gröna näringarnas och hela Sveriges utveckling och livskraft.

Men, säger någon, behövs Centerpartiet, de nya moderaterna börjar ju prata landsbygd också.

Det är bra med alla som engagerar sig i miljö- och landsbygdsfrågorna, och kanske börjar vårt trägna arbete att avsätta resultat!

Men låt mig för en gångs skull vara tydlig och säga att det har betydelse för t ex miljön, för landsbygden och för de gröna näringarna vilken styrka som centerpartiet har i riksdagen. Må det ändå tillåtas mig att säga att brinner man för detta - miljö, landsbygd, gröna näringar - då är 30 procent och mer för det stora borgerliga partiet och 5-6 procent för Centerpartiet inget optimalt förhållande om man vill ha bästa resultat.

Jag är en varm alliansvän, det borgerliga samarbetet har aldrig fungerat bättre än nu och jag har stor respekt för det stora borgerliga partiet.

Men Centerpartiet är alliansens Gröna Röst och ju starkare den rösten är i den alliansregering som jag tror får majoritet i valet, ju bättre förutsättningar ger detta för t ex miljön, för landsbygden och för de gröna näringarna!

För visst är det kamratliga diskussioner och slitningar i varje regering, även i denna. Visst har centerministrarna och deras medarbetare fått kämpa hårt i många frågor, oftast med framgång men inte alltid.

Låt mig lista en del sådana frågor utan att gå djupare in på dem. Självfallet står hela regeringen för de kompromisser man enats om, och självfallet försvarar jag som varm alliansvän min regering! Men kom ihåg att centerpartiet är det mest drivande partiet i miljö- och landsbygdsfrågorna. Så ge gärna alliansens Gröna Röst ditt stöd!

* sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
* dieselskatten för jord och skog
* handelsgödselskatten
* landsbygdsstrategi och Matlandet Sverige
* storsatsning på förnybar energi
* rejält ökade bidrag till enskilda vägar
* ursprungsmärkning av mat
* med mera

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Vänsterpartiet dikterar - Urban Ahlin vilseleder

Jag måste först ge en eloge till SvD och Mikael Holmström som lusläst den rödgröna överenskommelsen om försvars- och utrikespolitiken och hittat det famösa och sanslösa kravet att USA ska lämna alla militärbaser utanför USA...

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin måste ha blivit överkörd i frågan, och vrider sig som en mask i intervjuer och debattinlägg. Jag lyssnade till honom i gårdagens Studio (P)1 i diskussion med Carl Bildt, där han faktiskt förnekade att det som står i uppgörelsen verkligen står där.

Det gör han faktiskt också i ett debattinlägg på Newsmill, på vilket jag har replikerat under rubriken Vänsterpartiet dikterar - Urban Ahlin vilseleder.

Där funderar jag också över vem som kan ha kört över Urban Ahlin och öppnat för detta krav på USA som Vänsterpartiet ju drivit ända sedan sin tid som uttalat kommunistparti i nära förbund med det ryska kommunistpartiet.

Kan det ha varit något annan än statsministerkandidaten Mona Sahlin..??

Och jag ställer den retoriska frågan om vad det i så fall säger om hennes omdöme och förmåga att leda landet....

USA är världens största demokrati och det land som under andra världskriget kom till Europas demokratiers hjälp mot nazismen, och under det kalla kriget mot Sovjetkommunismen. Nu vill de f.d kommunisterna - som alltid - kasta ut USA från Europa och även från Korea där Nordkorea nu hotar med krig. Och socialdemokraterna byter politik och ansluter sig. Man tar sig för pannan.

Dessa frågor rör Sveriges, Europas och Världens säkerhet och att ett regeringsalternativ driver frågor som skulle skapa destabilitet i världen och få Sverige att framstå som en allierad till Ryssland, Kina och Cuba är djupt, djupt allvarligt.

Wiseman kommenterar också detta, liksom Albin Ring Broman.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, maj 25, 2010

Tidigare kommunister dikterar de rödgrönas försvarspolitik.

Jag är djupt oroad över att de rödgrönas försvars- och utrikespolitik verkar dikteras av Vänsterpartiet; miljardnedskärningar i försvaret, nedskärning av Sveriges internationella fredsinsatser, tidsplan för att lämna Afghanistan, med mera.

Och så kommer detta i dagens SvD; USA ska lämna sina "baser" i Tyskland och Sydkorea och i alla andra länder....

Uppdaterat: Nordkorea hotar med krig och de rödgröna kräver att USA lämnar Sydkorea. Litar man alltså mer på kommunistdiktaturen Nordkorea än på USA..?

Min reaktion är stark, och framgår av TT-telegram nedan. Vart är de rödgröna och socialdemokraterna på väg? Vart vill Mona Sahlin leda Sverige, och vad säger detta utspel om hennes omdöme och förmåga?

TT-Telegram den 25 maj 2010, 11.46

De borgerliga reagerar tydligt på de rödgrönas förslag.

- Det är unikt bland de västliga demokratierna att ett regeringsalternativs politik dikteras av ett före detta kommunistparti. Detta kan ge oöverskådliga följder för säkerheten i Europa och världen, säger Staffan Danielsson (C) till TT.

- Detta är en mycket oroande utveckling som sätter i fokus på Mona Sahlins kapacitet och omdöme att leda landet, säger han.

Folkpartiets Carl B Hamilton kallar det hela för "stolligheter".

- De baltiska staternas säkerhet garanteras av USA i sista hand. Vänsterpartiernas politik skulle därför undergräva Baltikums säkerhet, och skulle kunna göra de baltiska staterna till ett lätt byte för ryska trakasserier och hot, säger han i ett uttalande.

Socialdemokraternas talesman Urban Ahlin tonar ned skrivningarna.

- Vi kräver det av alla stormakter. Vi skriver inte det om Ryssland, där har vi större problem med mänskliga rättigheter och pressfriheten än i USA.

Han håller med om att ett ensidigt tillbakadragande skulle destabilisera delar av världen.

- Ja, det är klart det skulle. Men vi kräver inte det heller. Det här gäller alla stormakter. Men det är möjligt att vi hade kunnat vara tydligare här, säger Ahlin till TT.

Utrikesminister Carl Bildt analyserar det spektakulära utspelet på sin blogg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag, maj 24, 2010

Ett proffs på valkompass - och Pirat..!

Efter tips från Markus "Lake" Berglund så testade jag Mikael Nilssons bearbetning av SvDs oprofessionella Valkompass.

Mikael har kvar samma ofullständiga frågor, men nyanserar frågeställningen och tillför ett moment att man graderar hur viktig frågan är.

Och Simsalabim...

Jag blir faktiskt centerpartist vid första försöket!

Och därefter - vill jag minnas - kd, fp, pp, m, och lite längre ner oppositionen.

Priset för Mikaels bearbetning är att jag plötsligt fick starka PP-sympatier, vilket jag har svårt att förstå eftersom PP ju säkert passar på nästan samtliga frågor.

Men jag tycker ju integritetsfrågorna är viktiga, så förmodligen ger utslaget på övriga frågor noll.

