fredag, maj 30, 2014

MP, S, V och Coop och Krav - Mer till eko från hela jordbruket..

Svenskt jordbruk står vid ett viktigt vägskäl. Ska de senaste decenniernas kräftgång för mjölk, nötkött och griskött nu kunna brytas. Jag har i några blogginlägg angivit det åtgärdspaket som jag anser vara helt nödvändigt, med huvudfokus med det vanliga miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappat ca 25 % samtidigt som importmaten fördubblats från 25 till 50 %, högst andel i Europa.

De rödgröna partierna vill istället förstärka det starka fokus som redan finns på just att öka stöden till och produktionen av ekomat i Sverige, här Miljöpartiets dagsfärska krav ( a la Vänsterpartiet) på 30 % ekoareal och 50 % eko i offentlig sektor. Det är mycket höga målsättningar som förutsätter omfördelning av statens stöd från det vanliga jordbruket och till eko, och som innebär en betydligt minskad matproduktion per hektar.

Coop, Naturskyddsföreningen och Krav har ungefär samma krav.

Jag är djupt oroad över dessa orealistiskt höga politiska ekomål, som jag befarar kan slå tillbaka mot ekobönderna själva genom överskott och prispress. Nu ska bönderna tvingas att ställa om genom att piskor (skatter, EU-stöd omfördelas till eko från det vanliga jordbruket) och morötter (högre ekostöd, än mer gratisrådgivning, än mer eko i off sektor). Naturligtvis slår detta också mot det miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappar mot importen och som kommer att tappa än kraftigare.

Visst ska ekojordbruket behålla sina generösa miljöersättningar och kunna tillväxa på marknadens villkor, men viktigast för att öka den svenska matproduktionen är att sätta upp nya politiska riksdagsmål för hur hela den svenska livsmedelsproduktionen ska utvecklas och öka!

Jag har redan förra veckan på Brännpunkt kritiserat krafterna ovan för att svartmåla jordbruket, de har replikerat och jag slutreplikerat.

Jag avser nu att söka replikera på MP och Coop enligt nedan. Jag tycker att detta vore en klockren centerlinje för Centerpartiet, det moderna miljöpartiet! Jag har dock förstått att en del även Centerpartister, och säkert krafter i andra allianspartier, snarare vill överbjuda MP och Coop än att ta miljömatchen om jordbruket på det sätt jag gör. Vad tycker du, ska vi vara med i kampen för väldigt höga ekomål och ekonomisk omfördelning från det vanliga jordbruket vilket jag tror kommer att öka matimporten kraftigt, eller är nedanstående text en OK Centerlinje? Kommentera gärna:

 Representanter från Coop, Naturskyddsföreningen och Krav kräver i debattartiklar att statens insatser för ekomatskonceptet ska öka ytterligare, trots att dessa redan ligger väl till internationellt. Man angriper också bl a världens mest miljö- och djurvänliga vanliga jordbruk, det svenska, för att det har ”rester av gifter och bekämpningsmedel” i sin mat. Det är en trist svartmålning som bidrar till att dess varumärke solkas och till att många som finner ekomaten alltför dyr likställer svenskproducerat med import och köper den lite billigare importmaten.

Det svenska jordbruket omgärdas av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till biologisk mångfald samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat.

Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa.

Det behövs därför en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel.  Matlarmen om multiresistena bakterier från Danmark visar på det svenska miljöjordbrukets stora förtjänster genom låg antibiotikaanvändning, ingen klordoppning och ingen salmonella.

Vill man handla mat miljöinriktat finns två rätt likvärdiga alternativ i Sverige, livsmedel från det moderna miljöinriktade svenska jordbruket eller från det radikala ekojordbruket. Importerad mat från andra länder med sämre miljö- och djurskyddsregler är steget efter eller mer. Därför är ursprungsmärkningen av livsmedel oerhört viktig.

Jag har respekt för den ekologiska nischen/delen av det svenska jordbruket som på 25 år mångdubblat sin produktion från nästan inget (”alternativ odling”) till nuvarande 4-5 % (”Ekologisk odling”). Dock är skördarna 30-40 % lägre och konsumentpriserna 30-60 % högre samtidigt som stat och kommuner satsar årliga miljardbelopp på miljöersättningar och merpriser. En ytterligare fördubbling kommer att ta tid och skulle fördubbla merkostnaderna.

Coop m fl pekar på att hälften av ekomaten importeras och därför ekostödet bör öka liksom de politiska ekoplansmålen. Visst ska den hälft av ekomatsimporten, som kan produceras i Sverige, gärna produceras här. Men detta gäller ju i lika hög grad för den mångdubbelt större hälft av hela vår matkonsumtion som importeras från länder med sämre miljö- och djuromsorg. Och där saknar jag debattörernas precisa krav på riksdagens partier. Nog vill era medlemmar också att närodlat från hela det svenska jordbruket i Sverige ska kunna pressa tillbaka den olagliga importmaten?! Och då kan inte det jordbruket straffbeskattas och fråntas EU-stöd, det försvagar ju istället för att stärka.
Ta till exempel grisköttet. Skulle alltså den svenska ekogrisen, all respekt för den, med nästan dubbelt pris och med ca 1 % av grisköttsmarknaden, kunna tränga tillbaka grisköttsimporten från Danmark och Tyskland? Nej, naturligtvis inte. Ekogrisen är en viktig nisch för de som har råd och övertygelse, men för att de stora konsumentgrupperna ska äta mer svenskt griskött måste huvudfokus riktas mot hela den svenska grisproduktionen.