lördag, april 16, 2016

Riksdagsdebatter med Sven-Erik Bucht, 4 stycken

Jag sitter inte i Miljö- och Jordbruksutskottet, men har ju sedan över 30 år ett brinnande intresse för det svenska jordbruket och att det växer och utvecklas. Tyvärr har det istället backat under dessa år och är i ett mycket allvarligt läge. Regeringen och riksdag ska snart diskutera en svensk livsmedelsstrategi och det är oerhört viktigt att den blir offensiv och kraftfull. Riskerna är tyvärr betydande att så inte blir fallet.

Därför tog jag mig som enskild riksdagsledamot friheten att lägga 3 interpellationer till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Syftet är att till honom och regeringen lyfta fram hur jag, utifrån mitt tidigare engagemang i LRF och mitt nuvarande i Centerpartiet, skulle vilja se huvuddragen i den kommande strategin. Och givetvis för att förhoppningsvis kunna påverka även andra beslutsfattare i rätt riktning. Debatterna sändes i SVT Forum igår, fredag förmiddag, vilket kanske också gav en viss spridning.

Jag lyfte i interpellationerna fram att jordbruket främst bör betecknas som Livsnödvändig verksamhet (och inte som miljöfarlig verksamhet).
Att livsmedelsstrategin måste vara offensiv och kraftfull och bl a innehålla rejäla tillväxtmål, rejäla skattesänkningar, rejäla förenklingar och en bred kraftsamling för att lyfta fram vikten av att att handla mat från Sverige för att främja miljö- och djurskydd med mycket mera.
Samt att mjölkkrisen måste överbryggas bl a genom att regering och riksdag snabbt agerar på olika sätt, hittills är det tyvärr mest prat och mindre handling.

Landsbygdsminister Bucht är en bra person som vill väl, enligt min uppfattning, men han måste få med sig t ex finansministern och Miljöpartiet vilket säkert inte är lätt. Och även inom alliansen kommer Centerpartiet säkert att få kämpa hårt för att få med sig M och Fp, vi vet hur svårt det ibland var på allianstiden.
(Sven-Erik Bucht påminde givetvis i vår debatt om dåvarande finansminister Borgs famösa uttalande om att industrijordbruket inte har någon framtid samt att alliansen chockhöjde jordbrukets drivmedelsskatter med 600 mkr).

Jag gick också upp i en ip-debatt om hur myndigheters beslut gör att svensk livsmedelsproduktion flyttar utomlands.

Här är länkar till de 4 debatterna, både i text och bild;
En offensiv livsmedelsstrategi.

Livsnödvändigt jordbruk.

Mjölkkrisen.

Myndigheters beslut.