söndag, december 30, 2012

På Newsmill i debatt med Federley och Heimersson.

Det förs en djärv och öppen diskussion i Centerpartiet med anledning av ideprogramgruppens förslag. Jag har gjort flera blogginlägg kring detta, bl a en löpande uppföljning av press- och andra röster som speglar diskussionen och som jag rekommenderar till läsning för den intresserade.

Med anledning av debattartiklar av Fredrick Federley på Newsmill och Staffan Heimersson i Atfonbladet, som försvarar vikten av att Sverige i närtid öppnar sina gränser för fri invandring, replikerar jag idag på Newsmill, där jag också ger min bild av Centerpartiet och vår position i politiken.