I alla fall, strongt jobbat, Mikael, sälj in din produkt till Svd!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det stora livsmedelshyckleriet - jag är förtvivlad

Svenska politiker ställer ökade krav på det svenska jordbruket, allt strängare regelverk och kontroller. Man talar om hög livsmedelskvalitet, om god miljö och djuromsorg. Man talar mycket om den produktion som benämns ekologisk, som ökat till ca 5 procent av produktionen i Sverige.

Men man talar aldrig om den dramatiska minskningen av den vanliga miljövänliga svenska livsmedelsproduktionen, som på 30 år minskat med ca en tredjedel. Istället väller importmaten in från jordbruk med sämre miljöomsorg och djurskydd. Snart är över hälften av den mat vi äter importerad. Sverige har den kanske lägsta självförsörjningsgraden inom EU.

Hyckleriet kunde inte vara större. Tala ett men göra något annat.

Denna vecka möts LRF till årsstämma och ska diskutera den dramatiska situationen. Man vill som alltid vända den dramatiska nedgången, så att inte den sista bonden slår igen år 2053, om nuvarande minskningstakt fortgår...

Näringen klarar dock inte detta på egen hand. Därför har jag (den 21 maj) ställt en interpellation till jordbruksminister Eskil Erlandsson och visar på det pågående hyckleriet, och föreslår att regeringen bör utarbeta en livsmedelsstrategi där staten, handeln, myndigheterna och konsumenterna med flera ska samverka med näringen för att skapa förutsättningar att vända trenden.

Här en länk till Interpellationen;
Här en länk till mitt blogginlägg om detta.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

söndag, maj 23, 2010

ny spännande allians om försvaret; S, V..och Fp?

Två tunga socialdemokrater skriver idag på SvD Brännpunkt om försvaret, och gläds över att fp i några frågor påstås ligga nära den röda försvarspolitiken.

Kvaliteten på SvDs ledarkommentarer om försvaret, och även vad gäller denna artikel, lämnar ibland en del i övrigt att önska.

SvDs Claes Arvidsson har i sina ledarartiklar/krönikor/intervjuer bl a hävdat att den nya Helikopter 14 aldrig kommer att lyfta (trots att den bevisligen redan flugit till bl a Linköping). Han verkar också tro att riksdagen planerar för ett nytt försvarsbeslut redan år 2012...

I både frågorna har han kanske förletts av militär expertis nära Folkpartiet och Jan Björklund.

Riksdagen lämnade genom 2004 års försvarsbeslut de regelbundna femåriga försvarsbesluten. Istället skulle försvaret likt andra politikområden ha en fastställd inriktning, och förnyas när så erfordrades. Riksdagen fastställde i juni 2009, för mindre än ett år sedan, en ny inriktning för försvaret. Den avses gälla minst till och med 2014.

Von Sydow och Karlsson är uppenbart fel ute när de verkar mena att Björklunds understrykande av att de allra flesta ska vara kontrakterade på deltid i armén innebär att han vill återgå till ett försvar baserat på värnplikt. Tvärtom stöder ju Björklund enigheten från försvarsberedningen och det färska riksdagsbeslutet om vikten av att de frivilligt rekryterade till huvuddelen inte är fast anställda utan kontrakterade på deltid.

Anmärkningsvärt är socialdemokraternas allt tydligare tveksamhet inför att Sverige ska delta som nu i internationella fredsinsatser. Där är Folkpartiets omsvängning också rätt anmärkningsvärd, från att ha varit drivande för detta till att nu likt S och V istället vilja minska vårt avsedda internationella deltagande.

Von Sydow/Karlsson noterar också kritiken från FPs försvarstalesman, som aktivt likt de rödgröna motsätter sig alliansens linje att inte nysatsa på den gamla Hkp 4.

Klyftan mellan Fp och de röda vad gäller Nato verkar dock bestå oförändrad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

lördag, maj 22, 2010

SvD:s valkompass är inte proffsig! Tvärtom!

Norrköpings tidningar, och nu SvD har en valkompass. Det är nästan omöjligt att bli centerpartist i den, C kommer som tre eller fyra efter kd och fp, ungefär.

Även om man är centerpartist, alltså.

Därför är den ingen proffsig produkt, så klart.

Låt mig kritisera några av frågorna.

* Frågan " Sverige ska delta i Nato-ledda operationer som exempelvis i Afghanistan" är klart ofullständigt formulerad. Orden "under FNs mandat" skulle absolut ha varit med. Nu blir det hugget som stucket för borgerliga och centerväljare, om man ska vara för eller emot. Som frågan är ställd ökar det utfallet att man blir klassad som v eller mp, eftersom dessa är mest Natonegativa. Många s säger säkert nej och listas sedan närmare v och mp.

* Frågan "En global skatt ska motverka valutaspekulation" är inte så många insatta i, och något riktigt facit för partierna finns inte heller, utöver att de röda alltid gillar skatter. En sådan skatt är svår att få att fungera, men den kan inte heller uteslutas, rätt utformad. Här är säkert de allra flesta för, vilket kommer att gynna de röda partierna i utfallet.

* Frågan om gratis inträde på muséer eller ej, gynnar också de röda. Ett visst inräde eller ej på muséer är ingen stor sak, men många svarar nog att det vore väl bra...

* Frågan "individuell föräldraförsäkring ökar jämställdheten" är också en slamkrypare. Även denna är ju en "rödmarkör". Men även en center- eller alliansväljare kan faktiskt svara ja även om man är emot själva idén eftersom den har andra nackdelar som sämre valfrihet osv.

* Frågan "Gröna skatter behövs för att förbättra miljön" är också en slamkrypare. MP föreslår just nu höjda CO2-skatter på bensin utan att sänka andra skatter, dvs utan skatteväxling. Även denna fråga gynnar de rödgröna eftersom många borgerliga och centersympatisörer kan välja mellan båda ja och nej. Jag tror att många snabbt är för, och därmed kommer närmare de rödgröna.

* Jag tycker också att det saknas en klassisk centerfråga, typ storsatsning på vindkraft eller "ska staten arbeta för en levande landsbygd".

En av konstruktörerna bakom kompassen är Stig-Björn Ljungggren, en s-märkt men ibland rätt sympatisk debattör. Det svärtar honom dock att han lär ha sagt ungefär(enligt NT) att han "hellre dör än röstar på Centerpartiet". Då blir ansvaret särskilt stort att inte missgynna Centerpartiet i den kompass han är delaktig i.

några bra länkar om detta; Skånska Dagbladet,Aftonbladet (Matilda Molander, CUF),Trelleborgs Allehanda,Per Ankersjö,Magnus Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Interpellation om Det svenska livsmedelshyckleriet; tala miljö men köpa import

Jag ställde för 5 år sedan flera interpellationer till dåvarande jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist, där jag slog larm om jordbrukets pressade situation och om den dramatiska produktionsminskningen. Och jag efterlyste åtgärder för att stödja jordbruket i dess kamp för att vända trenden.

