onsdag, december 20, 2017

IP-debatt med justitieministern - Terrorn mot minkfarmare måste stoppas!

Som sagt i ett annat blogginlägg, jag har julspurtat med 4 interpellationsdebatter idag i riksdagen.

Här en länk till protokoll och web-TV.

En allvarlig och viktig interpellation till justitieminister Morgan Johansson handlade om den terror som en liten grupp djurrättsaktivister utsätter en minkfarmare utanför Falkenberg för genom intrång och demonstrationer på gården och vid familjens bostad, dag som natt, vardag som helgdag.

Jag krävde skyndsamma åtgärder, att en utredning skulle tillsättas, att man ska kunna upprätta en tillfällig skyddszon på några km runt bostad och företag dit aktivister och demonstranter inte får komma för att utöva sin terror, samt kraftfullare bötesstraff .

Justitieministern var tyvärr lite passiv, tycker jag, och tveksam till att tillfälligt kunna begränsa den väldigt generella demonstrationsrätten, tyvärr. Dock ska polisen föreslå åtgärder och jag hoppas de lyssnar på debatten. Morgan Johansson lyfte möjligheten till kameraövervakning och snabbare polisinsatser, det vore ju bra.

Här nedan det mesta av vad jag sa:

"Jag beskriver i min interpellation den terror en enskild minkfarmare och hans familj utsatts för 12-13 gånger de senaste månaderna, dag som natt, vardag som helg.

En ledande kraft bland de djurrättsaktivister som nu terroriserar en enskild minkfarmare utanför Falkenberg delade en länk till en Facebooksida som vill stoppa minkfarmen utanför Falkenberg i ett debattforum som heter Politisk Allmändebatt. Denne person hade som sin profilbild ett citat som sa att det är rättfärdigt att döda de forskare som arbetar med djurförsök om det är enda sättet att stoppa försöken. 
Denne person är ledande bland de som utöver terror mot företagaren och hans familj utanför Falkenberg. Han är tidigare straffad och dömd till fängelse, han har nu kontaktförbud men är alltjämt pådrivande i att bl a skjutsa de som gör intrång på gården dag som natt, vardag som helg.

Tidningen Land Lantbruk har de senaste månaderna i ett antal artiklar beskrivit de trakasserier och den fysiska och psykiska terror som de återkommande besöken, dag som natt, vid gården och bostaden har inneburit. Ibland kommer enstaka personer, ibland flera tiotals. Ibland är de maskerade, ibland inte. Ibland använder de sig av högtalare, vilket har skrämt djuren.
En lördagskväll under hösten kom ett tjugotal personer till gården. De tutade utanför bostaden, använde sig av sirener och bjällror och krävde att Niclas Pettersson skulle komma ut. Bara sönerna var hemma.
De ringde efter hjälp, inkräktarna vägrade att lämna gården och handgemäng utbröt. Niclas Pettersson fick ett knytnävsslag i ansiktet och blev sprejad med rödfärg. Dagen efter återkom demonstranterna och kedjade fast sig. På Instagram har en av demonstranterna lagt ut en bild på ett skelett som dinglar i en galge med texten Niclas (f d minkfarmare).
På facebook finns flera sidor med hot och hat mot företagaren och hans verksamhet. Facebook stänger inte ned sidorna. (Hur kan detta få fortgå, justitieministern?).

Det jag beskriver är oerhört allvarligt och handlar alltså om ren och skär terror mot en småföretagare och hans familj. Staten måste reagera mycket starkare mot detta än vad som hittills skett.

Jag tycker att det är beklämmande hur lite polisen kan göra för att skydda företagaren med familj.

Är verkligen en minkfarm på landet en allmän plats som demonstranter upprepade gånger dag och natt kan uppehålla sig i närheten av för att demonstrera?
Är det i en rättsstat verkligen acceptabelt att en företagare kan tvingas till att upphöra med sin verksamhet genom upprepade hot och trakasserier mot denna verksamhet och mot företagarens familj?
Är verkligen ett djurstall på landet i närheten av en bostad en allmän plats där rätten att demonstrera alltid gäller?

