tisdag, oktober 09, 2012

Regeringen ska utreda och stärka jordbrukets konkurrenskraft!Några glädjande rader i regeringens budgetpropositionen har inte uppmärksammats så mycket.

På sidan 54 i budgeten för utgiftsområde 23 står nu följande:

"Regeringen prioriterar därför arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft. Eftersom utvecklingen i vissa delar av produktionen är oroväckande avser regeringen därför att utreda möjligheter och hinder, dock ej primärt i form av ekonomiska stöd, för en framtida livskraftig primärproduktion."

Säkert har landsbygdsministern fått slita och kämpa hårt med finansen och M för att få igenom detta.
 
Bra jobbat, C i regeringen!
 
Vad innebär då detta?
 
1. Regeringen pekar på att utvecklingen i vissa delar av produktionen är "oroväckande". Bra att detta konstateras. Och det handlar ju inte om vilka delar som helst, utan om den helt centrala produktionen av mjölk, nötkött och griskött som allt backar sedan flera decennier.
 
2. En "högnivågrupp" ledd av statssekreteraren har redan gått igenom och identifierat hinder som hämmar livsmedelsproduktionen. Nu förs det viktiga arbetet vidare i en fördjupad form. inriktad på att få bort hinder och lyfta fram möjligheter.
 
LRFs ordförande var naturligtvis i sin budgetkommentar positiv till detta!
 
"– Det är också bra att regeringen säger att man kommer att prioritera arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft, och därför kommer att utreda möjligheter och hinder för en framtida livskraftig primärproduktion. Det finns ett behov av ytterligare konkreta åtgärder som stärker den svenska konkurrenskraften gentemot omvärlden, exempelvis genom en snabb översyn av energi- och dieselskatter, säger Helena Jonsson."
 
Lantbrukets tidningar verkar däremot inte ha bedömt nyhetsvärdet i detta så högt, vilket förvånar mig. Dock har Lars Vernersson på ATLs ledarblogg (på nätet) uppmärksammats på detta och ger en positiv kommentar!
 
Bakgrund
 
LRF har länge velat ha en livsmedelsutredning. Även de rödgröna krävde på sin tid detta. Och i mitt eget åtgärdspaket för att vända den negativa trenden är första punkten en parlamentarisk livsmedelskommitté. Poängen med just en parlamentarisk kommitté är att markera lägets allvar, uppgiftens svårighet och stora vikt för Sverige samt vikten av en bred kraftsamling med de ledande aktörerna. Jag hoppas fortfarande på att utredningen kan ske parlamentariskt, men även utan det så kvarstår min glädje över att regeringen lyfter fram den oroväckande situationen och borrar djupare i vad som kan göras för att vända utvecklingen!