Jag interpellerar nu igen i en lång genomarbetad interpellation, eftersom produktionen fortsätter att minska och åtgärder måste vidtas. Det är ohållbart och ett hyckleri att ständigt granska och öka kraven på det svenska jordbruket, samtidigt som det krymper dramatiskt och importen väller in från jordbruk med långt sämre miljöpåverkan och djuromsorg.

Regeringen med jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen har med kraft och engagemang nu genomfört en rad positiva åtgärder för att öka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft genom att minska jordbrukets skatter, förenkla regelverk och minska byråkratin samt stödja näringen genom FoU och med andra insatser. Detta är mycket bra.

Ändå är lönsamheten för den svenska livsmedelsproduktionen idag fortsatt mycket pressad genom låga världsmarknadspriser, dåligt betalt för mervärden och höga kostnadsnivåer. Produktionen fortsätter att minska och snart riskerar den att sjunka under 50 procents självförsörjningsgrad, lägst inom EU. Visserligen har ekoproduktionen ökat successivt till ca 5 procent av livsmedelsproduktionen, men samtidigt har den totala produktionen sjunkit dramatiskt mycket mer och den importerade matens andel av livsmedelskonsumtionen har nästan fördubblats från runt 25 procent på 1980-talet till 45 procent idag.

Mitt förslag är att det liksom i Storbritannien och i enlighet med näringens (LRFs) förslag utarbetas en svensk strategi för framtidens livsmedelsproduktion.

Livsmedelsproduktionens fortsatta utveckling i Sverige är en angelägenhet för hela Sverige av en rad skäl; resurs- och hållbarhetsskäl, djurskydds- och miljöskäl, sårbarhets- och säkerhetsskäl, för levande landsbygder och öppna landskap samt för jobb och tillväxt i livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. En livsmedelsstrategi skulle analysera situationen och föreslå mål och åtgärder. Detta skulle också ge en bred uppslutning kring situationens allvar och kring behovet av gemensamma insatser från näringen, staten, handeln, myndigheterna och konsumenterna med flera för att vända trenden.

.Är jordbruksministern beredd att vidta åtgärder i denna riktning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

torsdag, maj 20, 2010

Rödgrönt NEJ till förbättringar för veteransoldaterna...

Vid riksdagens beslut om personalförsörjningen (frivillighet i fred istället för värnplikt)fattades också beslut om att förbättra omhändertagandet av skadade soldater i internationella insatser i en rad avseenden.

Min kunnige och sympatiske kollega i försvarsutskottet Allan Widman - som jag kritiserar en del idag också - har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit en rad åtgärder för en bättre veteranpolitik, en gedigen utredning.

Jag tycker att det är oerhört trist att de rödgröna med en märkligt njugg och - som jag tycker - helt ohållbar argumentation röstade emot dessa förbättringar för våra soldater. Det svenska välfärdssystemet vanliga skyddsnät ska räcka även för skadade soldater, menade ungeför Peter Jonsson (S)....

Jag riktade stark kritik mot de rödgröna:

- Jag vill också slutligen ta upp veteransoldatfrågan. Jag noterar med bestörtning att de tre oppositionspartierna vad jag kunde höra inte bevärdigade denna viktiga fråga med ett enda ord i sina inledningsanföranden. Hur tänker ni? Varför vill ni avslå de förbättringar för våra soldater som vi i dag vill besluta om? Varför vill ni skjuta också dessa fyra fem år framåt i tiden?

- Jag vill understryka det stora värdet av att riksdagen i dag på regeringens förslag och efter Allan Widmans gedigna utredning genomför en rad förbättringar i hur den utsända personalen vid internationella fredsinsatser bättre ska omhändertas före, under och efter insatserna. Det är bra med en ny lag om Försvarsmaktens personal i internationella insatser. Det är utmärkt att stödet till soldater som skadats på olika sätt inte längre ska begränsas i tid liksom att nya hedrande förtjänstmedaljer införs. Samtidigt ska ett gemensamt minnesmonument uppföras, och den 29 maj blir en ny årlig minnesdag gemensam för alla svenska veteransoldater.

- Vänsterpartierna motsätter sig att riksdagen beslutar om den nya förbättrade veteranpolitiken, och ni yrkar avslag i några mycket njugga och anmärkningsvärda formuleringar. Varför talar ni inte ur skägget? Varför är ni emot att våra soldater vid internationella insatser ges ett bättre stöd än under er regeringstid när de till exempel skadas psykiskt? Varför ska tidsgränsen på fem år för statligt stöd behållas? Varför ska de nya förtjänstmedaljerna stoppas? Varför ska alla dessa förbättringar skjutas på en avlägsen framtid? Ni har en del att förklara för de soldater som är i tjänst utomlands och som ska ut på uppdrag i höst och vinter.

Allan kommenterar även detta kort på sin blogg (liksom även min kritik i andra frågor).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ett försvar byggt på frivillighet och inte på tvång!

Försvarsdebatten lever denna vecka!
Utöver Folkpartiets turer om försvaret - se föregående inlägg - så fattade riksdagen igår ett historiskt beslut om att i fredstid låta den ca 100-åriga värnplikten vila och istället rekrytera soldater och officerare på frivillig grund.

Både män och kvinnor, samma regelverk!

Värnplikten har tjänat Sverige väl, men i dagens verklighet utan invasionshot under överskådlig tid och med ett rörligt insatsförsvar blir det naturligt att - liksom i många andra länder - bygga på frivillighet istället för på tvång.

Även från integritetssynpunkt, vilket vi i Centerpartiet anser vara en tungt vägande faktor, är ju frivillighet i denna fråga principiellt mycket mer tilltalande än att staten med tvång väljer ut var 25:e (ca 5-6.000) i en årskull till värnplikt.

Jag ställde denna fråga i riksdagsdebatten till Vänsterpartierna:

- Ni och Alliansen är överens om att människor efter en inledande tremånadersutbildning klarar av att frivilligt välja en fortsättning i försvaret och skriva kontrakt. Men varför tilltror inte V och S samma människor att också frivilligt välja att genomgå den inledande tremånadersutbildningen? Tror ni inte på attraktionskraften i försvarets erbjudanden och att ett avtal på frivillig basis rent principiellt och praktiskt är att föredra? Menar ni alltså att människor av fri vilja inte kommer att välja den inledande rekrytutbildningen, men däremot den därpå följande niomånadersutbildningen bara man har blivit tvångskommenderad till de första tre månaderna? Hur ser den analysen ut?

Jag kritiserade också de rödgröna:

- Miljöpartiet har ju konsekvent förespråkat ett försvar byggt på frivillighetens grund, Vänsterpartiet är inriktat på en fortsatt tvångslagstiftning även i fredstid och Socialdemokraterna som ju oftast följer Vänsterpartiet nu för tiden väljer att göra det även i denna fråga. Den utvecklingen finner jag djupt oroande.
Men en sak är de tre partierna helt överens om: Det ”måste finnas en bred blocköverskridande majoritet” i just denna viktiga fråga. Det är lätt att förstå varför ni vill ha det; det finns ju ingen samsyn inom det rödgröna blocket, och då blir det inget beslut alls.

