torsdag, september 02, 2010

Agendas RUT-koppling är vänstervriden liksom Studio Etts

Genom skatteavdraget för hushållsnära tjänster har i Sverige nu liksom i Finland svarta jobb gjorts vita, och 11.000 människor har gått från ofta långvarig arbetslöshet till att ha ett jobb. Därtill inte till någon kostnad för statskassan i ett helehetsperspektiv, vilket Mona Sahlin ju hela tiden trots bättre vetande återkommer till.

Av dessa nya jobb är det en närmast försumbar andel av dessa som arbetspendlar från de baltiska länderna.

Ändå väljer Uppdrag granskning att göra en fullständigt ovidkommande koppling om att de som köper hushållsnära tjänster borde ha dåligt samvete eftersom någon enstaka av de 11.000 jobben har gått till någon från Baltikum, som har barn som inte följer med. Och Rädda Barnen håller med.

Radions Studio Ett följde idag upp reportaget och lät Vänsterpartiets Kalle Larsson breda ut sig om det hela.

Jag påstår att kopplingen mellan att lettiska medborgare av fri vilja kan resa till Sverige och arbeta, och till RUT-avdraget, är rätt obefintlig. Man kan diskutera de nya och växande hushållsnära tjänsterna, och skatteavdraget och man kan diskutera att lettiska medborgare tar jobb i andra länder när det inte finns några där hemma.

Men sammankopplingen är grund och har en typisk vänsterpolitisk ansats, som alltså både Uppdrag Granskning och Rädda Barnen lånar sig åt, tycker jag.

Liksom även Studio Ett när man dels väljer att ta upp frågan, och dels väljer att låta Kalle Larsson vara med i en anklagande roll.

De baltiska länderna var på svensk välfärdsnivå innan andra världskriget, men kommunismens och sovjetsystemets förtyck och ekonomiska katastrof förde dem djupt ner i avgrunden. Vänsterpartiets dåvarande ledning applåderade detta och upprätthöll mycket nära kontakter med de som förtryckte.

Genom kommunismens fall och upprättandet av demokrati och marknadsekonomi har en ekonomisk utveckling inletts i de baltiska länderna, som dock som alla drabbats av den extrema finanskrisen. Istället för att var fångna i sitt eget land kan nu baltiska medborgare resa och arbeta i andra EU-länder, vilket självfallet i grunden är mycket positivt. I takt med att ekonomin växer kommer detta att minska och jobben växer till i det egna landet.

Att låta Kalle Larsson, vars parti hela vägen stödde nedbrytningen av de baltiska länderna, nu få göra sig bred över att letter kan resa och få arbeta i Sverige är sanslöst.

Det sägs ibland att medier ofta är vänstervridna. Jag tycker att Uppdrags Gransknings och Studio Etts vinkling av dessa frågor är exempel på detta, liksom även Rädda Barnens sammankoppling av två olika frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,