måndag, maj 25, 2009

En allmän A-kassa! - även för Magnus

I Sverige har vi allmän folkpension och allmän sjukförsäkring. Vi borde också ha en allmän A-kassa, men här har socialdemokraterna i omsorg om facket låtit skattepengarna till A-kassan i alla år bara gå till dem som gått in i facket eller - på senare år - alfakassan.

I dagsläget förvägras t ex ungdomar som inte fått sitt första jobb att få rimlig del av A-kassan, liksom dem som inte insett, velat eller haft råd att betala den egenavgift som krävs.

Jag gillar begreppet "allmän" a-kassa eftersom den omfattar just alla, vilket ger kostnadseffektivitet och en fungerande försäkringslösning för allas våra skattepengar.

Jag och min riksdagskollega Jörgen Johansson skrev om detta på DN debatt i december, och satte igång en utveckling som känns mycket bra.

Här är vår argumentation enligt ingressen:

”Ändra ståndpunkt om a-kassan, Anders Borg!”
Publicerat 2008-12-20 00:50

Centerprofiler kräver att alliansregeringen gör a-kassan obligatorisk: Alla människor måste omfattas av tryggheten när jobbet sviktar. Alliansregeringen har utlovat en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, liksom man har i Norge. Men finansminister Anders Borg har uttryckt tveksamhet i frågan. Faktum är ju att statens insats och roll är helt avgörande för nuvarande modell, där a-kassan bara till en mindre del betalas av dem som väljer att ansluta sig. Därför måste utformningen av a-kassan förändras så att alla människor omfattas av tryggheten när jobbet sviktar. Inte minst den lågkonjunktur som Sverige och världen nu är i gör det nödvändigt att alla vid arbetslöshet får del av de stora resurser som staten pumpar in i a-kassorna. Det skriver de centerpartistiska riksdagsledamöterna Staffan Danielsson och Jörgen Johansson"

Sedan dess har centerpartiet på sin stämma lagt fast att vi vill ha en allmän A-kassa, och nu följer faktiskt moderaterna och Anders Borg - utgår jag ifrån! - efter!

Alldeles utmärkt!

Tyvärr snedtänder CUFs ordförande Magnus Andersson lite och väljer att teatraliskt lämna A-kassan i protest mot att den i viss mån är inkomstrelaterad. Hade den varit lika för alla hade han varit kvar.

Så länge så stora skattepengar pumpas in i A-kassan tycker jag att den ska omfatta alla, och även om den inte är lika för alla så är ändå spännvidden mellan golvet och taket ändå i hög grad utjämnande.

Jag kan hålla med om att både folkpension, sjukförsäkring och snart A-kassa innebär ett obligatorium, som kan ses som "oliberalt". Samtidigt vill även liberalismen att det ska finnas rimliga sociala skyddsnät i samhället, och då är dessa tre försäkringssystem väl motiverade.

Skulle Magnus även vilja lämna folkpensionen och sjukförsäkringen om det gick?

Jag är med glädje med i alla tre!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,