Särskilt anmärkningsvärt är det självfallet att Miljöpartiet som så hårt kämpat för frivillighet i rekryteringen till försvaret nu börjar vackla:

- Jag vill rikta en tydlig fråga till Miljöpartiet och till Peter Rådberg: Innebär det faktum att ni nu vill ha en ny, förutsättningslös, utredning att ni håller på att byta fot till att i strid med allt det ni har kämpat för så länge öppna för en fortsatt värnplikt i fredstid?

Och jag riktade en fråga till Socialdemokraternas Peter Jonsson:

- Vad hela den i mitt tycke uppblåsta retoriken från vänsterpartierna handlar om är hur försvaret ska rekrytera potentiella soldater till den inledande grundutbildningen på tre månader. Regeringen, utskottsmajoriteten och Miljöpartiet menar där att det är en styrka att även detta beslut hos blivande soldater och officerare fattas genom frivillighet och inte genom ett statligt tvång. Vi tror på att försvarets erbjudande kommer att vara och alltmer utvecklas till en attraktiv utmaning som många svenska män och kvinnor kommer att söka till. Vi är ju helt överens här i riksdagen om att uppgiften att under ett antal år försvara landets säkerhet inom landet och i fredsinsatser utanför landets gränser är oerhört viktig och betydelsefull. Vi tror att svenska män och kvinnor kommer att vilja söka till denna uppgift. Kunde vi inte tro på det tillsammans, Peter Jonsson?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Folkpartiet skapar osäkerhet om försvaret och alliansens sammanhållning

Staffan Danielsson, Centerpartiets talesperson i försvarsfrågor, kommenterar för TT det färskaste folkpartiutspelet om Sveriges försvar:

- Frågor kring Sveriges försvar mår väl av gemensam analys, eftertanke och bred samsyn.

- Folkpartiet står bakom Sveriges reformering av försvaret, men för samtidigt regelbundet fram rader av nya kostnadskrävande krav, med Nato-medlemskap i spetsen.

- Jag beklagar detta intryck av oenighet inom Alliansen. Innan den nya försvarspolitiken åter ska reformeras erfordras en gemensam omvärldsanalys av försvarsberedningen. Att kasta ut genomgripande förslag utan en sådan analys skapar osäkerhet både om försvarets reformering och alliansens sammanhållning, säger Staffan Danielsson.

..............................

Folkpartiets utspel om ett mer nationellt försvar och ett mindre deltagande i internationella insatser, om fler miljarder till försvaret (jag kan inte se annat än att förslagen innebär detta), om detaljerade förslag på nya brigader och mer luftvärn m.m. återfinns bl a som en intervju i Svenska Dagbladets huvudledare. Svd har också en nyhetsartikel.
Försvarsminister Sten Tolgfors har också med skärpa kommenterat Folkpartiets utspel på sin blogg.
Och givetvis den ledande försvarsbloggaren - inifrån försvaret - Wiseman.

Expressen, Aftonbladet och DN skriver också om detta. AB

Karin Enström (M), Allan Widman (FP) och Rolf K Nilsson (M) bloggar också om detta.
..........................................................

Folkpartiets mycket självständiga agerande i försvarspolitiken kan också exemplifieras med att trots att regeringen - inklusive Folkpartiet - enigt står bakom att den medeltunga Helikoper 14 ska tillföras försvaret, liksom att den äldre Helikopter 4 ska vara avvecklad, så kritiseras båda besluten starkt av Folkpartiets försvarspolitiske talesman.

Folkpartiet har också starkt drivit att Sveriges stridsflygplan borde halveras från dagens 100 st, men kräver nu istället att minst 100 stridsflygplan behövs, något som Centerpartiet hävdat hela tiden.

.....................................................

Centerpartiet står bakom den reformering av försvaret och den nya personalförsörjning som riksdagens beslutade om för ett år sedan samt i går.

Jag har uttryckt min oro över utvecklingen i Ryssland, och även över att Sveriges försvarsbudget i procent av BNP har fallit relativt andra länder i vår omvärld.

Utvecklingen i vårt närområde understryker behovet av en förnyad omvärldsanalys. Centerpartiet bejakar att sådana gärna tas fram med förankring i riksdagspartierna, vilket traditionellt skett genom regeringens försvarsberedning. Jag menar att det börjar bli dags att göra en ny sådan analys.

Först därefter kommer det som Folkpartiet gärna börjar med, hur nuvarande försvarspolitiska inriktningsbeslut eventuellt ska förändras vad gäller organisation och materiel osv. Liksom om var ambitionen vad gäller deltagandet i internationella fredsinsatser ska ligga osv. Jag diskuterar gärna dessa viktiga frågor, men det bör ske i rätt ordning, med en färsk omvärldsanalys som grund och med alternativa framtidsvägar noga analyserade.

...................................

Här en länk till riksdagens försvarsdebatt om det historiska beslut om vilande plikt och friviilg rekrytering till försvaret, som jag kommenterat i ett blogginlägg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag, maj 17, 2010

Valdebatt i Radio Östergötland

Så var den första stora valdebatten avklarad, en timme mellan de 7 listettorna i Östergötland.
Debatten leddes mycket professionellt av Stefan Lindeberg, som med fast och rättvis hand lotsade oss genom en rad frågor.

Vänster- och Miljöpartiet hade i vanlig ordning pengar till allt samtidigt som alla ska jobba 25 procent mindre med 33 procent mer i lön..., enligt devisen (min tolkning) "Varför skulle inte Sverige kunna, när Grekland kan"..

Johan Löfstrand (S) försökte bringa lite ordning och reda hos sina koalitionspartier, men hade en svår uppgift.

Och inom alliansen flöt samarbetet som vanligt bra.

Ja, om jag själv får sammanfatta, alltså.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, maj 16, 2010

De rödgröna - en trebent pall med murket vänsterben...

Nu har både Vänterpartiet och Miljöpartiet mitt i brinnande finans- och Greklandskris beslutat sig för att ge järnet för att vi alla ska arbeta 20 till 40 timmar mindre i månaden, dvs upp till 55 dagar mindre per år.

Givetvis till oförändrade årslöner, vilket innebär en lönehöjning med upp till 33 procent...!

Vänsterpartiet föreslår samtidigt en utgiftsexplosion i statsbudgeten genom t ex 90 procents A-kassa och 200.000 fler jobb (eller så) i offentlig sektor, medan Miljöpartiet vill införa betalda friår och knäcka vår industri genom chockhöjningar av allehanda miljöskatter, långt före världen i övrigt.

Och tillsammans i färgskalan så höjer man därutöver bensinskatten och inför en kilometerskatt för lastbilstransporter.

Något mer effektivt sätt att följa Grekland i spåren är svårt att tänka sig, med den skillnaden att grekerna säkert inte skattat ut sin egen industri.

Den trebenta vänsterpallen med dess populistiska utgifts- och skatteexplosioner kommer snabbt att trilla omkull. För Sveriges skull ska jag och Centerpartiet göra allt för att detta ska ske före valet i höst. Alternativet, att det kommer att ske med vänsterpartierna i regeringsställning, vore oerhört trist för Sverige.