Borde det inte, i situationer där trakasserier och demonstrationer sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart djupt påfrestande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, vara möjligt för polis eller domstol att inrätta en temporär frizon på några kilometer där besöksförbud gäller det fåtal personer som ägnar sig åt att försöka ta lagen i egna händer? Och skulle överträdelse ske måste kraftiga bötesstraff utdömas?Nu handlar det om en enda, eller ett fåtal, minkuppfödare. I morgon kan det handla om andra lantbruksföretagare som producerar till exempel ägg, grisar eller mjölk.
Därför är det så viktigt att utifrån det konkreta exempel som jag redovisar utreda hur polis och domstol ska kunna ges starkare befogenheter när enskilda småföretagare och enskilda familjer – människor av kött och blod – drabbas av militanta aktivister som demonstrerar och gör intrång oerhört nära arbetsplatser och bostäder.
Sverige är ett land som med lag ska styras och där det i sista hand är riksdagen som fastställer hur till exempel djuruppfödning får bedrivas, inte aktivister som försöker tvinga företagare att sluta med sin verksamhet.
1.    Hur ser ministern på allvaret i den situation jag har beskrivit, där en företagare och hans familj har drabbats?
Jag måste säga att svaret är passivt och lamt, jag hör ingen upprördhet och handlingskraft för att skydda företagare och familj mot de upprepade trakasserierna och terrorn kring djurstallar och familjens bostad. 
Om inte våra lagar och regler skulle medge att företagaren och hand familj fredas från attacker och besök och trakasserier så måste de ändras. Resultatet får inte bli att de som terroriserar segrar genom att företaget tvingas i konkurs eller läggs ned.

Jag har respekt för att det finns olika uppfattningar om hur uppfödning av mink för pälsproduktion ska ske, eller om den ska förbjudas. I en demokrati diskuteras frågan och avgörs i sista hand genom beslut i landets parlament. Vill man få ett annat beslut får man driva opinion i syfte att få majoritet för det man vill i riksdagen.

Jag har också respekt för att man kan ordna demonstrationer för att uttrycka det man vill förändra. I Sverige är till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet och rätt att ordna möten på allmän plats genom att exempelvis demonstrera viktiga demokratiska rättigheter.

Samtidigt måste det finnas gränser för hur man får demonstrera, till exempel när det upprepade gånger både dag och natt sker nära en näringsidkares verksamhet och bostad, och i kombination med direkta eller indirekta hot och rena trakasserier.

I Sverige råder dessutom näringsfrihet, och det är alltså tillåtet att tillverka eller producera allt som inte är förbjudet. Ägnar man sig åt exempelvis minkuppfödning, vilket är tillåtet i Sverige, och följer de stränga regelverk för djurskydd och annat som myndigheterna föreskriver, ska man enligt min uppfattning inte kunna utsättas för sådana trakasserier som nu drabbar Niclas Pettersson med familj i Halland.

1.    Är vi alltså överens om att en rättsstat inte kan acceptera det terror som återkommande drabbat en enskild företagare och hans familj på landsbygden vid djurstallar och bostad?
2.    Är vi alltså överens om att dagens regeltillämpningar är otillräckliga?
3.    Och är vi överens om att en utredning skyndsamt måste tillsättas så att staten och polisen ska ges medel för att freda företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror så att den upphör? Och att de som överträder en förbudszon ges kraftiga böter eller fängelse.
4.    Borde det inte, i situationer där trakasserier och demonstrationer sker mot ett enskilt småföretag och en enskild familj på ett uppenbart djupt påfrestande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, vara möjligt för polis eller domstol att inrätta en temporär frizon på några kilometer där besöksförbud gäller det fåtal personer som ägnar sig åt att försöka ta lagen i egna händer?
5.    Anser ministern att dagens regeltillämpningar, som uppenbart inte kan förhindra att trakasserierna bara fortsätter, är tillräckliga?
 Avser ministern att låta utreda vilka åtgärder som bör vidtas så att staten på ett bättre sätt än i nuläget kan freda de företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror i syfte att få dem att upphöra med sin verksamhet?
Facebookssidor kan rimligen inte få ägna sig åt hot och hat motföretagare och familjer.
Det behövs skyddszoner och kraftiga bötesstraff

Morgan Johansson - DN, Expressen och jag fiskar i grumliga vatten.

