fredag, juni 04, 2010

Det stora livsmedelshyckleriet - MP, S och SNF

Den ekologiska produktionen har sedan rätt länge en bättre lönsamhet än det vanliga miljövänliga jordbruket. Båda är bland världens bästa jordbruk vad gäller miljö- och djuromsorg, det ena med ett lite fyrkantigt koncept med stränga ramar, det andra med mer utnyttjande av modern teknik, båda inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar.

De rödgröna med MP i spetsen, samt Svenska Naturskyddsföreningen vill ytterligare öka stödet till ekoproduktionen och samtidigt återinföra världens enda skatt på handelsgödsel samt införa en km-skatt på lastbilstransporter och höja bensinskatten.

Svante Axelsson lade i dagens dagens eko skulden på Östersjöns situation på att svensk jordbruk använder handelsgödselkväve, och på att den unika skatten är borttagen. Sverige använder mindre handelsgödsel per ha än de flesta andra länder i Västeuropa, och läckageproblemen härrör främst från stallgödsel som är svårare att sprida ut på ett optimalt sätt.

Ska man slopa svenskt näringsläckage till Östersjön är det ju bäst att lägga ner all markanvändning och importera all vår mat från Polen och Danmark...Det vore hyckleri eftersom läckaget är betydligt större från de länderna.

Jag ska på onsdag diskutera det stora livsmedelshyckleriet med jordbruksminister Erlandsson, det att många politiker och medier nöjer sig med att tala varmt för allt strängare regelverk och miljö- och djurskyddskrav på det svenska jordbruket, lägger stor kraft på precisa mål och ökat stöd för den produktion som benämns ekologisk och som står för ca 5 procent av produktionen...., men som sedan 30 år ger blanka katten i att det vanliga miljövänliga svenska jordbruket blivit en tredjedel mindre samtidigt som importen väller in från jordbruk med betydligt sämre miljö- och djuromsorg.

Jag har i dagens Landlantbruk en debattartikel på just detta tema.

Du som kanske menar att jag har fel, påvisa gärna detta för mig. Dvs att det gagnar miljö- och djuromsorgen i världens lantbruk att det svenska blir allt mindre med allt strängare miljö- och djuromsorgsregler samtidigt som de flesta svenskar snart främst äter importerad mat som producerats under betydligt sämre regelverk.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,