Men OK, folket bestämmer, och därför är valkampanjen och tiden fram till den 19 september så väldigt viktig!

Men en pall på tre ben, hur är det möjligt? Vi ser ju ständigt 4 partiledare från de rödgröna vänsterpartierna.

Jag begriper alltjämt inte hur socialdemokraterna kan acceptera att när de tre partiernas ledare framträder så kommer 50 procent av dem från Miljöpartiet, och bara 25 procent från vardera Socialdemokraterna och Vänsterpartiet...?? Kan detta månne vara en delförklaring till MPs goda opinionssiffror, att man får denna unika exponering?

Eller är förklaringen att med tre partiledare istället för 4 på scen så står inte bordet på 4 ben utan pallen på bara tre..?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Jorden är platt och USA sprängde World trade center...

Vi lever i en värld med stor öppenhet och snabba informationskanaler. Ändå frodas väldiga konspirationsteorier på ständigt nya internetsidor och - kampanjer.

Två flygplan kapades av muslimska fundamentalister och kraschades in i två höghus i New York. Terroristerna begick därmed självmord, de begick massmord på alla oskyldiga många hundra passagerare och massmord på flera tusentals människor i och kring höghusen. Fasansfullt och fruktansvärt.

Men snabbt väcks konspirationsteorier och en kampanj startas som menar att det är något lurt bakom detta, och att förmodligen USA själva genom CIA eller så placerat sprängladdningar i höghusen som utlöstes när flygplanen - förmodligen i maskopi.. - krachades i höghusen.

Dessa teorier verkar frodas i vissa vänster- och fundamentalistkretsar, men även bredare.

Tydligen har en virrhjärna långt ner på centerpartiets riksdagslista i Stockholm nappat på dessa spekulationer, och gjort kopplingar till dem som ofta har beskyllts för det mesta genom många århundraden, judarna. Att dels nappa på grundlösa spekulationer, och sedan koppla ihop dessa med judarna, är omdömeslöst och hemskt.

Det är trist att detta inte upptäcktes av valberedningen, men det är bra att Stockholmscentern nu agerat snabbt, korrekt och resolut.

Ove Svidén är tyvärr inte ensam om att anamma de konspirationsteorier som sprids. Min riksdagskollega Egon Frid (V) "kom ut" som konspirationsteoretiker i just denna fråga för något år sedan, då han undertecknade ett upprop om att "sanningen" bakom 11september borde utredas grundligt...Även här är udden riktad mot USA och kanske även mot judar osv, och några politiker emeritus och en del nu aktiva som Egon har anslutit sig. Detta tycker jag är omdömeslöst.

Andra frågor där konspirationsteorierna frodas är t ex Estonias förlisning och mordet på Olof Palme. Och även här ansluter sig engagerade samhällsmedborgare och gör utredningar och blir alltmer övertygade om sina teorier. Dessa frågor är inte lika klara som 11 september eller jordens form, men det är samma mekanismer som driver dem.

Förmodligen finns det grupper på nätet som hävdar att jorden är platt, med en rad goda argument.

Det lite konstiga är att med så stor öppenhet och genomlysning som dagens kommunikationer gör möjliga så borde utrymmet för konspirationsteorier minska istället för att öka. Istället är det tvärtom!

Människan är en förunderlig skapelse!

Per Ankersjö,Aftonbladet om Egon Frid, Egon Frids avbön

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag, maj 10, 2010

Pension vid 53 och sex timmars arbetsdag..., varför inte, V?

Vänsterpartierna - de rödgröna - kan liknas vid en pall på tre ben. Ett av benen är Vänsterpartiet som alltid är alla goda gåvors givare och slåss för 200.000 statliga jobb, 90 procent i A-kassa, sex timmars arbetsdag, höjd pension och en massa mer pengar till det allra mesta. Och så ville man behålla en massa statliga pengar för att driva ett statligt spritbolag (Reinfeldts ord) och man ville satsa nya pengar (med Miljöpartiets stöd...!) för att köpa ett bilbyggarbolag...

Ännu har de inte kommit på att statligt anställda borde pensioneras vid 53 år och då erhålla över 20.000 kr i månaden i pension. Så har i alla fall postanställda i Grekland det, enligt Studio Ett idag.

Lite konstigt att Vänsterpartiet inte kommit på denna rättvisereform än, men nu har ni fått tipset.

Detta populistiska Vänsterparti skulle snabbt förpassa Sveriges ekonomi till grekiska skuldnivåer, om de fick bestämma. Glöm inte att de slåss för en utgiftsexplosion utan gräns, och att de faktiskt ingår i det vänsterblock som vill regera Sverige efter valet.

Jaså, Du vacklar men kan ända tänka dig att rösta V, kanske?

De vill faktiskt öka skatteintäkterna för att få ihop till en bråkdel av utgiftsförslagen, det ska erkännas. De har liksom socialdemokraterna med stort engagemang röstat emot de 4 jobbskatteavdragen, som sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare med 1.500 kr och mer i månaden.

Efter all totalsågning av Alliansens skattesänkningar är det därför mycket anmärkningsvärt att vänsterpartierna plötsligt vill behålla dem nästan helt...

Man vågar inte gå till val på de skattehöjningar man egentligen vill ha. Kommer höjningarna ändå under nästa mandatperiod, om man får chansen. Naturligtvis finns det uppenbara risker för detta, och Vänsterpartiet deklarerar nu att man kommer att slåss för detta i en ev kommande regering.

Vacklar du fortfarande?

Jaha, men det finns ju andra vänsterpartier...

Jovisst, men röstar du på dem så har du ju också röstat en del på Vänsterpartiet eftersom Vänsterpartiet är ett av de tre benen i den rödgröna pallen. Och det hjälper ju inte om de andra benen är starkare, går ett av benen av så trillar faktiskt pallen, och Sverige, ihop...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag, maj 09, 2010

EU-nämnden idag: Vänsterpartiet vill att Sverige ska svika EU i finanskrisen

Min nyckelmening i detta inlägg är denna:

"Samma Vänsterparti som vill följa Grekland i spåren genom sanslösa utgiftsexplosioner, vill samtidigt nu svika EUs arbete för att stödja drabbade länder att komma ur finanskrisen",

Mycket ska man höra innan öronen ramlar av...

Jag skrev i mitt förra inlägg om vad ett av benen i den trebenta oppositionen - Vänsterpartiet - nu kräver i svenska utgiftsexplosioner, med uppenbarligen Grekland som något av ett föredöme.

Vid EU-nämndens möte idag med finansminister Anders Borg ställde sig nästan alla partier bakom den svenska ståndpunkten att vid ministerrådsmötet i eftermiddag godkänna kommisionens förslag om att inrätta en europeisk stabiliseringsmekanism för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Europa.

Mekanismen kommer att rymmas inom ramen för nuvarande EU-budget och respektera det finansiella perspektivet.

Vid Statsministrarnas möte i går lördag rådde full enighet om vikten av att inrätta denna mekanism. Utan stabiliserande åtgärder kommer krisen att fördjupas vilket drabbar alla EUs länder.

