söndag, december 03, 2017

Kraven på brottstatistik och rapporter växer. Det är BRÅtt!

Jag skrev den 9 aug 2016 en viktig linjeartikel på SvD Debatt och krävde att justitieminister Morgan Johansson och brottsförebyggande rådet (BRÅ) skulle sluta mörka verkligheten genom att sekretessbelägga brottstatistik om nationalitet och att åter låta göra rapporter om brottsligheten bland svenskar och invandrare.

Jag skrev också att jag skulle interpellera justitieministern om detta. Det börjar bli dags!

I början av detta år tog Agenda, Rapport och Aktuellt upp frågan och jag skrev en ny debattartikel i Expressen.  Här skriver SVT Nyheter.

Anna Dahlberg är en lysande journalist och hon belyser i en tung krönika på Expressens ledarsida orimligheten i att regeringen och BRÅ som nu döljer verkligheten istället för att redovisa och analysera den,  vilket ju alldeles uppenbart försvårar en öppen och konstruktiv debatt och att kunna sätta in relevanta åtgärder för att förebygga brott. Expressen skriver en glasklar ledare juni 2017.
Även DN har i flera ledare stött kraven på att spegla verkligheten bättre om brott, och man skriver den 22 maj 2017 att "Det går att ta hårdare tag mot kriminaliteten samtidigt som man bekämpar dess orsaker. I den dubbla kampen behövs mer kunskap, inte mindre. Vi får aldrig vara rädda för fakta." 

Kriminologen Jerzy Sarnecki som av media anses vara det store gurun på dessa områden hävdar numera ständigt att "ökad invandring leder inte till ökat antal brott", vilket försiktigt men tydligt här vederläggs av statsvetaren Anders Sundell. Och jag replikerar honom på DN Debatt. Och jag skriver i Dagens Samhälle januari 2017.

Sarnecki börjar dock få lite kalla fötter, se här en replik i DN den 23 maj 2017:

"Tvärtemot vad som hävdas i DN:s huvudledare 22/5 har jag konsekvent framfört att det behövs mer forskning om invandrarnas överrepresentation i brottslighet. Jag har tillsammans med kolleger publicerat en sådan undersökning 2013 samt 2016 en rapport om brottslighet och åtgärder mot brott i socialt utsatta områden. Det finns fortsatt stort behov av forskning på området.
Invandrarnas överrepresentation i brottslighet har visats i drygt 20 undersökningar sedan 1974. Om syftet är att förebygga brott är det inte meningsfullt att upprepa sådana undersökningar, eller att regelbundet publicera statistik där brottsligheten hos olika etniska grupper redovisas. Nya undersökningar av överrepresentation är meningsfulla bara om de utgör första steget i studier som syftar till att belysa orsaker och skapa kunskapsunderlag för åtgärder."
Även i repliken anser han dock alltjämt att brottsstatistik inte ska redovisas efter nationalitet (vilket görs på alla andra samhällsområden, typ) och att invandringen med uppåt en miljon sedan 2005 inte motiverar någon ny rapport eftersom detta "har visats i drygt 20 undersökningar sedan 1974". 
OBS: Den sista rapporten 2005. Invandringen sker nu från helt andra länder och kulturer, och brottsligheten förändras, men Sarnecki vet redan vad som behövs genom statistik och rapporter från förra seklet, typ. En ofattbar inställning som är tjänstefel, enligt min mening.