tisdag, september 20, 2011

Ta strid för jordbruket, Centerpartiet!

Centerpartiets stämma med 1.100 anmälda i Åre närmar sig. Annie Lööf väljs till partiledare fredag den 23 november. Hon vill se en livsmedelsstrategisk kommitté för att kraftsamla och bryta livsmedelsproduktionens mångåriga krympning.

I en debattartikel i dagens (20 september) ATL utvecklar jag argumenten för detta och uppmanar Centerpartiet att ta strid i regeringen i frågan! Vi måste våga se sanningen i vitögat och inse det allvarliga läget för den svenska livsmedelsproduktionen.

Ta strid för jordbruket, Centerpartiet!

Situationen för den svenska livsmedelsproduktionen är mycket allvarlig. Den har minskat kraftigt och Sveriges självförsörjningsgrad är tillsammans med Norges bland Europas lägsta, ca 50 procent.

Importen av mat från länder med sämre miljöhänsyn och djuromsorg väller in.

Detta är ett stort livsmedelshyckleri, att ställa höga krav i Sverige och sedan inte bry sig när produktionen flyttar ut. Är den svenska jordbruksmodellen en succé, eller snarare ett fiasko?

SNF och MP har ett stort ansvar som driver allt högre krav, men som är blinda för att de motverkar sina syften.

Alliansregeringen bjuder till och gör en hel del, det är bra. Motkrafterna till Centerpartiet är dock ibland betydande, statsministern har offentligt beklagat att handelsgödselskatten sänktes, och finansministern gläds i riksdagen över att han lyckades driva igenom kommande starka dieselskattehöjningar som försämrar konkurrenskraften.

LRF – med stöd av de rödgröna (!) - vill se en livsmedelspolitisk kommitté, där berörda parter – politiker, industri, handel, myndigheter – analyserar krisläget och arbetar fram en samlad livsmedelsstrategi för att gemensamt kunna vända utvecklingen, självfallet inom ramen för EUs och WTOs regelverk.

Det är ett bra förslag! Då synas korten och man måste ta ställning. Att öka skatter vore orimligt, de måste sänkas. Nya politiska riksdagsmål ser jag som en självklarhet, de nuvarande är mycket ekokoncentrerade. All respekt för ekonischen, men nu måste fokus riktas på det moderna miljövänliga jordbruket som alltmer ersätts av import! Det behövs mål för den offentliga upphandlingen och en bättre ursprungsmärkning med mera.

Till Centerstämman om några veckor föreslår partistyrelsen att Landsbygdsdepartementet inom sig ska ta fram en livsmedelsstrategi. Det är bra men det räcker inte. Sannolikt bedömer man att M och finansen inte vill ha en parlamentarisk kommitté som kan kosta pengar.

Här måste Centerpartiet ta strid! Regeringen använder utredningsinstrumentet för lite. Och är läget dramatiskt och det krävs gemensamma kraftansträngningar för att vända utvecklingen, då sker det bäst i en kommitté som analyserar och föreslår ett batteri av åtgärder inklusive nya riksdagsmål! Skulle regeringen göra det på egen hand blir det mycket svårare att få en bred förankring.

Självfallet måste det parallellt vidtas åtgärder även på kortare sikt, typ regeringens utmärkta förslag att anpassa livsmedelsindustrins kontrollkostnader till andra EU-länders.

Min maning till ombuden på Centerstämman är att våga ta matchen med moderaterna, och att därför bifalla Lars Vikinges (Linköping) motion om en parlamentarisk livsmedelskommitté!

Skulle jag ha fel och M också deklarerar att man vill kraftsamla kring livsmedelsproduktionen genom en kommitté, desto bättre! Men även då är centerstämmans beslut viktigt!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,