Ett parti ansåg dock att Sverige ensamt av alla EUs länder i detta sköra läge skulle ställa sig utanför de föreslagna åtgärderna. Vänsterpartiet anmälde alltså avvikande mening, och menade väl ungefär att det här fick de just nu krisdrabbade länderna reda upp själva...I alla fall Skulle Sverige inte visa någon solidaritet med dem, EU och oss själva genom att vara med och ta ansvar.

Så agerar alltså det parti som vill följa Grekland i spåren med egna utgiftsexplosionsförslag, och som är en stöttepelare i det rödgröna regeringsalternativet.

Jag är förfärad och bestört över Vänsterpartiets ohämmade populism i dessa frågor, i Sverige och inom EU. Och lika illa är det att Vänsterpartiet är en del av det rödgröna regeringsalternativet i höstens val. Bäva månde Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Pension vid 50 som i Gekland? Nej, men 6 timmars arbetsdag!

Vänsterpartiet föddes 1917 i samband med den ryska revolutionen. Man ville införa kommunismen i Sverige och hade mycket nära kontakter med det hemska ryska kommunistpartiet nästan ända fram till Sovjetunionens sammanbrott för ca 20 år sedan.

Samtidigt som Stalin och det ryska kommunistpartiet svalt miljoner människor till döds på den ukrainska landsbygden under en obegriplig terror, eller mördade tiotusentals polska soldater och officerare vid bla skogen i Katyn eller spärrade in miljoner människor i de fruktanvärda fånglägren i Gulagarkipelagen, så åt och drack svenska kommunister gott på otaliga besök hos vännerna i Sovjet...

Nu har man gjort viss självkritik och driver istället integritetsfrågorna. Klart är att inspirationen till detta har man inte hämtat från det ryska eller t ex cubanska kommunistpartiet.

I samband med sin nu pågående kongress har man tydligen tonat ner kravet på 200.000 statliga jobb, men istället ska vi alla få sextimmars arbetsdag med bibehållen lön...

Det är ett krav som t o m det Grekland som levt över sina tillgångar i decennier skulle ha avundats. Någon snabbare väg för att krascha Sveriges nu starka ekonomi och likt Grekland komma under förmyndarskap från långivare, är svårt att tänka sig.

För att ytterligare garantera att Sveriges ekonomi raseras vill man att att av den oförändrade lön som vi alla ska ha för deltidsarbete på 75 procent, så ska skatten höjas med ca 1.500 till 2.000 kr i månaden...

Vänsterpartiet har ju liksom socialdemokraterna motsatt sig alla de inkomstskattesänkningar som alliansen har gjort, och vill istället explodera statens utgifter åt alla de håll. En stat där alla ska arbeta 25 procent mindre...

Begreppet internationell solidaritet - t ex med Afghanistans av ständiga inbördeskrig hårt plågade folk - får också en ny innebörd. Vänsterpartiet vill att Sveriges deltagande i FNs fredsfrämjande insats i Afghanistan ska avbrytas och att Sverige istället ska skicka pengar till att bygga de nya flickskolor som Talibanerna - om fredssstyrkorna dras bort - kommer att riva.

Lägg på detta att Sveriges banker ska socialiseras, att Staten väl bort satsa sina pengar - de som är kvar efter löneexplosionen i offentlig sektor när alla arbetar på deltid - på att producera sprit och bilar, att företag som utför offentliga arbetsuppgifter ska förbjudas att gå med vinst osv...

Vänsterpartiet är ett av tre partier som vill regera Sverige efter valet. Det är på riktigt, tro inget annat.

Jag tror att det grekiska exemplet - om var statliga utgiftsexplosioner slutar - i förening med Vänsterpartiet kongress kan ha avgjort höstens val. I så fall, GRATTIS SVERIGE!

Många skriver om detta, t ex Magnus Andersson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag, maj 08, 2010

Rysk oro över den starka svenska försvarsmakten...!

Efter tips av Johanne Hildebrand (Johanne Hildebrandt läser i Pravda om rysk oro över den starka svenska försvarsmakten.(!))
läser jag i Pravda en respektfull analys om den svenska "militärmaskinen", "one of the strongest in the Baltic region"...

Allt är ju relativt och "the other one of the strongest in the Baltic region" är väl då den ryska...

Allt går att se ifrån olika håll, och även om Pravdas analys nog blivit eller blir (delvis berättigat) massakrerad på t ex Wisemans blogg så kan det vara intressant att ta del av den.

Här några citat:

"Their army is one of the strongest in the Baltic region. А s of 2007, the number of ground forces is nearly 14 thousand people. They are equipped with tanks, armored vehicles, self-propelled howitzers, and shoulder-fired missiles. Nearly all equipment is locally manufactured.

Air forces have 3,600 people equipped with 165 combat and 102 auxiliary planes and 54 helicopters, half of which is made in Sweden.

Eight thousand officers and sailors serve in the navy that consists of two surface fleets and one submarine fleet. The number of various military ships exceeds 50, and the Navy also boasts five submarines. One of six Swedish navy bases is located some 300 kilometers from the main base of the Baltic fleet in Kaliningrad."

Och de oroar sig också för våra stridsvagnar på Gotland!Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, maj 05, 2010

Sångtextsanalys Wiehe - Sverige eller Cuba?!

Några upprörda inlägg här på bloggen och på Correns artiklar försvarar Mikael Wiehe och menar att det inte är han som närmast uppmanar till våld (och kanske revolution?) utan att det är jag och andra som förtalar honom när vi upprörs över hans tal om att hänga svenska människor i galgar och samla deras avhuggna huvuden i en korg.

Visst har jag tillspetsat min kritik i min reaktion på hans väldigt tillspetsade texter, vilket jag markerat genom ordet "ungefär". Jag skrev så här:

"Jag har tidigare på denna blogg (trodde jag men hittar det inte..) upprörts över den röde khmeren Mikael Wiehe, som på sin nya platta diktar ungefär så här om regeringen och alliansen;

Häng upp dem i galgar på närmsta torg, och samla deras avhuggna huvuden i en korg."

Jag har lagt in Wiehes text i sin helhet nedan. Har ser vårt fina Sverige, vars välstånd ju bygger på marknadsekonomi och liberalism och på frihet och demokrati, som ett land i spillror med usel sjukvård och usel skola osv. Han hyllar Cuba som ju har varken tryck- eller yttrandefrihet eller marknadsekonomi, och som är ett land i stagnation och förtryck som fördelar brist istället för tillväxt.

Mycket tack vare Alliansens insatser för fler i arbete och fler företag så står Sveriges ekonomi stark i Europa - trots den väldiga krisen -, arbetslösheten minskar nu och sysselsättningen är på samma nivå som 2006. Tack vare detta kan resurserna till vård, skola och omsorg behållas och förstärkas istället för att behöva skäras ner, som nu sker i sparpaket i massor av länder i vår omvärld.

Wiehe är dock fullständigt kategorisk, alliansen och väl marknadsekonomin är usel medan Cuba står för ljuset i tunneln. Jag har alltså en helt motsatt uppfattning.

