fredag, juli 28, 2006

läs gärna Muharrems blogg!

Jag lägger in här ett inlägg jag just gjorde på Muharrem Demiroks blog (se t.h.).

Han gör tänkvärda inlägg i olika frågor, och är en stor tillgång inom centerpartiet i t.ex Linköping, partistyrelsen och som trea på östgötacenterns riksdagslista.

Personvalssystemet innebär ju att jag i första hand rekommenderar er alla att lägga ert enda kryss på mig, i linje med distriksstämmans prioritering, men om ni inte vill göra det så kryssa gärna Muharrem, eller någon av de andra starka namnen på vår lista!

"Intressanta, balanserade och tänkvärda inlägg i denna och andra frågor, Muharrem!
Jag betecknar mig ju, i enlighet med en månghundraårig tradition i Sverige, som kristen. Kristendomen liksom senare Islam bygger på samma kulturtradition i Mellersta Östern, och med ett liknande gudsbegrepp. Samtidigt slits islam av väldiga spänningar mellan shiiter och sunni och även kristendomen har som bekant en mängd olika riktningar.

Religioner och riktningar vars utövande innebär ingrepp i den mänskliga kroppen - snörda fötter i Kina en gång i tiden, borttagande av förhuden på penis, skärning av klitoris hos kvinnan, m.m. - och stora generella ingrepp i klädedräkt och livsrum - ständig Kåpa/Burka på kvinnors huvud, obligatoriskt statstvång till gudstjänst eller bön - måste upphöra med detta. Och ett öppet och demokratiskt samhälle måste slå vakt om enskilda individers rätt och frihet att se ut och leva som gud skapade dem och inte tvingas till av människan utformade ingrepp enligt ovan.

En islamistisk stat som iran och kanske snart Somalia som i detalj reglerar människors liv och tvingar alla invånare till samma religiösa deltagande utifrån sedvänjor som ibland går tillbaka till förhållanden för 1400-2000 år sedan är inte rimligt utifrån FNs bärande principer om människans frihet, om rätten att själv välja sin väg, om jämlikhet och jämställdhet mm.

Vi kritiserar idag med all rätt riktningar inom islam som orimligt mycket förtrycker människor och tvingar dem till samma religiösa livsstil oavsett individers egen uppfattning.
Sådana tendenser finns givetvis också inom kristendomen, och vi glömmer lätt den svenska statskyrka som Gustav Vasa införde, som i flera hundra år tvingade alla svenskar till gudstjänstdeltagande flera timmar varje söndag, som kriminaliserade sexualitet före äktenskapet och utdömde förfärliga straff för kärlekshandlingar som människan är gjord för och som ibland inte kan undertryckas.
Jag läste under semestern den östgötske amatörhistorikerns Per Gustavis intressanta bok om Vretal kloster under 1.000 år, där han dels rätt övertygande hävdar att Birka låg där, och dels redovisar det förfärliga förtryck som stat och kyrka utövade över svenskarna från 1500-talet och långt in på artonhundratalet. Det var länge kriminellt att vara katolik (och säkert muslim), och konventikelplakatet förbjöd länge alla möten i hemmet utanför prästernas kontroll. En mild pietist i Lund dömdes på 1700-talet till livstids fängelse och levde där under usla förhållanden i 43 år...

Låt oss tillsammans oavsett fritt vald religion eller ej se framåt och arbeta för ett Sverige och en värld där människor fritt kan leva och själva välja livsstil så länge man inte skadar och förolämpar sina medmänniskor. och låt oss som Muharrem gör våga sätta gränser för hur människor i Sverige kan begränsa människors liv med relgiiösa eller andra tvång. "