måndag, juli 02, 2018

Allvarligt läge för lantbruket genom torkan. Krisgrupp.

(Tillagt den 11 juli. Interpellationer besvaras tyvärr inte i riksdagen förrän efter valet. Jag har därför skrivit två skriftliga frågor som landsbygdsministern måste besvara inom några veckor. Här är den ena.)

Till media och lantbruksmedia i Östergötland
(och till intresserade lantbrukare som vill delta)
Pressträff om den extrema torkan hos mjölkbonden Magnus Svensson på Markeby gård i Gistad (nära gamla E4:an) kl 10.30 på torsdag, och hos spannmålsbonden Nicklas Lindecrantz på Össby gård Söderköping kl 13.00 (vid väg 210 mot S:t Anna).
Riksdagsledamot Staffan Danielsson medverkar, kommer att interpellera landsbygdsministern om att en krisgrupp genast måste tillsättas.
Årets torka är extrem. Beten och vallar bränns ner, vårsäden likaså, svår foderbrist väntar.
Väderprognoserna har inget regn i sikte.
För 150 år sedan, 1868, var torkan också extrem och svåra nödår satte igång utvandringen till Amerika.
Det är inte aktuellt nu men för många bönder, och för deras djur, är läget allt mer ansträngt, grödor och beten bränns ner, allvarlig brist på foder och halm väntar, nötkreatur måste slaktas, köerna växer, priserna sjunker.
Den ekonomiska och psykiska pressen växer hos alltfler bönder. På grund av torkan riskerar många att bryta mot reglerna för EU-stöd och kan drabbas av indragna stöd och sanktioner.
Jag föreslår att regeringen tillsätter en nationell krisgrupp med departement, myndigheter, näring m fl. Regeringen måste snarast klara ut att extremvädret gör att EU-stöden snabbt ska betalas ut i höst utan avdrag eller sanktioner, även om torkan gör att regler inte kan hållas. Krisgruppen ska diskutera och genomföra en rad andra åtgärder för att hjälpa lantbruket i den svåra tid som väntar. Bl a måste Sverige få använda den krisfond som finns i EU för extrema situationer.
Jag kommer i slutet av veckan att ställa en interpellation till landsbygdsministern och sammanställer nu en lista på olika problem som krisgruppen ska ta tag i, efter kontakter med lantbrukare på olika sätt inklusive sociala medier.
Under veckan besöker jag flera lantbrukare, som ett led i min faktainsamling. Intresserade media är välkomna att ta del av deras bedömning av den allvarliga situationen, och av diskussionen kring vad som kan göras för att mildra den från statens, myndigheternas och näringens sida.
Välkomna kl 10.30 på torsdag den 5 juli till gården Markeby i Linghem och kl 13.00 till Össby i Söderköping, några andra bönder möter också upp.
Träffen sker i fält och tar ca en timme.
Kan ni inte delta så ring gärna direkt enligt nedan:


Initiativtagare till mötena är Staffan Danielsson.


Många lantbrukare befinner sig i en mycket pressad situation, en väldig foderbrist väntar, slaktköer kommer att sänka priser, den ekonomiska och psykiska pressen är stor.

Hur allvarlig är foderbristen och hur dramatiska kan effekterna bli om torkan fortsätter?.

Jag är djupt bekymrad och föreslår att regeringen tillsätter en krisgrupp. Synpunkter?

Vad kan man göra som medborgare? Paradoxalt nog, köp mat från Sverige! Så många nötkreatur måste slaktas att det uppstår ett prispressande överskott. Kolla ursprunget när du köper mat!


Det är kruttorrt över stora delar av Sverige, vårsäden är usel på många håll, betena och vallåterväxten förbränns och höstgrödorna matar dåligt. Det kommer att bli stark foderbrist, många nöt kommer att behöva gå till slakt, om slakterierna tar emot, EU- reglernas krav kommer inte att kunna uppfyllas i en del avseenden, alla arealer måste få tas till foder, ingen ska drabbas av sanktioner om torkan gör att man inte klarar betes- eller djurkrav i olika avseenden.
Jag avser att ställa en snabb fråga eller interpellation i riksdagen till landsbygdsministern, har ni förslag på åtgärder som bör göras och problem som ni står inför så ge gärna era synpunkter här.

Det finns inget regn i 10-dygnsprognosen, jag bedömer detta som ett extremt torrår. Jag bedömer att en nationell krisgrupp snarast bör tillsättas av regeringen med myndigheter och näring  m fl med i. Bönderna bör snarast få besked om att nöd går före lag, dvs EU-regler måste hanteras så att sanktioner inte utgår p g av torkan och foderbrist och djurkrav mm.  Krisgruppen ska också behandla slaktköer, halmbrist och vartefter även andra åtgärder som kan lindra bördorna för näringen.

 Jag tänker också åka ut till drabbade gårdar, främst i Östergötland, för att få en bild av situationen, hör av dig om jag kan besöka er. Min mobil 0725-587721/ Staffan Danielsson

Ingen pensionär i riksdagen från Östergötland. Illa!

Jag har länge lyft fram de äldres våldsamma underrepresentation i riksdagen. Den 1 april i år t o m skämtade jag om eländet.

28 % av väljarna är 65+.
I valet 2014 var endast 2,5 % av riksdagsledamöterna över 65 år.
I Östergötland är i årets val ingen av kandidaterna på valbar plats över 65 år.
Jag "ligger bäst till" på plats 4, men östgötacentern har bara ett mandat.

Partierna talar med rätta om vikten av kvinnor och unga i riksdagen. Men äldre då, och deras erfarenheter och kunnande?

Norrköpings Tidningar avslöjar i en banbrytande ledare hur skandalöst illa det är ställt med representationen för de äldre i riksdagsvalet i Östergötland.

Jag befarar mycket starkt att det är lika illa över i stort sett hela landet. Jag förutspådde detta redan i vintras.

Jag gör vad jag kan, och driver en personkrysskampanj genom bla röda kampanjpennor, annonser, besök på marknader och till intresserade i hemmet.

Väljarna avgör! Men trist att partiernas stämmor ger de äldre så dåliga förutsättningar att bli representerade.

(Jag är inte i Almedalen utan kampanjar på hemmaplan. Idag avser jag att slå larm om den katastrofala torkan för länets och landets bönder, och kräva att myndigheter  och regering snabbt agerar för att sätta in åtgärder för att kunna använda alla arealer till foder oavsett EU-reglernas begränsningar).