söndag, mars 29, 2009

Staten främjar "ekologiskt jordbruk" men förbjuder "ekologiskt skogsbruk"

Jag hoppas att junilistan och Sören Wibe får dålig utdelning på sin eu-negativa kampanj inför junivalet.

Däremot är Sören Wibe också professor i skogsekonomi och skriver en intressant krönika i veckans Skogsland. Tyvärr är Land mycket dåligt uppdaterade på sina internetsidor så jag får nöja mig med att referera till den.

Wibe ifrågasätter skogsvårdslagen som tvingar en skogsägare att producera maximalt med timmer och massaved och biobränsle i skogen enligt de metoder som den svenska Staten bestämmer. Skogsägaren måste plantera sin skog efter avverkning med bestämda plantantal per kvadratmeter och på sätt som Staten bestämmer. Skogsägaren måste avverka sin skog med kalavverkning som staten bestämmer, och "plockhuggning" (blädning) - att hugga ner de äldsta träden successivt - är förbjudet. "Ekologiskt skogsbruk" är alltså lagstridigt enligt Staten!

Sören Wide sätter denna statliga tvångsstyrning mot liberala principer om äganderätt och frihet under ansvar som gäller i alla andra sammanhang...Mycket tänkvärt, faktiskt!

Varför ska inte den skogsägare som så önskar kunna bruka skogen mer extensivt och med mindre kalavverkning och mer självsådd? Är det inte upp till skogsägaren att bestämma detta och inte Staten?

Sören Wide drara paralleller till ex jordbruket, där det inte finns något tvång på att producera maximalt med mat och energi med obligatoriskt utnyttjande av staten bestämd teknik.

Tvärtom, skulle jag vilja tillfoga, där vill ju staten mycket aktivt genom stora ersättningssystem och målsättningar styra till ett extensivare jordbruk med lägre produktion, låt vara att man samtidigt tillåter även hög produktion men inte gör den obligatorisk som i skogen. I jordbruket agerar alltså staten starkt för att jordbrukarna ska övergå till "ekologiskt jordbruk" istället för att producera maximalt med utnyttjande av känd teknik, medan Staten gör precis tvärtom i skogsbruket.

Tänk så olika det kan vara i de gröna näringarna, det tål att fundera djupare på. Det kanske behövs rättning mittåt i både skogsbruket och i jordbruket...
Tack, Sören Wibe!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,