söndag, maj 10, 2009

Försvarsbeslut på centerstämman

Det blev en intressant försvarsdebatt både i stämmokommittén och igår och idag på stämman.

Centerpartiet vill att det införs en karenstid på ett år när nyckelpersoner i försvaret går till jobb inom försvarsindustrin.

Och centerpartiet öppnar för att "finns en bred politisk samsyn är centerpartiet berett att delta i en bred politisk analys av hur Sveriges militära samarbeten fungerar och kan utvecklas med länderna i EU, Norden och Nato."

Jag tycker att detta är ett naturligt konstaterande. Centerpartiet är tryggt i det värde vi lägger vid Sveriges militära alliansfrihet. Men vi är samtidigt ett parti som vågar och vill analysera och diskutera utifrån hur verkligheten ser ut och utvecklas. Det har skett mycket stora förändringar i vår omvärld de senaste decennierna liksom även i hur försvarens inriktning i många länder har förändrats. Järnridån har fallit, många länder i Östra Europa är nu medlemmar i både EU och i Nato, EUs försvars- och säkerhetspolitiska samarbete har utvecklats i hög grad. De nordiska länderna - främst Sverige, Norge och Finland - kommer att öka samarbetet på försvarsområdet. Sverige har utsträckt sin deklarerade solidaritet om det värsta skulle hända till att utöver EU-länderna gälla även Norge och Island. Den tekniska utvecklingen på försvarsområdet gör länder alltmer beroende av ett nära och förtroendefullt samarbete med varandra.

Finland är liksom Sverige militärt alliansfritt, men har regelbundet analyserat verkligheten i bredare former.

Centerpartiets beslut ansluter också väl till det som en enig försvarsberedning konstaterade i december 2007; att Sveriges bi- och multilaterala militära samarbeten behöver analyseras och utvecklas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,