lördag, oktober 15, 2011

"Underförstådda" regler - finns de?

Jag fick rätt, det blir inget åtal mot Håkan Juholt.

Åklagaren säger därtill att det finns inget i riksdagens regelverk som nämner något om avdrag för övernattningar i den lägenhet man hyr eller äger.

Detta bekräftar ju också riksdagsförvaltningen när man säger att regeln endast varit "underförstådd" och att det inte finns någon juridisk grund för att kräva återbetalning. Vad är det för regelverk?

Min kollega Erik A Eriksson har flera år haft sin hustru och litet barn boende i lägenheten, han har vid två tillfällen frågat riksdagsförvaltningen om regelverket och fått beskedet att inget avdrag ska göras för detta.

Erik har uppenbarligen fått ersättningen i mycket god tro, vad mer hade han kunnat göra? Detta gör ju också Håkan Juholts agerande förståeligt, hade han frågat hade han ju säkert fått samma besked. (Möjligen har riksdagens "underförstådda praxis" ändrats över tid, eftersom Annie Lööf i dialog med riksdagsförvaltningen fått klarhet i den "underförstådda regel" som nu gäller, sedan några veckor (!) även i skrift på riksdagens hemsida..)

Håkan Juholt säger hela tiden att han har brutit mot en regel och är sorgsen för det.

Vilken regel har då Juholt brutit mot? Åklagaren säger ju att den inte funnits medan riksdagsförvaltningen verkar ha ansett den "underförstådd" och successivt alltmer gällande...Och vilken regel har Erik brutit mot. Han har vid två tillfällen frågat om regelverket och fått samma tydliga besked, helt i linje med det som riksåklagaren också säger.

Om alltså ersättningen fram till nu skulle utgå utan reducering om någon mer bor i lägenheten, hur rimligt är det då att återbetala hälften av ersättningen?

Uppenbarligen finns ingen juridisk grund för detta, vilket både riksdagsförvaltning och åklagare är överens om.

Finns det då en moralisk grund, borde Juholt och Erik A Eriksson känt till denna "underförstådda regel" som egentligen inte har funnits?

För Erik A är läget glasklart, menar jag. Han har vid flera tillfällen för riksdagsförvaltningen redovisat sin situation och fått likalydande entydiga besked.

Det känns inte rimligt att han nu plötsligt ska kritiseras och ev återbetala något i strid med regler som inte funnits och som han därtill fått entydiga besked om. Här får faktiskt riksdagsförvaltningen stå sitt ansvar, har man inte haft någon regel om avdrag, och även lämnat det beskedet, då ifrågasätter jag om det är rimligt att någon återbetalning ska aktualiseras.

Att det däremot är rimligt att ha en sådan regel, och att den nu har beslutats och gäller framgent, det är en annan sak.

Kommentera gärna mitt resonemang!

Uppdaterat 16 oktober: Riksdagsförvaltningens besked till Annie Lööf var minsann inte något "underförstått" under av klarhet. Du har rätt till full bostadsersättning för en bostad om du har två bostäder, men du bestämmer själv om du bara vill utnyttja halva ersättningen, vad budskapet ungefär.
Bloggen "Ett hjärta rött" redovisar detta.

Sakläget börjar alltså klarna. Riksdagens regelverk har tills helt nyligen givit rätt till en bostadsersättning för boendet i Stockholm på upp till 8.000 kr per månad. Kravet är att man har en bostad annorstädes och behöver en bostad för riksdagsarbetet i Stockholm. Om man får denna ersättning till den bostad man äger eller hyr själv så är det man själv som avgör om någon får övernatta i den kort eller lång tid.
Detta är ingen orimlig linje, kostnaden för staten blir ju inte högre om någon annan övernattar i lägenheten och det är ju närmast omöjligt att kontrollera utan mycket ingripande åtgärder som rör den personliga integriteten.

Är någon annan beständigt boende i lägenheten, och mantalskriven där, är det däremot lättare att kontrollera och det är logiskt att hyresersättningen då reduceras till hälften. Denna "underförstådda praxis" torde ha utvecklats de(t) senaste åren(t).

Aftonbladets, och Håkan Juholts, påståenden att det finns ett regelverk som Juholt (omedvetet) brutit mot stämmer alltså inte vad gäller riksdagens regler. Däremot stämmer det kanske vad gäller de höga moraliska krav som socialdemokraterna ställer upp i sitt färska budgetförslag (notera dock reservationen även där, "medvetet")...:

"Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att
man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom
samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det
som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,