Idag har jag varit i 4 interpellationsdebatter, en med Isabella Lövin och 3 med justitieminister Morgan Johansson.

Här en länk till debatterna, både i skrift och video.

Vänsterpartisten Yasmine Posio Nilsson hade interpellerat biståndsministern om EU och bistånd. Jag passade på att informera om Vänsterpartiets ohållbara ekonomiska och skattepolitik som snart skulle föra Sverige i Kubas och Venezuelas efterföljd, utan möjligheter till så mycket bistånd.

Lars-Arne Staxäng (M) interpellerade Morgan Johansson om de förfärliga åldringsbrotten. Jag gick upp och noterade att Johansson sa som det var, det är "internationella ligor" som ligger bakom dem från t ex Rumänien och Litauen. Bra med öppenhet, ansåg jag, den borde finnas även i svensk brottsstatistik. Nej, sa Morgan, alla i ligorna kommer utifrån och återvänder, de har inte lierade med några som bor i Sverige. Tro det..

Sedan svarade justitieministern på min interpellation om brottsligheten bland svenskar och invandrare, att brottstatistik borde föras offentligt efter nationalitet samt att BRÅ åter borde analysera detta som man gjorde 1996 och 2005.

Morgan Johansson lade över ansvaret på BRÅ, men tycker uppenbarligen att BRÅ gör rätt som Inte offentliggör statistik eller gör några förnyade analyser, trots mycket hög migration sedan 2001 och ökningar av vissa brott och grövre brott.

Trots att jag tydligt hänvisade till både ledare i DN och Expressen, som delar min uppfattning, ägnade justitieministern en del tid åt att söka stämpla mig som typ främlingsfientlig. Det är väldigt trist, jag trodde vi hade kommit längre. Och uppenbarligen anser landets justitieminister att DN och Expressen är lika usla som jag.

Jag lägger in det mesta som jag sa här nedan, och länk finns till debatten ovan imorgon.

(Den fjärde debatten handlade om terrorn från djurrättsaktivister mot en minkfarmare och hans företag och hans familj utanför Falkenberg. Den får ett eget blogginlägg).

"bJag har utförligt i min interpellation redovisat bakgrunden till min kritik av att Sverige som ett av mycket få, kanske det enda, demokratiska landet i världen sedan 1994 inte redovisar statistik för brott och grova brott utifrån vilken nationalitet förövaren har. Lika stark är min kritik av att brottsförebyggande rådet (BRÅ) inte gjort någon analys av brottsligheten bland svenskar och invandrare sedan perioden 1997 till 2001, trots att migrationen till Sverige sedan dess uppgått till någon miljon människor eller mer samtidigt som enskilda grova brottstyper ökat väsentligt i omfattning.

Jag bad förra året RUT om statistik om brottsligheten kopplad till den starkt ökande migrationen. Nej, Det kunde man inte få fram, detta skulle inte medborgare och riksdagsledamöter få ta del av, enligt BRÅ.

Däremot kan brottsforskare få tillstånd att ta del av dessa uppgifter, och uppenbarligen har polisen en del uppgifter som ibland presenteras, senast förra veckan av justitieministern själv som plötsligt mycket precist angav att över hälften av de växande bostadsinbrotten i Sverige utförs av stöldligor från östeuropa, statsrådet nämnde explicit Rumänien och Litauen.

Svenska Dagbladet skrev i en faktaruta att ” Ungefär hälften av alla bostadsinbrott står internationella stöldligor för:
Källa: Polisen, Villaägarna”
BRÅ angavs inte som källa eftersom BRÅ inte anser detta vara relevant. Fullständigt häpnadsväckande.

Brå gjorde 2005 en helt annan bedömning: ”En kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige.”

Jag instämmer fullständigt. Att söka mörka verkligheten är kontraproduktivt, medborgarna får genom rykten och spekulationer istället ofta uppfattningen att typ nästan alla brott begås av andra än svenskar vilket självfallet inte alls stämmer.