Som framgår av hans text är det direkta syftet i den aktuella versen riktat mot företagsledare ("dom jävlarna") i de företag som verkar i Sverige och som "köper upp och lägger ner". Läser man hela texten riktar han sig mot Staten som väl borde socialisera företagen och istället öka pengarna till sjukvård och skola (fast resultatet som vi vet världen över istället minskar resurserna kraftigt).

Men OK, jag ger kritikerna rätt i att han inte direkt skriver "alliansen" utan "dom jävlarna som köper upp och lägger ner". Och som i raderna precis därefter hänvisar till drömmar om att sätta upp galgar och lägga avhuggna huvuden i en korg...

Wiehe drömmer, ja, men många lyssnar till hans budskap och det är upprörande att använda de uttryck som Wiehe använder, och som faktiskt för tankarna till Stalin och Sovjet och till Kambodja och Pol Pot. Och där miljoner människor i skräck och fasa faktiskt mördades under hemska omständigheter.


Har banken ta’tt din villa
Har fogden ta’tt din bil
Har fattigdomen träffat dej
i hjärtat som en pil
Har livet fallit samman
Har drömmen gått i kras
Har du gett dom allt du hade
Fick du ingenting tillbaks
Har du inte nån att prata med
utom Fröken Ur
Har den du älskat gått ifrån dej
när pengarna tog slut

Är det nå’t du måste göra
Är det nåt du måste säg’
Har vargen i dej vaknat
Det är samma sak med mej

Ser du hur den sprider sej
girighetens pest
Hur alla sliter åt sej
hur alla vill ha mest
Ser du direktörerna
som snor åt sej vad de kan
hur dom stjäler och bedrar folk
och sen skyller på varann
Är du trött på att betala
dom rikas rofferi
bankernas förluster
ockrarnas profit

Är det nå’t du måste göra…

Fick din morsa dö på golvet
i en sjukhuskorridor
Får din farsa gå och lägga sej
på hemmet klockan två
Går dina ungar i en skola
som stinker av urin
medan staten ger miljarder
till svindlare och svin

Är det nå’t du måste göra…

Hatar du dom jävlarna
som köper upp och lägger ner
Vill du skära dom i bitar
och slå in dom i paket
Drömmer du om huvuden
som ligger i en korg
Vill du sätta upp en galge
på närmsta stora torg
Vägrar dom att lyssna
när du berättar vad du vet
Säger dom du ljuger
när du säger som det är
Är det nå’t du måste göra…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag, maj 04, 2010

Vänsterpartierna skär ner Sveriges Försvar

Vänsterpartierna presenterade i går sin gemensamma vårbudgetmotion. En viktig finansiering för deras bidragsreformer är stora nedskärningar i försvarets budget.

- Det är uppenbart att Vänsterpartiet är den stora vinnaren i denna fråga. Socialdemokraternas och Miljöpartiets ambitioner om vissa omprioriteringar av försvarsmaktens verksamhet har fått ge vika för Vänsterpartiets krav på enbart nedskärningar, säger Staffan Danielsson, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson.

- Det är mycket allvarligt att Vänsterpartiet ges detta inflytande över oppositionens försvarspolitik, menar Danielsson.

- Vänsterpartiernas nedskärningar i försvaret på två miljarder, eller cirka fem procent av den totala försvarsbudgeten, kommer sannolikt att innebära att garnisoner måste läggas ned. Till detta kan vi lägga till alla de jobb som hotas inom svensk försvarsindustri och forskning och utveckling. Vänsterpartierna vill uppenbarligen minska försvarets styrka och skära ner jobben inom försvarsmaktens och försvarsindustrins område, konstaterar Danielsson.

- Sverige har åtagit sig ledningsansvar för en av EU:s snabbinsatsstyrkor, Nordic Battle Group, år 2011. Inför detta har Sverige ingått ett antal avtal och förpliktelser. Dessa åtaganden vill Vänsterpartierna med kort varsel säga upp. Vänsterpartiernas oansvariga försvarspolitik kan komma att leda till att Sveriges trovärdighet i internationella samarbeten minskas, både vad gäller försvarsfrågor, men också i EU-relaterade frågor och samarbeten i övrigt. Det kanske Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan välkomna, men det vore en stor skamfläck för Socialdemokratin, och givetvis för Sverige, säger Staffan Danielsson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Mikael Wiehe - Cuba står bäst upp för de mänskliga rättigheterna...

Här är artikeln i Corren igår om Mikael Wiehes uppträdande på socialdemokraternas i Linköpings första majfirande, med bl a Sven-Erik österberg som deltagare.

- Att jag skulle vara anti-demokrat är mest struntprat, säger Wiehe. (Jag har fetmarkerat "mest"...).

Och sedan apropå att vara mest demokrat säger artisten Wiehe ordagrant så här enligt reportern:

"Vad gäller Cuba framhärdar han att det finns inget land i Amerika, USA inräknat, som bättre står upp för de mänskliga rättigheterna".

Och därmed var det alltså bevisat, både Wiehe och Cuba är ju förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter, som t ex den tryck- och yttrandefrihet som låter Wiehe uttala sig som han gör här i Sverige.....

Det är ju för väl att Wiehe hyllar bröderna Castro och deras kommunistiska parti vid sina besök på Cuba, för annars skulle han ju fängslas. Uppenbarligen har vi olika syn på vad mänskliga rättigheter handlar om.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag, maj 03, 2010

Häng regeringen på närmsta torg, sjöng Wiehe på S-demonstration i Linköping

Jag har tidigare på denna blogg (trodde jag men hittar det inte..) upprörts över den röde khmeren Mikael Wiehe, som på sin nya platta diktar ungefär så här om regeringen och alliansen;

Häng upp dem i galgar på närmsta torg, och samla deras avhuggna huvuden i en korg.

Konstnärlig frihet ska det tydligen kallas, och jag står självfallet fullt upp för tryck- och yttrandefrihet.

Men ska man inte vara oerhört försiktig med sådana här fruktansvärda och förfärande uppmaningar. Kan inte någon få griller i huvudet och förledas till någonting om en ikon som Wiehe spyr sådan galla över människor som framgångsrikt jobbar för ett Sverige med goda sociala skyddsnät och med fler företag och fler jobb?

Skulle jag vilja få Wiehes mordhot - ja, vad ska det kallas? - granskade gäller tydligen polisanmälan om uppvigling. Det lär vara liten chans till fällning, tydligen, men jag överväger frågan.

Men inte nog med detta. Socialdemokraterna, som ju levt rövare för att minister Odell benämnt en utgiftsexpansion som för tankarna åt Greklandshållet som "Tobleronepolitik", visar inte alls samma känslighet vad gäller Wiehes finstämda poesi.

Vid första maj-demonstrationen i Linköping anlitades istället Wiehe för att sjunga just dessa strofer, och många liknande därtill.

"Det är inget vi sätter oss till doms över", säger en ledande socialdemokrat till Östgöta Corren (tyvärr ej utlagt på nätet).

Den rimliga frågan till riksdagsledamoten Johan Löfstrand, ordförande för Linköpings socialdemokrater, är denna; borde inte arrangörer av offentliga manifestationer motarbeta sådana här hemskheter istället för att ge utrymme åt dem??

