tisdag, december 04, 2007

Vissa likheter Nord-Korea och svenska v

Försvarsberedningen presenterade sin rapport idag under rätt stort mediaintresse, med all rätt.

Jag summerar några centrala bitar på centerpartiets hemsida. Bra med bred samsyn, Klimat/energifrågan ett stort säkerhetshot, övervakning och skydd av sjötransporter och ev gasledningar bör ske i samverkan mellan östersjöstaterna, vår trygghet ligger inte i isolationism och nationellt invasionsförsvar, utan i ekonomisk och militär samverkan med framförallt EUs övriga länder.

Det parti som skiljer ut sig är vänsterpartiet som driver en alltmer renodlad isolationistisk linje för Sverige, tycker jag. Sverige ska inte vara med i EU, inte medverka i EUs gemensamma försvars- och säkerhetspolitik, inte medverka i fredsfrämjande insatser med partnerskap för fred, inte sätta upp en Nordisk Stridsgrupp för att snabbt kunna rycka ut med andra EU-länder när t.ex ett nytt Rwanda eller Bosnien står för dörren. De vill öka antalet värnpliktiga men skära ner deras resurser och vapentillgång.

För att åskådliggöra vänsterpartiets som jag menar verklighetsfrämmande politik nämnde jag att några paralleller finns med Nord-Korea, som inte är med i några ekonomiska eller militära allianser, som har en enorm värnpliktsarmé, som för en extremt isolationistisk politik.

Förmodligen har Nord-Korea enorma mängder statsanställda, eller bara sådana, och v vill i vart fall trolla med knäna och anställa 200.000 till i vår offentliga sektor. Huruvida sextimmardagen redan är uppnådd i Nord-Korea har jag ingen aning, men sannolikt skiljer sig här likheterna.

Fler likheter hoppas jag inte finns, men redan de anförda räcker till för att kunna dramatisera v:s som jag ser det verklighetsfrämmande och delvis populistiska olitik.

Jag kan också gärna lägga till att v ändå lämnat kommunismen som mål, och att många välmenande och engagerade människor visst både är medlemmar i och röstar på v. Många vänsterpartister har stor kompetens och är duktiga politiker som kan ge och ta, och dit hänför jag gärna Gunilla Wahlén, som för vänsterpartiets talan i försvarsberedningen!