lördag, juni 23, 2018

Sverige allt tryggare - eller växer brottsligheten?

Sverige är ett av världens rikaste länder, med hög sysselsättning, god ekonomi, god välfärd och ett bra socialt trygghetssystem.

Men är Sverige på väg att bli ännu bättre eller står vi inför växande problem?

Björn Ranelid listar i Expressen växande problem som han anser att Sverige måste komma tillrätta med. Jag håller i princip med honom.

En del brukar mena att Ranelid och andra som för fram oro över brottsutvecklingen är fel ute,
"Sverige har aldrig varit tryggare" och brottsligheten minskar har BRÅ och kriminologer ofta sagt. Eskilstuna-Kurirens ledare från 2015 är tidstypisk

Kriminilogiprofessorn Jerzy Sarmecki har länge hävdat att Sverige blir allt tryggare och att utvecklingen går åt rätt håll, här ett exempel från 2016. Plötsligt 2018 uttrycker han dock stark oro över det växande antalet mördade och skadade i s.k "skjutningar" på gator och torg i vissa storstäder. Expressen kritiserar honom i en ledare från i år.

Brottsförebyggande Rådet ser efter att länge ha menat att Sverige blir allt tryggare en tendens till att detta inte stämmer på en del områden.

Sveriges internationella status är dock alltjämt högt, t ex denna förstaplats i Forbes.