söndag, augusti 12, 2012

Naivt om jordbruket av Hedin

Jag har ibland skrivit om Stockholmscentern som har mycket energi och tillför mycket, bl a i detta inlägg om Centerpartiets väg framåt, se punkt 5.

Men ibland hamnar en och annan medlem lite snett, som t ex Johan Hedin i detta inlägg i SvD idag om det svenska jordbruket.

Johan menar att vore det bara lite krut i de svenska bönderna borde man strunta i konkurrensförutsättningarna och politiken och istället med hjälp av den starka mattrenden göra pengar och växa som i 3 exempel han hänvisar till, "smöret från Väddö, grisar från Domta och Blaxta utanför Flen som blivit flerfaldigt belönade internationellt för sitt söta vita vin"....

Han menar att nischsatsningar som dessa inte verkar stödas av LRF eller, antar jag, av "politikerna/staten".

Han har fel. Det är istället just nischerna som i hög grad intresserar och engagerar både inom LRF och i politiken. Satsningen på Matlandet Sverige handlar i hög grad om detta, och i Jordbruksutskottet (där jag finns med) är engagemanget som störst i diskussionen kring gårdsbutiker, gårdsslakterier och - mejerier samt hur den ekologiska nischen ska kunna växa som andel av den krympande svenska livsmedelsproduktionen.

Däremot är engagemanget inte lika tydligt när det konstateras att den svenska livsmedelsproduktionen, med högst krav på miljöhänsyn och djurskydd, har minskat med nära en tredjedel på 25 år och att importen av mat från länder med sämre miljöhänsyn och djurskydd har ökat från 25 till nära 50 procent under samma tid.

I en värld där 900 miljoner människor hungrar och där befolkningen kommer att öka med 2 miljarder till 2050 och där FAO bedömer att produktionen av mat behöver öka med 70 procent, och där matpriserna nu stiger kraftigt genom torka i USA som kan ge matbrist i vinter, där hänvisar Johan Hedin de svenska lantbrukarna till enskilda initiativ på gårdsnivå.

De grundläggande konkurrensförutsättningarna är inget som de eller politikerna behöver engagera sig i, menar han.

Tyvärr har han fel igen. Riksdagen har bestämt att de svenska bönderna ska producera världens bästa mat vad gäller miljöhänsyn och djurskydd, vilket också innebär att maten blir dyrast. Samtidigt belastar Sverige lantbruket med kostnadspålagor i form av t ex de högsta dieselskatterna inom EU, och oppositionen vill återinföra världens enda skatt på handelsgödsel, trots att marknadspriserna på gödsel redan stigit kraftigt det senaste decenniet.

Detta har starkt bidragit till att snart halva matkonsumtionen i Sverige består av lite billigare importmat från länder med sämre miljö- och djurskyddskrav. Jag menar att detta är hyckleri och dubbelmoral vid t ex offentlig matupphandling, att ställa stränga krav på de svenska bönderna och sedan köpa mat från andra länder med lägre krav.

Jag inser också värdet av en friare marknadsekonomi på jordbrukets område, vilket Sverige ska driva på för. Det måste dock ske i någorlunda samma takt som i andra länder. Sverige kan för det första inte ensidigt gå före och minska sina miljöersättningar mm  till jordbruket mer än vad EU i sin helhet och USA gör, och för det andra kan Sverige inte belasta sina bönder mer med skatter än vad jordbruket i vår omvärld har .

Jag har skrivit många inlägg på denna blogg om det åtgärdspaket jag anser helt nödvändigt för att ge den svenska livsmedelsproduktionen rimliga möjligheter att vända den negativa trenden; nya riksdagsmål, en parlamentarisk livsmedelskommitté och en bred kraftsamling inom EUs och WTOs regelverk med mera.

Jag ställer fullt upp för stöd och glada tillrop till alla duktiga entreprenörer som lyckas utveckla småskaliga försäljningskoncept genom att satsa riskpengar och det egna kunnandet.

