fredag, januari 05, 2007

Dödshjälp - ja, det är rimligt

Förr...anågs självmord vara ett svek mot samhället och mot Gud. Den som tog sitt liv fick inte vila i vigd jord.

Nyligen fick en oerhört svårt handikappad person i Italien, som bara kunde blinka med ögat tror jag, hjälp med att sluta sitt liv. Katolska kyrkan, för vilken livet är heligt och där ett "för tidigt slut" är en synd, tillät inte denne svårt sjuke person en kristen begravning.

Vi lever dag 2007 6 miljarder mänskor här på jorden. Vi lever allt längre och kan bota allt fler sjukdomar.

Den som nalkas slutet av sitt liv och lider svårt, är svårt sjuk eller mycket gravt handikappad och själv vill somna in, ska detta under noggrann uppsikt kunna tillåtas eller ska det förbjudas och vara ett brott eller en synd...

Min mening är att en människa idag ska kunna erhålla dödshjälp om hennes situation är mycket svår, och om hon själv efter stor eftertanke har tagit ett självständigt beslut om detta.