måndag, december 14, 2009

Debattörer kräver höjd försvarsbudget - till vilken nivå?

Som Centerpartiets representant i Försvarsutskottet följer jag sedan 2006 det svenska försvaret med stort intresse. Jag har deltagit i och står liksom ledamöter från nästan alla partier bakom Försvarsberedningens två rapporter 2007 och 2008. Försvarsbeslutets inriktning 2004, liksom den absoluta huvuddelen även 2009, står en bred majoritet av riksdagen bakom. Detsamma gäller den nya solidaritetsförklaringen.

Det som skiljer är i huvudsak att de rödgröna - inbördes splittrade - anslår väsentligt mindre pengar samt att synen på försvarsindustrin, vapenexporten, de internationella fredsinsatserna och plikt eller ej för den nya inledande tremånadersutbildningen skiftar.

Försvarsminister Tolgfors har på sin blogg nu kommenterat några debattartiklar i pressen, samt den livliga debatten på bloggen Wisemans wisdoms, som domineras av anonyma inlägg från en del som är eller varit verksamma inom försvarsmakten.

Som framgått av min egen blogg följer jag diskussionen och söker relatera den till den bild som försvarsmakten redovisar i sina olika underlag, analyser och sitt verkställande. Samt givetvis till regeringens bedömningar i t ex statsbudgeten och i andra propositioner och beslut.

Den bild som kritikerna inom försvaret ger, vilket väl framkommer i inlägg och i många kommentarer, är starkt negativ till rätt mycket. Det handlar om påstådda misstag och svårigheter i materielanskaffning av olika slag - och det är ju uppenbart att detta är och har varit problematiskt i en rad avseenden -, om hur stridsledningssystem ska utformas och lokaliseras och om mycket mer.

Jag tror att vi brett kan vara överens om att försvaret - liksom andra myndigheter - ska organiseras och skötas så effektivt och professionellt som möjligt inom ramen för de resurser som riksdagen anslår till det. Detta är ingen lätt uppgift i en så komplicerad verksamhet som därtill levt under dramatiska bantningar och omvälvande förändringar under flera decennier. Den debatten är självfallet viktig att ständigt föra inom försvaret och mellan försvaret, regeringen och riksdagen. Samt genom Folk och försvar, och genom debattörer i den allmänna debatten på möten och i media. Och där skiftar åsikterna starkt i de frågor jag t ex redovisat.

Men jag skulle vilja rikta en fråga till de som så starkt nu uttalar sig om Sveriges försvarsförmåga som alldeles för liten och otillräcklig. Det är uppenbart att Ni samfällt menar att försvarsbudgeten är alldeles för liten i förhållande till länderna i vår omvärld och i förhållande till de hotbilder som vi behöver ha försvarsberedskap emot.

Och min fråga är helt enkelt, hur stor menar ni att försvarsbudgeten borde vara? Idag är den beslutade försvarsbudgeten för 2010 på 41,4 miljarder kronor. Skulle oppositionens linje vunnit hade den varit minst 2 miljarder kr mindre, därtill i hög grad underfinansierad genom att medel ej fanns för t ex en ökad grundutbildning och fredsinsatsen i Kosovo.

41,4 mdr kr motsvarar ca 1,3 procent av Sveriges BNP. Denna procentsiffra var för tjugo år sedan ca 2,5 procent. Då låg Sverige i Nordentäten, nu har vi halkat ner i kön. Finland anslår ungefär lika mycket, medan Norge ligger högre. Ryssland och USA anslår som "stormakter" över 4 procent och Nordkorea anslår enligt en källa 25 procent, vilket måste ses som rent kriminellt med tanke på befolkningens lidanden, undernäring och ständiga svältkatastrofer. Natos målsättning är 2,0 procent (fast t ex Tyskland ligger på 1,3 procent). Jag själv har uttalat att det är bra att allians för Sverige nu planerar för en realt oförändrad försvarsbudget de närmaste åren, för första gången på mycket länge.

OK, 41,4 miljarder är alltså alldeles för lite enligt många i debatten. Försvaret klarar inte sina uppgifter i en rad centrala avseenden. Borde Sverige utan att vara medlem i Nato som militärt alliansfritt land lägga sig på Natostandard, 2,0 procent? Vilket skulle ge ca 64 mdr till försvaret, plus 23 mdr. Eller skulle en höjning till 1,5 procent räcka, dvs ca 48 mdr, en höjning med knappt 7 mdr. Eller skulle Sveriges försvarsförmåga bli tillräckligt mycket bättre om 41,4 mdr istället för att minskas med 2 mdr skulle öka med 2 mdr?

Jag kanske provocerar lite, ursäkta i så fall. Men jag är helt enkelt ute efter en siffra som skulle lugna försvarsbudgetens kritiker inom försvaret så att de skulle kunna uttala att Sveriges försvar är tillräckligt stort med tanke på de utmaningar det kan komma att utsättas för.

Det vore självfallet mycket bättre om det rådde en bred acceptans om försvarsbudgetens nivå som rimlig och realistisk. Det stärker ju inte respekten för Sveriges försvar om dess storlek och effekt döms ut som helt otillräcklig av oss själva.

När jag fått svar på detta, var nivån borde ligga, kan vi resonera vidare om förutsättningarna för att lyfta försvarsbudgeten till denna högre nivå. Och självfallet fortsätta diskussionen hur försvaret givet den anslagna budgetnivån bäst ska organiseras och utnyttja sina resurser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,