Justitieministerns svar är försiktigt och passivt, han lastar över allt ansvar på BRÅ och avser själv att inget göra för att relevant statistik ska föras så att medborgare och riksdagsledamöter och media, och inte bara ministrar, poliser och forskare, ska kunna få ta del av den. Statsrådet har också sagt att statistik och analyser som tidigare fanns ”inte skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”.

Här är statsrådet ute på djupa vatten. Endast statistik skulle alltså få föras som ger kunskap som kan förbättra samhället. Hur vet man det? Det ansåg man sig kanske veta i DDR och andra kommunistdiktaturer. Statistik ska ju beskriva verkligheten och ju bättre vi i vår öppna demokrati känner verkligheten, ju bättre kan vi naturligtvis analysera den och utforma åtgärder för att förbättra den.

På andra samhällsområden och i andra länder är detta en självklarhet, men inte vad gäller brottsligheten i Sverige, tydligen.

Justitieministern tar på sig ett tungt ansvar när han inte vill ge BRÅ ett uppdrag att analysera brottsligheten. Jag anser att han begår ett allvarligt misstag.


Jag är häpen över justitieministerns, och BRÅs, nonchalans och vägran att dokumentera verkligheten genom statistik där brottslingars nationalitet anges. Detta görs i statistik på andra samhällsområden som en självklarhet, och i andra länder.

Morgan Johansson hänvisar till att BRÅ anser att uppgiften om nationalitet vara ”mer lämpade för forskningsstudier då de kräver djupare analyser för att vara användbara”. Vad är detta för rappakalja? Statistik ska beskriva verkligheten, sedan kan forskningen och praktiken analysera verkligheten djupare. Det är allvarligt att mörka verkligheten så att endast vissa betrodda har tillgång till den till skillnad från de som inte är betrodda, t ex medborgare, riksdagsledamöter och media.

Dessutom gör frånvaron av relevant statistik, som BRÅ så väl beskrev i sin rapport 2005, att ryktesspridning och felaktigheter sprids och förstoras.

Jag vill verkligen uppmana BRÅ, och justitieministern,  att snarast se till så att BRÅ och SCB återgår till att föra och offentliggöra relevant statistik på brottsområdet. Det ansvar man tar på sig om inte detta sker är betydande, man mörkar verkligheten för medborgarna och man bidrar till att missuppfattningar sprids och förstoras. Och man förbehåller möjligheten att analysera verkligheten för bara dem som tillåts ta del av den.

Jag står för att jag anser att både BRÅ och justitieministern begår tjänstefel när man undanhåller relevant information för medborgarna.

Det är precis lika allvarligt, anser jag vidare, när BRÅ inte längre analyserar brottslighetens utveckling med bäring på svenskar och utlandsfödda, trots att Sverige sedan 2001 haft en mycket hög migration från många olika länder och världsdelar.

Stor enighet råder idag om att det hedersvåld som tyvärr förekommer av all kraft måste bekämpas. Gruppvåldtäkter inträffar tyvärr ibland, och polisen för inte ens statistik kring dem, enligt färska uppgifter. Justitieministern har själv nu klargjort att över hälften av bostadsinbrotten i Sverige utförs av stöldligor från Östeuropa.

Att staten väljer att inte offentliggöra statistik, annat är styckevis när det passar, och inte heller analyserar brottslighetens utveckling ur alla aspekter, är djupt allvarligt. Det försämrar möjligheterna att känna till verkligheten, det försvårar för de som vill analysera den och naturligtvis kommer därför åtgärderna för att förhindra och förebygga brott att inte bli så bra som de borde och måste bli.

Och därför, justitieminister Morgan Johansson, innebär din och BRÅs ansvarslösa inställning till att färre brott kan förebyggas och förhindras.

Jag upprepar: Och därför, justitieminister Morgan Johansson, innebär din och BRÅs naiva och ansvarslösa inställning till att färre brott kan förebyggas och förhindras.


Jag kräver därför av myndigheten BRÅ och regeringen att ni snarast omprövar er passivitet och åter börjar föra och offentliggöra relevant statistik samt analyserar verkligheten utifrån hur den faktiskt är.

        g