lördag, januari 13, 2007

riksdagsrapport nr 5 jan 2007

Riksdagsrapport nr 5 jan 2007

Efter en mild och behövlig jul- och nyårstid varvar Sverige igång igen. Vi har en god konjunktur i världen och Sverige, arbetsmarknaden förbättras och den borgerliga regeringen och riksdagen genomför nu sina vallöften. Det känns med andra ord bra!

Jag summerar nu slutspurten i riksdagen förra året.

14 nov. Budgetdiskussioner i försvarsutskottet. Försvarsmakten är landets största myndighet, budgeten ligger på drygt 40 miljarder kr. Tidigare hade vi ett invasionsförsvar med 700.000 man i beredskap, nu trimmas ett insatsförsvar med 30.000 man i beredskap. Istället för 60.000 som genomgår grundutbildning blir det nu under 10.000, där andelen frivilliga kvinnor ökar. Och istället för att främst verka inom landets gränser blir nu vårt internationella deltagande som fredsstyrkor eller ”fredsframtvingande” styrkor allt viktigare. Nordic Battle Group med 2.000 pers ska stå stridsklar från jan 2008 för att skickas upp till 600 mil från Europa där freden är hotad.

ÖB gjorde en koncentrerad och bra genomgång över försvarets utveckling och utmaningar.

16 nov. Jag har lagt en motion om hur Sverige utöver sitt bistånd kan arbeta för att Afrikas jordbruk ska tillväxa. Det går nu i flera decennier snarare bakåt, till skillnad från Asiens jordbruk. Sverige bör med sina biståndsländer diskutera den nationella jordbruks-, landsbygds och företagspolitiken, som idag ofta inte ger jordbruksföretagandet några utvecklingsmöjligheter genom låga priser och obefintlig lönsamhet. Det verkar som om utrikesutskottet kommer att närmast tillstyrka motionen, vilket ju är ovanligt. Kerstin Lundgren (c)  driver på bra där.

17 nov. EU-nämnd. Bra framträdanden av Maud Olofsson och Eskil Erlandsson. Jordbruksdiskussionen om bananodling och dess likheter med mjölkproduktion eller ej…Obs att allt som sägs på EU-nämnden upptecknas och går att läsa på riksdagens hemsida under Utskottet/EU-nämnden – stenografiska uppteckningar.

17-18 nov. Östgötacenterns seminarium på Lunnevad med Åsa Torstensson m fl. Roligt att ministrar besöker våra möten! Genomgång av det politiska läget i kommuner och landsting, stimulerande! Centerpartiet är ofta med och tar ansvar i borgerliga majoriteter! Notabelt att m och s samarbetar i både Vadstena och Åtvidaberg…

19-21 nov. Med 5 riksdagskollegor till ”COSAC”-möte i Helsingfors, ca 150 parlamentariker från EUs olika länder som träffas varje halvår och diskuterar aktuella frågor. Det finska ordförandeskapet skötte värdskapet mycket proffsigt. Diskussioner om bl a en bättre förankring av EU-frågorna i resp länder. Statsminister Matti Vanhanen kommenterade bla Turkiets medlemskapsförhandlingar. Intressant att lyssna till Andrej Klimov från ryska Duman, visst hördes det att han ansåg Ryssland vara en stormakt. ”Svårt att samarbete med stater som ej vill vara Rysslands vän”.

21 nov. Kungamiddag. Faktiskt första gången jag gick igenom slottet, anrika pampiga lokaler. Hela riksdagen bjuden, massor av smokingar och någon enstaka mörk kostym, däribland min..Välkomstdrink, handhälsning med Kungen (formellt), Silvia (vänligt) och Victoria (avspänt glad), musik i den sal där riksdagen öppnades fram till ca 1975, mycket god måltid med lax i stora salen mot riksdagen. Principiellt är jag tveksam till att man ska kunna ”ärva ett kungarike” men visst sköter Kungafamiljen sitt uppdrag med den äran.

22 nov. ”Östgötabänken” träff med landshövdingen och länsrådet Magnus Holgersson, alltid givande. Genomgång aktuella frågor, viktigt att vi drar åt samma håll från länet om vi ska klara hem länets skäliga andel av t ex statliga infrapengar. Intressant att ”båtlyftet” över E 22 i Söderköping framstår som ett alltmer spännande alternativ (båtarna lyfts upp och flyter över vägen..!)

27 nov. LO-distriktet i Ög hade inbjudit alliansen till en träff i Norrköping. Bra initiativ, tycker jag, facket ska diskutera med alla politiska partier, inte enbart de röda! OK, tanken var väl att kritisera våra arbetsmarknadsförslag men det gjordes på ett sakligt sätt, och även diskussionen var givande. Från deras sida ett femtontal ledande företrädare med LO-distriktets ordf i spetsen, från vår sida Betty Malmberg, Karin Granbom och jag själv. Jag fokuserade på orättvisan att den som haft jobb ett halvt år varit tillförsäkrad 80 procent utan slut samtidigt som den ungdom som ej fått ett första jobb lika länge hänvisas till socialen.

