fredag, september 25, 2009

Givande hemvärnsseminarium i Linköping!

I onsdags förmiddag (23 september) ordnade Folk och Försvar tillsammans med centerpartiet ett välbesökt seminarium om Hemvärnets och de Nationella Skyddsstyrkornas framtida utveckling.

Centerpartiet och jag driver ju alltid på för att Sverige ska ha ett hemvärn över hela landet som ska skydda viktiga skyddsobjekt av både militär och civil art, med mera, och som också gör mycket viktiga insatser för samhälle och medborgare vid civila kriser och katastrofer.

Och vi är rätt tillfreds med Alliansens färska beslut om det framtida försvaret, som vässar Hemvärnets Nationella Skyddsstyrkor till hela 17.000 soldater av olika kön samt ca 22.000 totalt i hemvärnet. Hemvärnet ska bli vassare och kunna utföra mer uppgifter inom försvaret samtidigt som uppgiften att bistå samhället vid kriser och katastrofer ligger fast.

Moderator var som vanligt Folk och Försvars utmärkte generalsekreterare (är det rätt titel..?) Lars Ekeman, jag gjort en liten historisk" exposé" över Försvarets historik från Gustav Vasa med frälse rytteri, legosoldater och bondeuppbåd, och framåt. Via Indelningsverket och hemman och rotar och att hålla knektar så till värnplikten 1882, till landsstormen 1885 och till hemvärnets bildande 1940 den 29 maj!

Nästan 100.000 hemvärnssoldater inom ett halvår, 120.000 på 1980-talet och så 22.000 i framtiden (Idag knappt 30.000 varav endast ca 13.000 fullgör sina åtaganden.)

Jag betonde i vanlig ordning Hemvärnets stora betydelse för folkförsvaret och för en trygghet med sin närvaro över landet, och med sina hängivna hemvärnssoldater och sin mycket professionella organisation och ledning. Mitt pressuttalande efter seminariet, se nedan för det kom inte in i så mycket press alls..

Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, talade engagerat om de spännande utmaningar som hemvärnet nu ska möta, och en kunnig central dansk Hjemmevaernare gjorde ett intressant inlägg. Där är Hjemmevaernet en egen myndighet och stöder samhället med både militära och civila insatser. Mycket intressant! Och det danska Hjemmevaernet är mer än dubbelt så stort som det svenska,trots ett mindre land!

Min pressinfo:

Folk och Försvars och Centerpartiets seminarium i Linköping om Hemvärnets utveckling var mycket givande.

- Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utvecklas till en allt viktigare del av det svenska försvaret, sade Centerpartiets försvarstalesman Staffan Danielsson.

Han slog fast att Hemvärnet ska finnas över hela landet, dess verksamhet ska breddas och dess medverkan vid civila kriser och katastrofer är av största vikt för samhället.

Hemvärnet spelar en viktig roll för försvarets folkförankring och för rekryteringen av frivilliga till det nya försvaret.

- Med tanke på hemvärnets utveckling mot nationella skyddsstyrkor behöver utrustning och materiel förbättras. Samarbetet med civila frivilligorganisationer kan också förbättras, och hemvärnets professionalitet och ledningsförmåga vid stora påfrestningar bör utnyttjas mer, sade Staffan Danielsson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

En intensiv vecka

Riksdagsåret har börjat intensivt, härligt.

Fast jag har misskött att blogga, ursäkta,

Lördagen 19 sept hade jag, Karin Granbom Ellison (FP) och Andreas Norlén (M)hakat på Cecilia Wigströns goda initiativ att riksdagens Dawit Isaak-nätverk skulle ordna manifestationer på olika håll i Sverige. Så Stora Torget i Linköping i strålande sol - trots ett så allvarligt budskap - hade ett apellmöte där 9 talare under en timme med stor kraft ställde samma krav; "Eritrea, frige Dawit Isaak"!. 6 riksdagskollegor från länet samt två landstingsråd, alla riksdagens partier representerade. Och så Dawits journalistkollega Hector Barajas från Östgöta Corren.

Och ni vet nog att den svensk-eritreanske journalisten sedan 8 (åtta) år sitter fängslad av Eritreas regim utan brott och utan rättegång. Han gav ut en fri tidning, det var hans "brott". Fruktansvärt, och säkert vidriga förhållanden i fängelserna (han har flyttats).

På söndag kväll fick vi del av statsbudgeten, som är en stark krisbudget. En bra mix av rejäla satningar på kommuner och landsting, utbildning och arbetsmarknadsinsatser, en rejäl företagarsatsning och en satsning på landsbygden med mera. Vi börjar se att de massiva insatserna för att få igång världens och Sveriges hjul igen börjar att ge resultat, botten är nådd och ett ljus börjar att ses i tunneln!

På måndag hade riksdagsledamöter från alliansen pressmöte i Linköping, Motala och Norrköping med hyggligt mediaintresse.
Thomas Östros lyckades hitta fel på det mesta, trots t ex mer pengar till kommunerna än han själv hade begärt...

Och mitt krav står fast, mer TV-tid för den alltid så positive Thomas..!

På onsdag ett mycket bra hemvärnsseminarium som jag återkommer om.

Idag har det varit försvarsutskott, där integritetsförstärkningarna vad gäller signalspaningen behandlades. (Ja, kära uthålliga kritiker, jag vet att staten alltfort bereder sig tillträde till kablar över landsgränsen för att kunna förebygga och möta allvarliga utländska hot mot landets och medborgarnas säkerhet). Jag återkommer och diskuterar den oro som har förts fram beträffande den signalspaning för att hänga med den tekniska utvecklingen.

Imorgon ska jag till Stjärnorp på andra sidan sjön Roxen, där centerpartiets landsbygdsnätverk i Linköping bjudit in mig, teleoperatörer och andra för att demonstrera hur bristfällig mobilteletäckningen är och kan vara. Och på eftermiddagen ska jag diskutera den svenska fredsinsatsen i Afghanistan med livaktiga pensionärer i Badstena! (förlåt, Vadstena!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,