torsdag, maj 16, 2013

Köra bil och SMSa, NEJ!

Sverige är idag det kanske enda landet i EU som inte uttryckligen har förbjudet sms och mobilteleprat under bilkörning (OK om man använder handsfree).

Trafikminister Catharina Elmsäter-Svärd skriver nu om detta på SvD Brännpunkt.
SvD följer upp med en artikel.

Jag har flera gånger motionerat i riksdagen om att även Sverige behöver förbjuda kombon bilkörning och sms eller mobilprat utan handsfree.

Ändå har jag bitit ihop och stött alliansregeringens linje att det inte ska vara något uttalat förbud mot just detta, utan istället en allmän regel som säger att man inte ska splittra sin uppmärksamhet vare sig med sms, mobil, sminkning, facebooka, läsa tidning eller annat. Så är det att regera Sverige, det ska väldigt mycket till för att gå emot sin egen regerings linje.

Jag stöttar självfallet en allmän regel men tycker ändå att det vore bra med att tydligt reglera just att bilkörning och mobilanvändning inte hör ihop, frånsett handsfria samtal. Inte sms, inte facebook, inte twitter.

Jag märker på mig själv att jag någon gång på lugna grusvägar eller på motorväg kanske fallit för frestelsen att smsa eller facebooka. Det är inte acceptabelt. Jag, och många andra, skulle behöva en tydlig regel likt i andra EU-länder för att verkligen fullt ut avstå från att splittra uppmärksamheten vid bilkörning genom dem mobil som så många idag har med jämt och använder mycket.

 

Sverige en stormakt i flyktingmottagande

FNs flyktingorgan UNHCR redovisar antalet asylsökande i de industrialiserade länderna under 2012. 44 länder tog emot 479.300 asylsökande, den högsta siffran sedan 2003.

USA tog emot 83.400, vilket visar hur svårt det är att kunna ta sig till USA med gällande visumkrav.

I Europa tog 38 länder emot 355.500.

I de nordiska länderna sökte 62.900 människor asyl. 70 procent av dessa, 43.900, sökte sig till Sverige. Till Norge kom 9.800 och till Danmark 6.200.

Av länderna i Europa hade endast Tyskland (64.5009 och Frankrike (54.900) fler asylsökande än Sverige.

Av flyktingar från Syrien sökte 24.800 asyl i de industrialiserade länderna. Ca en tredjedel av dessa, 7.800, valde att söka sig till Sverige, Sverige tog emot flest, Tyskland näst flest och övriga länder långt mindre.

Orsaken till att så många av världens flyktingar söker sig till Sverige torde bero på att vi har förmånligare regelverk än många andra länder, t ex vad gäller regler för uppehållstillstånd och anhöriginvandring, samt naturligtvis på att vi är ett av världens rikaste länder.

Allt detta ska vi vara stolta över och det finns en bred samsyn i Sverige om att vi ska ha en fortsatt öppen och generös politik i dessa frågor. Som jag tidigare skrivit om på denna blogg anser jag dock att det måste vara möjligt att diskutera enskilda regelverk och om de bör bli än mer generösa eller kanske i några avseenden mer närma sig regelverken i våra grannländer.

Det är, tycker jag, svårt att förstå de i den svenska debatten som söker hävda att Sverige har en jämfört med andra länder hård och restriktiv politik på dessa områden. Verkligheten är ju den motsatta!