fredag, september 22, 2017

IP - Systembolagets omdömeslöshet om gårdsbutiker för vin

Tillagt den 1 oktober: Här den slutliga interpellationen till näringsminister Mikael Damberg.


Systembolaget annonserar över hela landet för att påverka riksdagen om vingårdarnas vin ska få säljas i gårdsbutiker. VD Magdalena Gerger skriver brev till folkets företrädare i riksdagen och talar om vad de ska göra. Detta ska inte ett statligt bolag och dess ledning ägna sig åt, det är omdömeslöst och fel.
Jag interpellerar nu socialministern och regeringen om detta, och om vilka åtgärder som ska vidtas (hoppas jag) så att detta inte upprepas.

Interpellation till socialminister Annika Strandhäll

Ska Systembolaget krossa små gårdsbutiker
Frågan om även Sverige, som Finland och hela Europa, ska ge möjlighet för några vingårdar och hantverksölproducenter att sälja sina produkter i gårdsbutiker borde vara självklar i ett liberalt land som Sverige. Tyvärr är så inte fallet idag.
Några av de berörda små företagarna skriver mycket sansat i tidningen Land Lantbruk:
”Vi är för Systembolaget och anser att det har en viktig uppgift, och vill gärna fortsätta att sälja våra produkter där. Gårdsförsäljning är ett komplement i liten skala men viktigt för vår utveckling (50 vingårdar), även för att marknadsföra oss internationellt.
Vårt grannland Finland har haft gårdsförsäljning av fruktviner i många år, samtidigt som landet har ett detaljhandelsmonopol. Man kommer nu även att utvidga gårdsförsäljningen till hantverksöl.
Vi kan som små producenter bara se på när stora kvantiteter alkohol förs in i Sverige bakvägen genom gränshandel medan vi själva inte får sälja ens marginella kvantiteter från våra gårdar. Vi begär ingen särbehandling, bara schyst behandling.”
Jag anser att det borde vara självklart att Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning som t ex Finland. Motståndarna till detta är livrädda för EU och tror att det skulle hota Systembolaget, vilket det uppenbarligen inte gör i Finland. Sverige borde snarast agera och skulle EU, mot förmodan, ta upp frågan så får en dialog ske då.
Denna viktiga fråga diskuteras nu bland medborgarna och bland folkets företrädare i riksdagen.
Systembolaget är ett statligt bolag som ska fullgöra sin uppgift efter vad deras ägare, staten, uppdrar till dem att göra. De ska, enligt min uppfattning, inte skriva sin uppdragsgivare och riksdagen eller svenska folket på näsan om hur alla dessa ska tycka om t ex frågan om gårdsförsäljning av vin och öl.
Tyvärr har Systembolaget med sin VD Magdalena Gerger i spetsen nu valt att satsa skattebetalarnas pengar i en stor propagandakampanj till svenska folket, och hon har därtill skrivit brev till alla riksdagsledamöter med uppmaning att inte tillåta gårdsförsäljning.
Hennes agerande är i strid med hur statliga bolag ska agera i samhällsdebatten, eller ej, anser jag. Skulle Systembolagets lobbying mot medborgare och politiker därtill vara förankrat i bolagets styrelse uppkommer frågan om vilket ansvar som utkrävas av dem, och om deras lämplighet för sitt uppdrag.
VD Gerger lyfter också frågan om ”alkohol ska säljas med privat vinstintresse eller med omsorg om folkhälsan”, och skriver föraktfullt att ”för några gårdsbesökare skulle vinförsäljning bli ett mervärde” men då ”sätts vinsten före folkhälsan”.
Ett statligt bolag med krav på sig att gå med vinst ska inte, enligt min uppfattning, inte förkasta och uttrycka sig nedlåtande om små hårt kämpande företag som försöker överleva genom hårt arbete och som då givetvis måste gå med vinst.
Dessutom bidrar Systembolaget själv till att leverera betydande vinster, år 2016 t ex 264 miljoner kronor. Man bidrar därtill till att fler dricker vin genom att marknadsföra billliga boxar av sötat vin.
Jag frågar mot denna bakgrund socialministern om hon anser att Systembolaget, eventuellt också dess styrelse, agerar korrekt när man bedriver lobbyarbete i en enskild sakfråga mot både medborgarna och deras företrädare?
Om statsrådet liksom jag skulle anse att man agerar helt fel och utanför sitt uppdrag, kommer då statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att detta upprepas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)