Jag hoppas att Johan Hedin å sin sida ställer upp på principen om likvärdiga konkurrensmöjligheter för det svenska jordbruket och på det åtgärdspaket jag driver.Mats Lundegård (DN) kan inte med Centerpartiet


Wikipedia:

Mats Evald Lundegård, född 13 december 1937 i Maria Magdalena församling, Stockholm, är en svensk journalist, översättare och författare. Han är son till Erik Lundegård.[1][2]
1993 mottog han Stora journalistpriset med motiveringen "För hans berättarkonst och bredd som allmänreporter. Han har förmågan att se och skildra det mänskliga och nära i stora politiska skeenden, senast i artiklarna från det forna Jugoslavien."[3]
Den 29 juni 2000 var han sommarpratare i Sveriges Radio.[4]


Mats Lundegård har en lång bana som erkänd journalist bakom sig. Stockholm är hans hemort. Jag har ingen särskild relation till honom men har är uppenbarligen en dokumenterat duktig journalist.

Han ges idag utrymme i en krönika på DNs Namn och Nytt, där han faktiskt avslöjar sin politiska världsbild vad gäller Centerpartiet, uppenbarligen cementerad sedan Gunnar Hedlunds tid.

Det är inte var dag en ledande svensk Stockholmsjournalist gör det.

Vad är det då för fördomar mot Centerpartiet och mot vår partiledare Annie Lööf som Mats ger uttryck för?:


"På nagot satt gläder det mig lite extra att det
ar den vana flickan med det rödblonda haret
som ställer till det for sig. Hon har från dag ett
gjort mig misstanksam med sitt tvärsakra munväder
och sina aningslösa (hoppas jag) lovord
till Margaret Thatcher."


Jo, han kan helt enkelt inte  med "flickan med det rödblonda håret" från landsbygden....

Och mot Centerpartiet:

"Och bondepartiet som
hon anför har jag alltid misstrott. Pragmatiker
i politiken kan vara hedervärda. Traditionen ar
ursvensk. Men när den flexible blir uteslutande
lealös röstar jag annorstädes."


Jo, han kan helt enkelt inte med Centerpartiet...

Nu kanske detta bara handlar om en enda ledande svensk journalists världsbild vad gäller Centerpartiet och vår partiledare, vad vet jag. Det är ändå intressant att så nakna och, som jag tycker, fördomsfulla uppfattningar hos en ledande svensk journalist ges utrymme i Dagens Nyheter på den "opolitiska" (?) Namn och Nytt-sidan.

....................................................................................

Texten i DN, ifall länken inte fungerar:

"Carin Jämtin oroas över det fusk de socialdemokratiska ungdomsförbundarna ägnat sig åt i Piteå. Fast i notisen jag läser har hon inga särskilda bekymmer med fifflet hennes partigängare ägnat sig åt och ordet ”fusk” står bara i rubriken.
Jag fås att ana att hennes attityd visavi händelserna i Norrbotten är ganska överseende.


Som jag minns saken, eller sakerna, är hon i gott sällskap. De politiska ungdomsförbunden och andra liknande har, vad jag minns, i alla tider fifflat med statistiken rörande antal medlemmar och de inkomster som bestäms av denna. Jag får för mig att alla politiska ungdomsorganisationer med ojämna mellanrum har avslöjats med tassarna i allehanda syltburkar. Och på det hela taget kommit undan med blotta förskräckelsen när de ertappats.


Därför är jag inte ett ögonblick överraskad över att Centerpartiets Annie Lööf befunnits fiffla med statens pengar. Hon hävdar föralldel att det var ett misstag att representationsnotorna värda 350 000 skickats - av hennes underlydande - att betalas med skattepengar. Och nu snabbt debiterats partiet enligt den ordning man försökte smita från.


På något sätt gläder det mig lite extra att det är den väna flickan med det rödblonda håret som ställer till det för sig. Hon har från dag ett gjort mig misstänksam med sitt tvärsäkra munväder och sina aningslösa (hoppas jag) lovord till Margaret Thatcher. Och bondepartiet som hon anför har jag alltid misstrott. Pragmatiker i politiken kan vara hedervärda. Traditionen är ursvensk. Men när den flexible blir uteslutande lealös röstar jag annorstädes.


Vad gäller tjuvaktiga ungdomsförbundare är det bara att notera att de lärt sig hanteringen av sina mentorer. Eller om det är tvärtom, att fiffeltraditionen växt i de ungdomliga miljöerna och sedan fått resa med upp i organisationen och åldrarna. Och fortlevt och klassats som ”fusk” när det är tjuvnadsbrott det handlar om. För det är mina surt förvärvade de försöker förskingra.

Mats Lundegård."