tisdag, december 06, 2011

FB-dialog om svenskt jordbruks utflyttning

Varför inte lite interaction mellan Facebook och blogg?! Mitt inlägg om att nya riksdagsmål måste till gav en spänstig debatt på min facebook. Jag bedömer att de som deltog där också tål att den läggs ut på bloggen, varså goda!


Synpunkten | ATL - Lantbrukets Affärstidning
www.atl.nu
Om det svenska jordbruket ska kunna öka sin konkurrenskraft och produktion måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas, skriver Staffan Danielsson, C...


Roland Appelskog, Dick Pettersson, Ethel Susanne Danielsson och 28 andra gillar detta..

Annika Bergman Genant när vi har resurser i mark, vatten och klimat. Samt välutbildade lantbruksföretagare.
för 18 timmar sedan · Gilla · 4.

Laila Lindahl Ett land utan egen matproduktion=Uland, tyvärr...är det inget en mätt svensk har förmågan att inse. Vem uti världen känner ett ansvar för att mätta oss om maten tryter. Kina,Arabvärlden, Indien köper jordbruksmark utanför sina gränser, och inte är det för att förse svenskar med mat....
för 17 timmar sedan · Gilla · 5.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Vi importerar nästan alla våra kläder. Ska också detta fundamentala behov garanteras nationellt genom parlamentariska kommittéer och dylikt? Nej, jordbruksprodukter är som vilka andra produkter som helst och bör produceras där det kan ske effektivast. Och hur bestämmer vi det? Marknaden.
för 17 timmar sedan · Gilla · 2.

Staffan Danielsson Nu är mat mat som vi behöver varje dag, och som utnyttjar Sveriges naturgivna resurser och ger öppna landskap, betesmarker och en god djuromsorg. Det är ett hyckleri när Sverige ställer så höga krav på djuromsorg och miljö att importen istället väller in från länder där miljö- och djuromsorg inte uppfyller våra krav.
för 17 timmar sedan · Gilla · 6.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Detsamma gäller även andra branscher. Återigen: Kläder, leksaker och annat som vi importerar produceras i länder som ofta här lägre krav än vad vi har. Det är en avvägning som gjorts. Jag säger inte att jag är för det - jag har gärna relati...Visa mer

Karin Ceder
Jag måste dock säga att det är värre att idag inte ha en högre självförsörjningsgrad, än vad vi har, på mat än på kläder och leksaker. De båda sistnämnda är något som både kan ärvas och ändras. Mat klarar vi oss inte utan! Varken för männis...Visa mer

Staffan Danielsson
Jag är för marknadsekonomi och frihandel, Karl. Men mat är mat och liberala (?) länder som USA, England, Tyskland och Frankrike med många fler anstränger sig för att ge sitt jordbruk förutsättningar och konkurrenskraft så att det upprätthå...Visa mer

för 17 timmar sedan · Gilla · 6.

Marie von Rietberg förmodligen har du rätt i vad du skriver
för 15 timmar sedan · Gilla.

Patrik Ohlsson Deltog i en workshop i fredags, dagens kommentar kom från representanten från Svensk Dagligvaruhandel: "Franska bönder kommer säkert protestera på gatorna i Paris om femton år också, men inte för att de får dåligt betalt, utan för att de inte får sälja till Kina."
Man undrar lite vad han förväntar sig europeisk inställning till frihandel på några års sikt. Tänkvärt....
för 13 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Micael Wendell
Fast skillnaden mot Norge ær stor. Dvs. gemene svensk æter en mer varierad kost och vi har ett mer internationellt køk. Dessutom ær det inte stød som ger en egenproduktion se LEX NORWAY ;). FRågan bør inte riktas till hur vi ska ge stød uta...Visa mer

Staffan Danielsson Eko nischen har mångdubblats, en succé, men jordbruket i övrigt har rasat en tredjedel, ett fiasko.., eller vad ska man kalla det?
för 13 timmar sedan · Gilla · 1.

Micael Wendell Ja du har rætt. Men hur ska vi få in nytt blod med de kostnader som det innebær. Hær kanske vi kan driva ett riktat stød till nyføretagare ;)
för 13 timmar sedan · Gilla.

Staffan Danielsson Hårt jobb på flera fronter är nödvändigt, nya mål, kraftsamling via parl kommitte, regelförenkl, sänkta skatter, riktat stöd, osv
för 12 timmar sedan · Gilla · 3.

Staffan Danielsson Och självklart starkt fokus på marknad och livsmedelsindustri...,men det har ju jordbruket alltid haft...
för 11 timmar sedan · Gilla · 1.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Det finns många saker vi inte klarar oss utan. Särskilt i tider av kris. Bostäder, maskiner, kläder, vapen(?) etc. Ska vi ha parlamentariska kommittéer som övervakar vår förmåga till självförsörjning även på dessa områden i tider av kris?

Staffan Danielsson
Men Karl, ser du inte skillnaden mellan att ha brist på maskiner och vapen , eller brist på mat..? Jag är för frihandel och accepterar WTOs och EUs regelverk, och dessa förbjuder ingen nation att inom givna ramar stärka konkurrenskraften in...Visa mer

Roland Appelskog Jag brukar inte ge mig in i politiska debatter, men Du har mitt stöd Staffan i det arbete Du gör för att säkra svensk mat till oss svenskar! Jag har svårt att förstå varför vi ska frakta mat över halva jordklotet, när vi kan producera det själva!
för 11 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Micael Wendell
samtidigt har de områden som Karl tar upp alltid fått olika typer av stød. Tex. så støder vi idag renovering/ombygnation av bostæder via ROT avdrag, vii stødjer dærmed ocksså byggføretagare. vi stødjer också vapenindustrin (hur dumt det æn ...Visa mer

Ronnie Johansson
Efter 36 år i bonde yrket kan man konstatera att det är ett kärt disk. område. jag tror att vi kommer aldrig ur detta förän allt rasar samman. Visst kan man skylla på ekoodling men den kan väll inte rå för att andra slutar. Nej säg som det ...Visa mer

Staffan Danielsson Jag skyller inte ekoodling annat än att den har givits ett mycket stort fokus som har har gjort att det moderna miljövänliga jordbrukets kraftiga tillbakagång med en tredjedel inte har uppmärksammats, trots att det står för 95 procent av den sjunkande produktionen.
för 11 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Patrik Ohlsson Att låta flera hundra tusen hektar mark ligga för fäfot och samtidigt flyga in färska sockerärtor och brytbönor från en region där människor svälter är inte värdigt. Hindra ingen handel men gör det attraktivare, lönsammare och enklare att bruka mark i Sverige än att ligga på soffan.
för 3 timmar sedan · Gilla

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,