fredag, mars 23, 2018

Många dieselbilar kan förbjudas i stadskärnor

Regeringen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att införa miljözoner för bilar, så att t ex äldre dieselbilar inte ska få köras i stadscentra, ytill skillnad från bilar driva med el och förnybara drivmedel.

Lotta Gröning i Expressen redovisar effektivt argumenten emot, att det drabbar bilar som rätt nyligen var miljöbilar samt att det ger fördelar till de med resurser som inte bor på landsbygden. Robert Collin i Aftonbladet tror att MP tar sig vatten över huvudet. Expressen hyllar förslaget på ledarplats och kritiserar Collin.

Enligt uppgift ville socialdemokraterna undanta dieselbilar helt från att förbjudas, men MP vann dragkampen i regeingen. 

Det verkar finnas en klar majoritet i riksdagen för förslagen.

Motormännen och en del moderater är emot, samt SD och KD, verkar det.

Här en bra genomgång av Motormännen om bakgrunden och internationell utblick, och där Motormännen ändå verkar ha en viss acceptans..

Miljöpartiets trafikborgarråd i Stockholms stad redovisar argumenten för miljözoner där, om vilket alla partier lär vara överens.