lördag, oktober 26, 2013

SvT 27 okt och 3 nov - Sista resan, om dödshjälp

Alla riksdagspartier är helt överens, gällande regler att man inte ska kunna dö/somna in i förtid vid svåra lidanden vid livet slut ska fortsätta att gälla. SvT sänder nu två program den 27 okt och 3 nov om Erkki och Ingvor som inför allt svårare lidanden ville få dö i förtid.

Vill du lugn och sakligt och värdigt diskutera kring dessa svåra frågor, och kring t ex Erkki och Ingvors beslut, kan du göra det genom att bli medlem i det debattforum på facebook som jag nu öppnar, i samförstånd med RTVDs styrelse, där jag ingår. Välkommen i så fall.

Föreningen Rätten Till en Värdig Död (RTVD) kämpar för individens rätt att vid svåra lidanden i livets slutskede och vid uttrycklig vilja kunna få göra detta.

Föreningen har en facebookssida som man kan surfa till och "gilla", gör gärna det om du instämmer i föreningens syfte. (Opinionsundersökningar visar regelbundet en stark folklig opinion för detta).

Jag har länge engagerat mig i dessa svåra frågor, och har skrivit motioner och debattartiklar samt interpellerat socialminister Göran Hägglund, länk här. Jag har också skrivit en motion i höst, Individens frihet vid svåra lidanden i livets slutskede. (Alla mina höstmotioner här).