lördag, mars 29, 2014

Svenskt jordbruk och eko, de rödgröna lovar kraftiga matprishöjningar


 
Kommentar från riksdagsledamot Staffan Danielsson (C):

-      Sverige har världens främsta miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk. Tyvärr tappar det mark mot importmaten, som nu svarar för över hälften av konsumtionen, mest i Europa.

-      Ekoodlingen har tack vare ökad efterfrågan och generösa miljöersättningar vuxit kraftigt till idag 4-5 % av produktionen, en världsledande andel.

-      Eko är ett radikalt miljökoncept som är 30-60 % dyrare, vilket sätter gränser för marknadsmöjligheterna.

-      De rödgröna partierna vill att ekoareal och ekoandel i offentliga inköp ska flerdubblas till 30-50 %, dvs vallöftet är kraftiga matprishöjningar.  Detta skulle också öka de statliga ekostöden till flera miljarder kr per år, jämfört med dagens nivå på ¾ miljard, vilket är ohållbart mycket.

 

-      Ekomaten är en viktig nisch som kan växa ytterligare, men huvudfokus måste vara att den dominerande miljövänliga svenska livsmedelsproduktionen kan tillväxa på importmatens bekostnad, säger Staffan Danielsson.

Mobil: 0703-228199

 

Bakgrundsinformation:

Sverige har världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk. Kor och grisar har det bättre än på andra håll, och användningen av mineralgödsel sker så resurshushållande som möjligt. Tyvärr backar mjölk och köttproduktionen och importmaten från länder med i Sverige olagliga produktionsmetoder står nu för över hälften av konsumtionen. Livsmedelsindustrin är dock fortfarande Sveriges 4:e största industrigren med över 50.000 sysselsatta.

Den negativa trenden måste brytas, och Centerpartiet och landsbygdsministern har drivit på inom alliansen med en rad goda initiativ, skattesänkningar, regelförenklingar och satsningen på matlandet Sverige.

Det behövs dock ytterligare insatser och min övertygelse är att jordbruksnäringen klarar inte ensamma att vända trenden. Jordbrukets konkurrenskraft måste stärkas inom de ramar som EU och WTO uppställer. Det är bra att detta nu utreds och en parlamentarisk beredning borde gärna kopplas till utredaren, en offensiv livsmedelsstrategi är ett absolut måste och en bred kraftsamling mellan näring, industri, handel, konsumenter, miljöorganisationer, myndigheter och kommuner är nog en förutsättning för att kunna lyckas.

Att kasta in handduken och låta jordbruket reduceras till en nischproduktion för dem som har råd, samtidigt som importmaten blir helt dominerande, livsmedelsindustrin sjunker tillbaka, kretsloppen bryts, den biologiska mångfalden försämras och landsbygdens livsnerv klipps av får inte finnas på kartan. Det vore också ett svek mot de 2-3 miljarder ofödda människor här på jorden vars överlevnad beror på att livsmedelproduktionen fördubblas inom ett halvt sekel.

Socialdemokraterna talar nu väl om svenskt lantbruk. Och det är bra att man vill utreda och ta fram en livsmedelsstrategi.

Men socialdemokraternas recept i den strategin är tunga skattehöjningar på växtnäring och transporter och arbete vilket leder helt snett.

Det ekologiska jordbruket är ett radikalt miljökoncept med 4-5 % av marknaden, en nivå i världstät. Och det kan utvecklas mer. Men avgörande för att vända utvecklingen är att världens renaste miljövänliga jordbruk, det svenska, ökar sin konkurrenskraft gentemot lågprisimporten från utlandet.

Centerpartiets mål är ett livskraftigt jordbruk som med gemensamma krafter bakom sig kan öka produktionen och skapa 10.000-tals nya jobb. Det är de visionerna Sverige behöver, och jag välkomnar en framåtsyftande dialog med den inriktningen

Varför backar svensk mjölk- och köttproduktion? Både naturskyddsföreningen och de rödgröna partierna  kritiserar världens renaste jordbruk enligt den svenska modellen och menar att det räcker inte, produktionen måste bli ekologisk med ännu mer radikala och kostsamma regelverk. Jag är övertygad om att en orsak till att många väljer importmat är att naturskydds- och djurrättsföreningar med flera så svartmålar världens miljö- och djuromsorgsbästa jordbruk, det svenska. De som inte vill betala merkostnaden för ekomaten och tagit del av den negativa propagandan går därför ofta direkt till importmat istället.

Det behövs en ny kampanj för världens renaste jordbruk, jag välkomnar alla in i det viktiga arbetet.

Min slogan är Välj Närodlat från Sverige med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar före Ekomat från hela världen!

Välj alltså mat med omdöme! Svenskt, närodlat och gärna ekologiskt! Med importmat från Sydamerika eller från kontinenten sluter du inte kretsloppen eller gynnar den biologiska mångfalden i Sverige eller bidrar till levande landsbygd och ett starkt svenskt jordbruk med dito livsmedelsindustri.

Därför blir det fel när Göteborgs kommun kräver allt eko och köper 84 % av nötköttet från Österrike och när inget griskött eller kyckling är närproducerat från Sverige, eller när Borås kommun kräver eko och inte köper världens bästa vanliga kyckling utan ekokyckling från Thailand.

Matlandet Sverige är en bra satsning men det gäller också att konsumenter och kommuner och politiker prioriterar detta i sina respektive verkligheter!

Hans-Olof Nilsson är ordförande i livsmedelindustriarbetareförbundet. Han har varit djupt oroad för socialdemokraterna rätt ensidiga fokus på nischer och för livsmedelsindustrins framtid om livsmedelsproduktionen minskar och blir betydligt dyrare. En rubrik har bitit sig fast när han för några år sedan uttalade att ”Socialdemokraternas livsmedelspolitik duger inte”.

Och det är klart, han basar för Sveriges 4:e största industrigren som har backat och vars råvarutillförsel rimligen skulle minska om Sverige som huvudlinje skulle satsa på betydligt dyrare råvaror och lägre produktion per hektar.

Jag har all respekt för det radikala ekokonceptet som står för 4-5 % av Sveriges livsmedelsproduktion och som säkert kan utvecklas ytterligare. Men ska jordbruket och livsmedelsindustrin i Sverige kunna vända utvecklingen måste konkurrenskraften också hos det vanliga miljövänliga jordbruket öka så att lågprisimporten kan pressas tillbaka.
Här en länk till min blogg vilket visar hur mycket och länge jag drivit dessa frågor!