måndag, augusti 28, 2006

Bluffar Bosse Ringholm om hembakta bullar?!

Det börjar bli intressant.
1. En livsmedelsinspektör i Mjölby kräver restaurantköksstandard för baka hemma och sälja i ett ideellt café. Annars måste försäljningen upphöra. "Köp konsumentförpackat", råder han.
2. Margot Wallström bedyrar från Bryssel att ideell försäljning inte omfattas av EUs regelverk för livsmedel. Jag vill gärna tro på henne, men det får granskas!
3. Bosse Ringholm bedyrar fullständigt entydigt i TV ikväll - Östnytt - att det ideella kristna bokcaféet kan vara helt lugna, ideell verksamhet berörs inte av den nya livsmedelslagstiftningen. Talar han sanning eller står kar´n och ljuger?

Lena Ek - centerns suveräna EU-parlamentariker - tvivlar på Ringholm.
Jag har nu läst lite i regeringens proposition 128 om den nya livsmedelslagen. Som Ringholm som regeringsledamot varit med om att skicka till riksdagen. Där står i kommentaren till § 11.2.3 att en skillnad gentemot den gamla lagen är att "den nya lagen - i likhet med EU-förordningarna - kommer att omfatta livsmedel som bereds i privat bostad i syfte att släppas ut på marknaden". Det låter ju lite illa för alla vänner av ideella hembakta bullar.

Och i en ytterligare kommentar till 4:e paragrafen sägs att "gränsdragningen mellan konsumtion i privathushåll - som inte omfattas av regelverken - och vad som omfattas av försäljning på marknaden är inte alltid helt klar. Det torde t ex vara tveksamt i vad mån sådan bed- and breakfastverksamhet som idag faller utanför lagens tillämpningsområde i fortsättningen kan undantas från regelverket. Visserligen sker konsumtionen av livsmedel i ett privat hem. De som konsumerar är emellertid utomstående personer som köper en tjänst, varför konsumtionen i sig inte kan sägas vara privat. Däremot bör det fallet då livsmedel bereds i hemmet för att tas med som present till grannar och släktingar inte omfattas."

Nog låter de där skrivningarna rätt allvarliga för bokkaféet Källan som hembakar och säljer i det ideella caféet. T o m Bed och Breakfast kan ju omfattas. Och uppenbarligen har livsmedelinspektören mot bakgrund av riksdagens beslut och Livsmedelsverkets anvisningar gjort bedömningen att hembakta bullar ska uppfylla alla regler för tillverkningskök, om de säljs till konsument.

Ska Marianne Karlsson och de övriga i bokkaféet Källan nu vara mycket oroliga, eftersom den ansvarige livsmedelsinspektören ålagt dem att upphöra med försäljningen idag (!) om de inte rustar upp sina 25 kök i sina hem. Eller ska de lita på Bosse Ringholm som från Stockholm meddelar att ingen som med ideella motiv säljer hembakta bullar behöver riskera försäljningsförbud.

Frågan har ju en annan intressant aspekt. När riksdagen har fattat ett beslut, och ansvariga myndigheter utfärdat anvisningar, är ministrar förbjudna att tolka vad som gäller i enskilda fall. Detta ansvar åvilar ansvariga tjänstemän, och efter ev överklagande de instanser som ska pröva dessa. Lägger sig ministern i handlar det om ministerstyre.

Det vore intressant att få höra från Mjölbys miljönämndschef om livsmedelsinspektörens bedömning av den nya lagen är det som fortfarande gäller, eller om Bosse Ringholms TV-besked har tagit över och försäljningen alltså obehindrat kan fortgå?

Jag vill gärna hoppas att Ringholm har rätt och livsmedelsinspektören och miljöchefen i Mjölby har fel. Är förhållandet det motsatta har riksdagen tagit ett tokigt lagbeslut, som i så fall skyndsamt måste rivas upp och ändras...

Men så sade ju Bosse Ringholm...

Vi hörs imorgon!

är hembakning kriminellt?

(opportunism, så stavas det ju, får använda enklare ord framöver!)

Ett kristet bokcafé i Skänninge säljer hembakta bullar som ett 25-tal damer bakar. EUs förlängda arm genom Mjölbys livsmedelsinspektör sätter nu stopp för detta, eftersom enligt honom ska "köken där bullarna bakas uppfylla alla regler som gäller för tillverkningskök".
- Köp in konsumentförpackat bröd, är hans råd till cafeét. Att den årliga förtjänsten till socialt arbete på 50.000 kr då försvinner är inte hans sak.

Jag är för EU, och givetvis även ett bra regelverk för livsmedelstillverkning och - försäljning. Men det är så typiskt för Sverige att använda både hängslen och livrem, jantelagen och millimeterrättvisa och göra allt för att inte hitta smidiga fungerande lösningar i speciella fall, typ detta.

För att stödja bokcaféet Källan har vi idag bakat bullar här hemma - mest min fru Ewa, om sanningen ska fram. I eftermiddag ska de överlämnas till Caféet som stöd för deras verksamhet. Om vi nu har begått ett brott vet jag inte, men i så fall får det ses som en civil olydnad för att ändra en orimlig tillämpning av ett regelverk. Efersom TV var här torde ev efterräkningar komma snabbt...

Jag är emot hembränning, men öppen för hembakning...

Ideella insatser för social verksamhet genom hembakta bullar och caféförsäljning måste kunna tillåtas i rimlig skala. Jag utgår ifrån att nya EU-direktiv och den tuffare livsmedelslagen medger sunt förnuft och praktiska lösningar i t ex sådana här fall. I andra EU-länder löser man sådant här, i Sverige fastnar vi tyvärr regelmässigt i stelbenta förbud och paragrafrytterier.

Alltså; Mjölbys livsmedelsinspektör och miljönämnd måste tänka till och lösa upp situationen och våga stå för en förnuftig tillämpning av de nya reglerna.
Om de inte vågar eller vill detta med hänvisning till centrala direktiv måste självfallet dessa ändras, av livsmedelsverket eller i sista hand av Regeringen.

Jag har svårt att tro att det är EUs direktiv som är så här fyrkantiga, men i så fall har inte regeringen haft ögonen öppna och får agera med kraft i Bryssel. Förhoppningsvis en ny regering snart i så fall!