onsdag, maj 04, 2016

Ny RUT-Rapport. 59 % av flyktingar i helårs arbete efter 16 år och mer i Sverige.

Tillagt 30 jan 2017. Läs också mitt blogginlägg från okt 2016, en viss korrigering.

Jag redovisade här på bloggen i början av mars en RUT-rapport jag beställt, som visade att flyktingars väg till hel-eller deltidsarbete är alarmerande lång, efter 15 år är bara 34 % i sådana arbeten, inklusive de med lönebidrag.

Jag har nu ställt en del uppföljande frågor kring detta som redovisas i 2 PM. Den som är intresserad kan e-posta mig på staffan.danielsson@riksdagen.se. Eller efterfråga dem hos offentliggjorda.rut.pm@riksdagen.se

Några fakta: I SCBs registerbaserade akrivitetsstatistik (RAKS) -en totalundersökning - kategoriseras personerna efter anknytning till arbetsmarknaden. De kategorier som används är Helårsanställda, Nyanställda, Avgångna, Delårsanställda, Företagare, Kombinatörer samt Dem utan arbete.
Av Inrikesfödda var år 2013 10 % i kategorin Utan arbete medan 32 % av Utrikesfödda var det. Knappt 40 % (37-39 %) av de som invandrar till Sverige som Flyktingar och eller Flyktinganhöriga
tillhörde kategorin Utan arbete.

Andel flyktingar inklusive anhöriga som hade helårsarbeten efter 0-5  års vistelsetid i Sverige var 2013 15 %, efter 6-10 år var andelen 40%, efter 11-15 år var andelen 50 % och efter 16 år och längre var andelen 59 %.

Det är alltså alarmerande svårt för flyktingar att komma i arbete men andelen i arbete är allt större ju längre man har varit i Sverige.

Jag anser det viktigt att ha en så god uppfattning om verkligheten i olika frågor för att utifrån denna kunna vidta bäst åtgärder för att nå positiva förändringar i önskad riktning. Uppenbart är, enligt min uppfattning, att det inte räcker med " More of the same", som ju är regeringens mantra, utan det är helt nödvändigt med radikalare åtgärder i den riktning som Centerpartiet förespråkar.


Min uppfattning är analogt att det också är viktigt med en relevant statistik över de brott som begås i Sverige och vilka som begår dem. Här har svensk statistik det senaste decenniet blivit alltmer ofullständig i jämförelse t ex med våra nordiska grannländer, vilket jag snart återkommer till i en ny RUT-Rapport.