tisdag, maj 01, 2018

S lurar skjortan av övriga partier om pensionerna

Jag har i ett antal år drivit att det måste löna sig att arbeta, även vad gäller att tjäna in sin pension.
Jag och Centerpartiet har också kämpat länge för att "fattigpensionärerna" ska få en hygglig garantipension. Det har vi lyckats riktigt bra med.

Pensionsgruppen med 5 partier plus MP i denna fråga föreslog nyligen att garantipensionen ska höjas ytterligare. Det innebär att den som har jobbat 30-40 år i ett låglöneyrke inte kommer att få ett bättre pensionsnetto än de med garantipension. Jag menar att ett långt yrkeslivs pensionsnetto rimligen borde ge någon tusenlapp mer i månaden.

Tillagt 28 maj; här ett exempel på hur hög garantipension/äldreförsörjningsstöd minus skatt plus bostadstillägg är relativt full pensions minus skatt om man jobbat ett långt yrkesliv med 25.000 kr per månad).

Hur pensionsgruppen, inklusive S, kunde lägga fram detta förslag begriper jag inte.

Det visar sig nu att socialdemokraterna hade en dubbel agenda. Man drev inte på i pensionsgruppen för att ett långt yrkeslivs arbete ska ge en bättre pension. Man ställde sig bakom det enhälliga förslaget att bara höja garantipensionen och bostadstillägg.

Nu, innan bläcket knappt hunnit torka från Pensionsgruppens förslag, slår så S till med ett vallöfte, 4 miljarder ska tillföras de som arbetat i låglöneyrken, + 600 kr per månad.

Det är självklart ett helt nödvändigt förslag i rätt riktning men det behöver analyseras. Uppenbarligen fungerar inte pensionssystemet, det naturliga borde väl vara att lägga in förstärkningen i systemet och inte som ett extra tillägg.

Men som sagt, ris åt socialdemokraterna som uppenbarligen insåg det som jag har krävt men inte drev det i Pensionsgruppen.

Och det är för mig gåtfullt hur Pensionsgruppen kunde lägga fram det förslag som man gjorde. Övriga partiers kommentarer är av typ att nu vill vi också höja pensionerna.