måndag, oktober 29, 2007

Smygbilder på restaurant...

Statssekreterare Lars (Danielsson) har kritiskt granskats av politiker och media.

Nu sker detsamma med statsekretarare Ulrika. En tung s-riksdagsman uttalar sig i ekot efter att ha sett en smygtagen bild, och kräver statsministern till försvarsutskottet.

Var Ulrika ansvarig för rikets säkerhet samtidigt som hon åt mat, samtalade och kanske fick en snabb ömhetsbetygelse.

Kan man "ha jouren" i säkerhetsfrågor och samtidigt äta mat och umgås? Jag utgår ifrån att hon var tillgänglig på mobilen.

S börjar hitta sin roll som oppositionsparti. Det här slutar nog på något vis i konstitutionsutskottet.