lördag, januari 12, 2008

klimatfrågans allt överskuggande allvar!

Jag ser fram mot resultatet av den av regeringen tillsatta klimatberedningens arbete, och mot de initiativ som regeringen kommer att ta i klimatfrågan.

Dess utomordentliga allvar kan inte nog understrykas, och energi- och miljödiskussionen måste därför ses i ett delvis nytt ljus.

T ex så har centerpartiet genom decennierna verkligen bidragit till att kärnkraftens stora nackdelar nagelfarits och att säkerheten i de olika leden blivit allt bättre. Men det är bra att vi nu driver dessa frågor utan någon årtalsexercis för hur länge verken ska kunna drivas.

T ex har centerpartiet verkligen kämpat för energisparande och förnybara energikällor och för att minska beroendet av fossila bränslen, främst olja. Jag har engerat mig mot den fossila gasens utbredning i Sverige, av oro för att den skulle konkurrera ut en del bioenergi. Här är jag idag inte lika orolig, och det är inte säkert att det är miljö- och klimatmässigt fel om en del gas skulle ersätta olja i tung industri och samtidigt gagna fordonsgasens och biogasens expansion. Detta får avgöras i regeringens prövning av frågan enligt naturgaslagen.

Jag ser alltså fram mot kraftfulla paket från centerpartiet och regeringen för öka energieffektivitet och energisparande och för att göra kraftinsatser för mer förnybar energi och förnybara bränslen. Detta är grunden i att möta framtiden och minska klimathotet, och detta har i decennier varit och är grunden i centerpartiets energi- och miljöpolitik.

Men läget är så allvarligt idag när klimatet förändras att det inte räcker med detta. Vi behöver fortsatt utnyttja en del kärnkraft, olja och gas i den svenska energimixen under en övergångstid framöver, och jag tror det är viktigt för centerpartiet som regeringsbärande parti att tydligt säga detta och ta detta ansvar.

Socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet har istället valt att återgå till 1980-talets energidebatt och ger intrycket av att mycket snabbt säga nej till olja, nej till kol, nej till kärnkraft och nej till gasledningar både i östersjön och i Sverige. Långsiktigt är vi överens om detta, men under de närmaste decennierna räcker det inte med enbart energisparande och förnybara energikällor för att på ett ansvarsfullt sätt klara världens och Sveriges energibehov.
Att socialdemokraternas samarbetspartier inte anser detta är inte någon nyhet, men det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna och Mona Sahlin hakar på denna alltför enkla analys i ett läge när verkligheten faktiskt har förändrats.

Centerpartiet är ett modigt och öppet parti som utifrån sina värderingar och trygga grundsyn vågar och vill resonera om framtiden i den föränderliga och spännande värld där vi lever!