lördag, september 28, 2019

Överväg inbrottslarm! Med yttersiren och grannsamverkan!

Som en del vet är jag lantbrukare och LRF:are och politiker emeritus, typ. Fast jag är alltjämt bondeföretagare.
Jag vill tipsa lantbrukare och villaägare (potentiella inbrottspersoner får gärna läsa också) om ett bra och prisvärt larmsystem för bostadshus och ekonomibyggnader, som jag nyligen installerat i flera bostäder.
Är Sverige tryggare än någonsin, eller är tyvärr brottsligheten ökande på flera områden. Jag har den senare uppfattningen, BRÅ och Jerzy Sarnecki har länge tonat ner frågan men börjar nu svänga, tror jag.
Hur de flesta som jag möter tänker, det vet jag.
Larmet kostar 5-7.000 i inköp och sedan ca 500 kr per år, dvs ca 50 kr per månad. Vill man koppla upp till larmcentral och väktare blir kostnaden ca 1.500 kr per år. Det har vi avstått ifrån eftersom vi tycker att det räcker med den grannsamverkan som etablerats.
I mitt larm har jag 3 dörrmagneter, 2 rörelsedetektorer, brandvarnare, inre siren och yttre siren, skyltar och dekaler. Kamera finns som tillval.
Det som gjorde att vi valde just detta larm är två saker.
1. De som har larmet installerat, men även andra personer, laddar ner en särskild app i sina mobiler (Safeland) där man kan prata med varandra. Om larm utlöses i den grannsamverkansgrupp som bildats ringer det i alla anslutna mobiler samtidigt som den yttre sirenen blinkar rött och tjuter. Vid behov vid t ex inbrott kan då polis snabbt tillkallas av någon, kanske efter dialog i appen eller efter att ha gått/åkt till aktuell bostad/garage. Sannolikt kan polis rycka ut snabbare än väktare.
2. Räckvidden på larmet är många hundra meter så t ex rörelsedetektorer och/eller dörrmagneter och sirener kan installeras i andra byggnader på tomten eller på gården, som garage, verkstäder, maskinlager, stall osv, och alla styras genom samma app! Andra som använder lokalerna kan få tillgång till att larma av och på genom app med enbart de larmenheter som berör dem.
Det finns många larm på marknaden, många mycket dyrare. Jag tror dock att detta (Safeland) i dagsläget ligger i framkant vad gäller de två punkterna ovan.

Jag tror att man känner sig tryggare med ett rimligt larm installerat, även om det ändå är sällan som man blir utsatta för inbrott. Är det mörkt och någon knackar på eller syns utanför kan man utlösa panikknappen snabbt och enkelt. Har man synliga larmskyltar och larm installerat som aktiveras vid dörrar och genom rörelsedetektorer och som tjuter starkt med utesiren samt larmar i rätt många grannars och bekantas mobiler så avskräcks potentiella inbrott i hög grad. Och skulle inbrott ske så tjuter det och grannar aktiveras. Polis kan snabbt tillkallas av de som bor i bostaden eller som har ekonomibyggnader eller av grannar och bekanta.