torsdag, september 22, 2011

analysera Sverige-EU-Nato!

Jag skriver idag ett debattinlägg på SvD.se om att Sveriges militära samarbeten i Norden, i EU och med Nato bör analyseras inför nästa försvarsbeslut, lämpligen av försvarsberedningen som alliansen i sin valplattform sagt ska göra en omvärldsanalys inför nästa försvarsbeslut 2014.

Tiden lider, och försvarsberedningen bör snart börja arbeta. Skulle uppdraget vidgas, som jag föreslår, till att att också analysera Sveriges militära allianser , blir detta än angelägnare.

Min artikel bygger på en bred enighet i försvarsberedningen från år 2008, samt på Centerpartiets stämmobeslut från 2009 och på partistyrelsens (C) förslag till årets pågående stämma, där man skriver:

"Under denna mandatperiod ska ett nytt beslut tas om försvarets framtida inriktning.
Insatsberedskap i kombination med en stark teknisk utveckling och avancerade vapensystem gör tillsammans med starkt begränsade resurser att samarbeten med andra blir alltmer viktiga. Det är nödvändigt att göra en bred analys av såväl vår omvärld som våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Det gäller såväl EU, Norden och NATO. Frågan om ett NATO-medlemskap bör vara en del av denna analys."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,