söndag, oktober 07, 2012

Centerpartiet slåss för landsbygden!

Flera statsvetare råder Centerpartiet att återgå till tiden före namnbytet till Centerpartiet på 1950-talet, då partiet hette Bondeförbundet, och främst koncentrerar sig på landsbygdsfrågorna.

Jag håller verkligen inte med!

Självfallet ska Centerpartiet ha den bästa politiken för att utveckla den svenska landsbygden och de gröna näringarna, och det har vi!

Självfallet ska Centerpartiet i riksdag och regering driva på av all kraft för att "landsbygdssäkra" politiken. Och det gör vi!

Jag vet sedan alliansregeringens tillkomst 2006 vilket parti i regeringen som ständigt lyfter och driver på för en politik som utvecklar landsbygden vad gäller t ex väg, järnväg och bredband, vad gäller förnybar energi och de gröna näringarnas förutsättningar, vad gäller kommunal skatteutjämning och villkoren för småföretagen osv osv!

Och jag vet mot vilka partier med ofta för ensidigt storstadsfokus som Centerpartiet får ta matchen!

Jag är en varm vän av alliansen och det goda samarbete som de 4 partierna har. Men varje parti tillför sina hjärtefrågor i allianssamarbetet. Det är viktigt att alla i stad och land som har ett hjärta för en levande svensk landsbygd känner till vad Centerpartiets insatser betyder för denna!

I detta arbete finns ingen motsättning mellan Centerpartiet i Östergötland och Centerpartiet i Stockholm eller i Stockholms innerstad. Lika lite som att Stockholmscenterns utomordentliga insatser för att utveckla Stockholm i positiv riktning, inte minst miljömässigt, har starkt stöd i hela Centerpartiet.

Att som statsvetare föreslår inrikta Centerpartiet endast på landsbygdsfrågorna vore en återvändsgränd. Centerpartiet har ett brett och bra politiskt program för hela Sveriges utveckling. Naturligtvis stärker det Centerpartiets arbeta på t ex landsbygdsområdet om Centerpartiet blir starkare även i städer och storstäder. Och vice versa!

Jag har denna vecka en slutreplik till Leopold Johansson i lantbrukstidningen ATL, som uttryckt besvikelse över att Centerpartiet borde lyckas bättre med att hävda bra förutsättningar för landsbygdens utveckling. Den kommer här (finns ej på webben):

Värna och utveckla landsbygden - = stärk Centerpartiet!


Leopold Johansson öser än en gång sitt missnöje över just Centerpartiet, och fokuserar nu främst på rovdjursfrågan.

Vår vice partiledare Anders W Jonsson skrev helt nyligen en klar och tydlig debattartikel med budskapet att ”vargstammen ska begränsas så mycket som möjligt”. Där, Leopold, ser du vår position innan alliansens 4 partier enats i frågan. Våra ministrar måste givetvis företräda kompromissen.

Med ett starkare Centerparti skulle kompromissen bli närmare vår grundinställning. Detta gäller naturligtvis de andra viktiga områden som tas upp, t ex småföretagarnas vllkor, enklare regler samt kampen för en levande landsbygd och bra offentlig service.

Jag är en varm vän av alliansen och har nära och med stort engagemang följt alliansens förslag på med landsbygdskoppling sedan 2006. Jag borde verkligen inte avslöja någon hemlighet när jag säger som det är, det parti som i särklass driver på i dessa frågor i regering och riksdag är Centerpartiet. Inget ont om t ex M och FP men ofta är kampen hård mot deras storstadsperspektiv innan man möts.

Visst, ibland ville vi ha nått längre och ibland blir vi tillbakadrivna, t ex i det som jag tycker olyckliga beslutet att kommande år höja lantbrukets dieselskatt med en halv miljard, trots redan EU-högst. Både stats- och finansminister har upprepade gånger glatt sig åt denna höjning offentligt.

Och var fullständigt säker på att en rödgrön regering skulle vara rejält sämre för landsbygden och företagandet, för att inte ta rovdjurspolitiken!

Vill man värna och utveckla landsbygden är bästa sättet att stärka Centerpartiet och sätta press på övriga partier. Du är mycket välkommen i det viktiga arbetet, Leopold!

Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C)