29 nov. Information på polska ambassaden med den polsk-svenska riksdagsföreningen.

30 nov. Slutarbete med försvarsbudgeten i utskottet. Östgötabänksträff med Linköpings universitets rektor Mille Millnert. Givande. En fantastiskt utveckling för vårt universitet de senaste decennierna till runt 25.000 studenter, verksamhet i Norrköping osv. Tyvärr lite orättvist låga stöd från staten, som bör bli bättre.

4 -5 dec. Deltog på Brysselkonferens om Europas framtid med 3 andra riksdagsledamöter; Björn von Sydow (s), Bengt-Anders Johansson (m) och Jacob Johnsson (v). Diskussion kring hur EUs arbete ska förenklas och effektiviseras genom den nya s.k konstitutionen. I mitt korta inlägg förespråkade jag att ordet fördrag används liksom idag, ordet ”konstitution” kan uppfattas fel, samt att vissa begränsningar/förändringar görs med anledning av nejet i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. Talman Lipponen, Finland, avslutade konferensen, och hade samma uppfattning i de frågorna. Kommissionens ordförande Barroso hade ett livfullt pass med stort engagemang.

6 dec. LRF, Svebio och naturskyddsföreningen inbjöd till riksdagsfrukost. Stort intresse. Mycket bra genomgång av argumenten mot planerna på en fossilgasledning  genom mellansverige.
Middag i Rosenbad med försvarsutskottet och med försvarsministern som värd.

7 dec. EUs ”höge representant” i utrikesfrågor Javier Solana besöker Sverige, och träffade bl a försvars- och utrikesutskottet en timme. Framhöll bl a vikten av att Turkiet beviljas medlemskap i EU, och berömde det svenska engagemanget.

8 dec. EU-nämnd med Carl Bildt och Åsa Torstensson. Redovisade sina strategier inför ministerråd nästa vecka i Bryssel. Diskussion om Turkiets medlemskapsförhandlingar (Bildt) och bättre konkurrensregler för mobilsamtal utomland (Torstensson).
Em kommunal sektion i Linköping  med bla landstingsstyrelsens 1 v ordf Nilsson samt tunga kommunala c-företrädare från kommunerna.

11 dec. Riksdagsdebatt om försvarsbudgeten. Riksdagen är verkligen en effektiv skola, där man snabbt läser in och ”tvingas” bli kunnig i det nya området. Det ska erkännas att kunskaperna inledningsvis naturligen blir rätt ytliga, men de djupnar ju successivt. Jag betonade i mitt inlägg vikten av bred enighet i försvarspolitiken, och kritiserade sedan framförallt vänsterpartiet som vill skära bort 4 miljarder mer än regeringen från försvaret. S står oförändrat kvar på nivån 400 mkr mindre än regeringen, dvs samma summa som v var med på i fjol, vilket visar hur kompromisserna mellan v och s gick till i denna fråga; dvs v la sig platt för s! Nu yxar man till en besparing som är helt orimlig att genomföra, så att man kan lova reformer för pengar som egentligen inte finns.

12 dec. Nye partisekreteraren Anders Flanking talade på centergruppen. Ett mycket bra val av partistyrelsen!

13 dec. TV-sänd EU-nämnd med utfrågning av statsministern. Jag frågande om hur Sverige borde agera för att det nya EU-fördraget ska kunna träda i kraft, kanske göra som Finland och godkänna det som ett steg.

15 dec. EU-nämnd med Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson. Andreas gör alltid utmärkt ifrån sig. Diskussion om GMO-grödor.

18 dec. EU-debatt på Mosebacke på söder, med Margot Wallström, Cecilia Malmström. Lars Ohly m fl. Jag pressade de två partier som vill upplösa EU för att sedan påbörja något annat och lösare samarbete….EU omfattar nu 27 av Europas länder, flera köar för att bli med. EU har betytt oerhört mycket för att vi har fred i Europa och för att vi tillsammans utvecklar välstånd och handel. Att då Sverige skulle avstå från att vara med och utveckla detta genom utträde ur EU vore tragiskt och fel, och de som driver detta tar på sig ett stort ansvar. Att däremot inom EUs ram diskutera hur samarbetet ska utvecklas, det är en helt annan sak och där behövs en sund EU-kritik som kan göra god nytta.

19 dec. Riksdagsbeslut om A.kassan, alliansen höll ihop bra. Fortfarande en av världens bästa a-kassor, men visst, sämre än det varit. Vår politik måste ses som en helhet, ska bli spännande att se den börja verka.

20 dec. Jag ställer en interpellation till infrastrukturministern om hur hon ser på Tjustbanans utveckling på kort och lång sikt. Ska diskuteras den 23 januari.

4 jan. Träff med biståndsminister Gunilla Carlsson, från vår valkrets!, en skicklig politiker som gör ett mycket bra biståndsministerjobb! Diskussion om bl a hur Sverige bättre än idag kan använda sina biståndsmedel och hur Afrikas jordbruk kan börja tillväxa istället för att stå still.

14-17januari. Ska bli intressant att delta i den årliga konferensen med ”folk och försvar” i Sälen. Återkommer med rapport i nästa Rapport!