torsdag, april 25, 2019

SCB: Oron för våld och brott ökar mest i Sverige i EU.

Jag har i flera år ifrågasatt bilden som BRÅ och Jerzy Sarnecki länge givit, liksom många politiker och journalister och andra samhällsengagerade, att Sverige har typ aldrig varit tryggare och brottsligheten minskar.
När jag redovisat min starka oro över brottsrapporteringen i media, vad gäller bostadsinbrott och stölder på företag och landsbygd och åldringsbedrägerier och våldtäkter och grova rån och överfall på gator och i hem, har jag ständigt i olika forum på Facebook fått starkt mothugg från många som hävdar att jag är ute i ogjort väder, det finns ingen grund.
Plötsligt, nu, lägger SCB ut en undersökning som görs varje år i EU som ställer frågan om man i sitt bostadsområde har problem med brottslighet, våld eller vandalisering.
Och resultaten är för Sveriges del djupt oroande och borde tas på djupt allvar av oss alla och av varje politiskt parti som vill förtjäna medborgarnas förtroende.
Upp till bevis, ni som alltid bortförklarar den verklighet som jag menar är rätt uppenbar. När SCB nu visar att Sverige avviker från övriga EU och att medborgare upplever växande problem, i städer men även på den lugna landsbygden, är det inte så? Oroar sig medborgarna i onödan? Ska man inte ta siffrorna på allvar?
Jag citerar från SCB:
"Ungefär 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem i det egna bostadsområdet med brottslighet, våld eller vandalisering. Det är en av de högsta andelarna i Europa."
"År 2017 angav 13 procent att de upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. Övriga nordiska länder är placerade bland de länder med lägst andel av befolkningen som upplever dessa problem i det egna bostadsområdet. I Norge är det ungefär 4 procent som upplever problem med våld, brottslighet och vandalisering. Motsvarande andelar för Danmark och Finland är 8 respektive 6 procent."
"I Sverige är skillnaderna mellan storstäder och glesbygd mindre än i EU, vilket beror på att en relativt stor andel av de som bor i glesbygden i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering. "