Och om kommunister eller khmerer eller artister får rikta sådana här uppmaningar till allmänheten på gator och torg, framlyfta av Sveriges största parti, är det lika OK att trubadurer med t ex Sverigedemokratiska böjelser riktar liknande uppmaningar mot andra målgrupper?

Det är oerhört trist och förfärligt, tycker jag, att Sveriges största parti vid en första majdemonstration ger utrymme för Mikael Wiehes hat och attacker. Med en sådan början i landets 5:e största stad, var kommer valrörelsen att sluta?

Och jag noterar att Sven-Erik Österberg, som så upprörts över Mats Odells lilla liknelse, säkert förnöjt i samband med sitt tal i Linköping lyssnade till Mikael Wiehes finstämda poesi...

Hur står det till med omdömet, egentligen?

(Jag har idag en debattartikel om detta i Östgöta Corren, som igår rapporterade att Wiehe uppträdde med denna sång och att Sven-Erik Österberg huvudtalade. Tyvärr ännu ej utlagd på nätet)
Tillagt. Länk till Correns debatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Hemma hos -intervju i Radio Östergötland

Radio Östergötland intervjuar lite bredare en riksdagskandidat från varje riksdagsparti, och förra veckan var turen kommen till mig, här.

Mitt val av intervjuplats var nära min hyreslägenhet ovanför slussen på Söder, och givetvis fick jag besvärliga frågor om varför min enkla etta inte istället låg i Farsta eller så. Jag fick också reda ut varför jag inte likt andra utmärkta centerkandidater kör miljöbil, om jag lyckades kan vara tveksamt men lyssna och döm själv...

Jag hade ju glömt att tänka ut en önskelåt, och kom i efterhand på att jag skulle ha valt det utmärkta deltidsdansbandet Ikaros från Linköping. Nu blev det Sven-Ingvars med två mörka ögon, som jag alltid gillat.

På frågan om vad som skiljer olika partier lyfte jag givetvis fram centerpartiet som alliansens gröna röst, men det kom tyvärr inte med.

Också så fick jag frågan - ju - varför jag ställer upp till omval, och svarade som jag brukar enligt Jantelagens principer att jag motvilligt låtit mig övertalas av en mäktig folkopinion...Sen sa jag faktiskt också som det var, också!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ska du rösta på Kommunal..,förlåt (S)?

En artikel i Östgöta Corren i lördags - tyvärr inte utlagd på nätet - redogör för att fackförbundets Kommunals representanter är med vid socialdemokraternas gruppmöten i Motala.

Kommunal vill organisera alla de som inom givna yrkesgrupper arbetar i t ex sjukvård och äldreomsorg i Motala. De vill även organisera alla de som röstar på alliansen. "Alla ska vara med i Kommunal".

Samtidigt agerar Kommunal ständigt partipolitiskt genom att ekonomiskt och politiskt samarbeta med och vävas ihop med socialdemokraterna.

Detta är i längden ohållbart och måste upphöra, tycker jag. Antingen vill man organisera vänstersympatisörer i Kommunal, och då kan man fortsätta som nu, eller också vill man ha ett partipolitiskt oberoende fack som organiserar alla, och då måste man ändra och bredda sitt arbetssätt.

Likaså är det utomordentligt anmärkningsvärt att Kommunals politiska ledning i Motala, som förhandlar med kommunen om löner och villkor för sina medlemmar och därigenom för även alla andra, samtidigt diskuterar dessa och andra frågor med socialdemokraterna på dessas gruppmöten.

Tala om dubbla roller och att blanda ihop korten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Först köttklisterförbud - nu hotas kebab och fiskpinnar..

Europaparlamentet under ledning av Åsa Westlund (s) kämpar nu för att förbjuda det s.k köttklistret. Jag är mycket tveksam.

Karin Ahlborg har i Aftonbladet påtalat vad som mer borde förbjudas av politiker om köttklister skulle bannlysas:

"Det tar mig inte mer än fem minuter att plocka ihop en full kasse matvaror som samtliga består av klistrade fisk-, kyckling- och köttslamsor.
Smörgåsskinkan är inget helt kött även om alla leverantörer försöker låtsas som det.
Köttbitarna i pytten är ihoplimmade, chicken nuggets består förstås inte av hela bitar, kebabköttet är givetvis ihoppressat, fiskpinnarna limmade."

Expressen resonerar - liberalt - på liknande sätt i en ledare.

Den politiske rabulisten Rune Lanestrand sågar givetvis köttklistret rakt av.

Jag tycker allt att Sverige och jordbruksminister Erlandsson var inne på rätt spår; Ok att "förädla" köttbitar likt andra sammansatta produkter, givet att det inte har negativa hälso- och andra effekter, men det ska tydligt deklareras på förpackningarna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

söndag, maj 02, 2010

Grattis Värmlandsbygden!

Värmlandsbygden startades av Centerpartiet 1948, och har sedan dess drivits som en "endagarstidning", dvs den har utkommit en gång i veckan på fredagen. Den har säkert som sin kollega Länstidningen Östergötland speglat vad som sker på landsbygden i Värmland, och inom Centerpartiet.

Jag läser i NWT att Kurirengruppen i Sverige - med säte i Motala - under sin dynamiska VD Gunilla Norlén nu har köpt tidningen. Tidningens styrelseordförande liksom VD Norlén tror att ägarbytet kan ge tidningen en kick!

Jag instämmer helt. Båda är att gratulera! Jag följde på nära håll när Centerpartiet i Östergötland för ca 4-5 år sedan (?) sålde Länstidningen till Kurirengruppen. Jag vill minnas att upplagan liksom för Värmlandsbygden låg en bit över 2.000 ex.

Familjen Norlén är verkliga småföretagsentreprenörer och har med engagemang och drivkraft vitaliserat Länstidningen, och fyllt dess sidor med späckade landsbygds- och lantbruksreportage från hela Östergötland. Läsekretsen noterar detta med tillfredsställelse och antalet nöjda prenumeranter ökat starkt. Länstidningen Östergötland har växt till mellan 3- och 4.000 ex nånstans, och min tro är att detta fortsätter. För bara 425 kr (tror jag) får man 52 läsvärda nummer om landsbygd och lantbruk i Östergötland, och fortsatt även artiklar och reportage om inte minst centerrörelsen i länet.

Jag förutspår en liknande utveckling i Värmland, och rekommenderar prenumeration för de intresserade, av båda tidningarna. Här Länstidningen Östergötland och här Värmlandsbygden!

Ett nytt inslag i Länstidningen är veckliga krönikor från riksdagen av min bänkkollega Andreas Norlén.

Jo, det stämmer, hans mor heter Gunilla! Allt hade ju varit perfekt om han varit centerpartist liksom jag (och om Centerpartiet haft två östgötamandat..).

Riktigt så perfekt är det nu inte, men han tillhör med god marginal Alliansen och är moderat. Detta är dock ovidkommande, det är alltid en fröjd att se duktiga småföretagare utveckla sina företag och det gör verkligen Kurirengruppen och familjen Norlén!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,