måndag, april 02, 2012

Bjereld (S): Förbjud all vapenexport i världen

Två socialdemokrater, Ulf Bjereld och Jan Nygren, för en dialog den 1 april i en artikel i socialdemokraternas medlemstidning "Aktuellt i Politiken". Nygren, numera Saab, menar att vapentillverkning och -handel behövs som världen ser ut. Bjereld, "broderskapare" från "tro och solidaritet", menar att "Världen lider av för mycket vapenhandel. Om alla länder avstod från att exportera skulle det öka säkerheten. På sikt bör hela vapenexporten avvecklas."

Jag håller inte med Bjereld. Hur skulle t ex Hitler då ha stoppats, om alla länder resonerat så? Och nästan helt utan egen vapenindustri (vilket blir fallet utan export), skulle Sverige då alltså avveckla sitt försvar med undantag för den begränsade tillverkning som kanske finns kvar i landet? Och tror Bjereld att andra länder skulle resonera sammalunda och utan egen försvarsindustri upphöra med import och alltså lägga ned sina försvar?

Bjereld går t o m längre än Miljöpartiet. Jag inser fullt ut värdet av Ulf Bjerelds vision om en värld utan krig och terror. Men Ulf, där är vi inte idag och det är ett oerhört politiskt ansvar att ta konsekvenserna av ditt resonemang och låta Sverige gå i täten med att avveckla sitt försvar.

Jag har problematiserat kring vapenexporten i detta blogginlägg.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,