onsdag, april 12, 2017

Om alla barnmorskor måste medverka vid abort, måste alla läkare göra det vid dödshjälp?

(Här länkar till vad jag skrivit tidigare om dödshjälp)

En barnmorska vill inte medverka till abort, åberopar samvetsfrihet. Hon förlorade idag i arbetsdomstolen.

I Norge, då hon nu arbetar, finns en rätt till samvetsfrihet.

I Sverige är "alla" mot en sådan rätt, t ex läkar- och sjuksköterskefacken, politiker osv.

Abort innebär att utsläcka liv. Jag är ändå för rätten till abort.

Jag är också för en strängt reglerad rätt till dödshjälp. Den finns idag för 51 miljoner amerikaner och 25 miljoner kanadensare. Enligt Oregonmodellen skriver läkaren ut medel för de vars yttersta vilja är att kunna dö/somna in något i förtid.

Jag är övertygad om att en sådan rätt blir svensk lag inom en del år, kanske fem.

Läkarkåren är idag splittrad i 3 rätt likstora delar, en är för dödshjälp, en är emot och en vet inte.

Jag menar att de läkare som inte vill tillgodose den lidande människans yttersta vilja att få dö något i förtid inte ska behöva skriva ut medel, dvs de ska kunna åberopa samvetsfrihet.

Jag motiverar detta med att det handlar om liv och död och att det känns rimligt att acceptera en samvetsfrihet för den sjukvårdspersonal som inte vill medverka. Jag tror att som i Kanada och USA så kommer de allra flesta läkare att bistå det fåtal patienter det kommer att handla om.

Analogt med detta så vore det logiskt att samma rätt till samvetsfrihet fanns även för barnmorskor, även där handlar det om att utsläcka liv.

Alternativet vore, när rätten till dödshjälp införs, att det ingick i sjukvårdens arbete och att alla måste medverka i alla yrkets uppgifter.

Min fråga till fackförbunden för läkare och sjuksköterskor är om de kommer att arbeta för denna uppfattning lika starkt och entydigt som de idag verkar för att alla barnmorskor måste medverka vid aborter?

Staffan Danielsson
enskild riksdagsledamot (C)