torsdag, april 13, 2006

Staffan Danielsson Punkt

Staffan Danielsson Punkt

Varsamhet med orden!Dagens Nyheter hade nyss en bra ledare om detta. Ungdomsarbetslösheten är ett jättebekymmer, för ungdomar 20-24 år har den stigit från ca 35.000 till 52.000 arbetslösa mellan åren 2001 och 2005. Enligt Aftonbladet.Det finns möjlighet till provanställning 6 månader eller längre efter en del kollektivavtal. Ändå vet vi ju om att många arbetsgivare, särskilt mindre, drar sig för att anställa, trots att arbete finns. Centerpartiets förslag om ett särskilt ungdomsavtal syftar ju till att göra det lättare för många ungdomar att forcera murarna till anställning genom att få visa vad de går för via ett enkelt ungdomsavtal. Arbetsgivaren kan ge ungdomen chansen att jobba, arbetet ger meriter och berättigar till a-kassa osv. I de allra flesta fall torde anställningen gå över i fast arbete efter två år, men anställningen kan också upphöra, och då erhåller den anställde 8 procentav intjänad lönesumma i slutbetalning.Förslaget syftar till ökad flexibilitet och till att många fler ungdomar ska komma i arbete.Detta vårt förslag till ungdomsavtal beskrivs regelbundet i media inte positivt - dvs att det ska ge nånga fler ungdomsjobb - utan negativt - att anställningsskyddet inte gäller under en lägre tid än gällande provavtal. Media har ett ansvar för att korrekt redovisa den verklighet man ska skildra, och att då i rubrikform summera vårt förslag endast som "längre tid utan anställningsskydd" är tveksamt, det borde hellre vara "förslag för att få fler ungdomar i arbete". Eller i vart fall att både mål och medel nämns!Centerpartiet brinnner för att ge många fler ungdomar chansen till arbete, vi och allian för Sverige har en rad goda förslag, vi kan även diskutera ytterligare idéer från olika håll. Men att ingenting göra annat än att inrätta fler tillfälliga statliga "jobb" i olika åtgärder, och att lägga all energi på att motarbeta nya grepp, det är en uppgiven och trist s-linje.Och än värre är självfallet odemokratiska krafters våldsaktioner som nu sker, jag får återkomma till det.