söndag, augusti 15, 2010

LO (S) och LAS (S och M och V) och Elias Giertz (C)!

Elias Giertz - ung CUFare - skriver väl på sin blogg om socialdemokraternas ihåliga politik för ungdomars arbete och likabehandling. Några nya praktikplatser som belägg för ungdomsvänlighet samtidigt som man fördubblar arbetsgivareavgiftern för ungdomar, det varken imponerar eller övertygar, tvärtom. 2006 i en stark högkonjunktur fanns alldeles för många i arbetsmarknadsåtgärder, ändå var ungdomsarbetslösheten mycket hög, S högstämda valaffisch är mycket ihålig.

Fredrik Segemyhr - höll jag helt orättvist på att skriva - , nej Segerfeldt ska det vara, har på sin blogg utmärkt beskrivit den orimliga motsägelsen mellan LOs önskan att alla ska ansluta sig till facket och vara välkomna dit, samtidigt som LO är en megafon för (S) och idiotförklarar alla medlemmar som har borgerliga sympatier. Dessa ska alltså betala för LOs stöd till S valrörelser och till LOs affischer som stämplar andra uppfattningar än S som dumma eller ändå värre. Och självfallet ska dessa borgerliga LO-medlemmar också vara med i LO-förbundens olika A-kassor som till 90 procent består av skattemedel om de rödgröna vinner valet.
Nej, fram för fackförbund som inte är gifta med något politiskt parti, för en allmän solidarisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och för en verkligt fristående Alfakassa utan kopplingar till de röda - eller andra - fackförbund. Se några tidigare inlägg på min blogg om detta.

Den ledande s-bloggaren och S-ombudsmannen Peter Andersson försöker försvara nuvarande orimliga ordning med det fortsatta giftermålet mellan S och LO, men hör själv - hoppas jag - hur illa det låter. Lika väl som kollektivanslutningen av LOs medlemmar till det socialdemokratiska partiet togs bort så kommer dagens märkliga dubbelspel att försvinna, det är min entydiga prognos. Intill dess är det ju inte lätt att rekommendera LO-medlemmar med borgerliga sýmpatier att vare sig vara med i facket eller dess A-kassor.

Vad gäller Lagen om anställningsskydd som bevisligen inte fungerar bra för i vart fall mindre företag, och som ger en betydande inlåsningseffekt att människor inte byter jobb utan blir kvar även om det skulle gagna både dem själva och företaget att gå vidare mot nya utmaningar, så är det ett faktum att här står S och V tillsammans sida vid sida med det Nya Arbetarepartiet (M)...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Försvarsberedning igen. Och olika signaler från Fp om försvaret.

Det är mycket nu inför valet, och min blogg borde vara aktivare än någonsin. Istället har den drabbats av ett veckolångt vakuum, lite oförklarligt. Nu blir den åter livligare.

* Försvarsberedningen. Efter Rolf K Nilssons debattartikel på blogg och i DN har debatten varit rätt lugn. Annika N. Christensen (MP) med lång erfarenhet av beredningen och en drivande och konstruktiv kraft i den har levererat sin syn i ett blogginlägg, som är läsvärt. Jag var nära en replik på DN men nådde inte ända fram. Rolf K vill uppenbarligen att försvarsutskottet ska löpande votera om hur omvärlden utvecklar sig, för att regeringen ska få en bättre grund till sina bedömningar och förslag på försvarsområdet. Jag vill självfallet ha en livlig försvarspolitisk debatt, men tror nog ändå att det kan vara tillräckligt som idag att försvarsutskottet utöver att löpande följa omvärldsutvecklingen får regeringens propositioner på bordet och då kan djupdyka i alla de bedömningar som görs inför riksdagens beslut i frågorna. Och jag står fast vid värdet av att riksdagens partier ges en möjlighet att med regeringen ha ett forum för gemensam information, analys och dialog i dessa för landet så viktiga frågor.

* Min gode kollega Allan Widman kandiderar åter till riksdagen och ger en programförklaring på sin blogg Strilaren 2. Det är inget fel på självförtroendet trots FPs lappkast i flera frågor de senaste åren; t ex från att driva på för internationella insatser till att nu fokusera nationellt samtidigt som man står bakom en rejäl ökning av de internationella fredsinsatserna, från att drastiskt vilja minska våra stridsflygplan till att nu vilja behålla alla 100, från att vilja centralisera utbildningsplattformarna till att nu vilja behålla alla. Det är också lite anmärkningsvärt att alliansen och Fp fullt ut stöder att lägga Helikopter 4 epoken bakom oss, samtidigt som Fp:s försvarspolitiske talesman inte upphör att kritisera detta i likhet med de rödgröna.

Jag får glädjas åt att Fp således närmat sig Centerpartiet i några frågor, men störs lite över Allans höga profil där allianskamraterna kanske inte är så mycket värda:

"Folkpartiet är det enda politiska alternativ som ser behovet av en nationell försvarsdimension".
"Vem säger nej till ytterligare nedläggningar av regementen och flottiljer?" (Alltså endast folkpartiet).

Det första påståendet är anmärkningsvärt. Jag har uppfattat att alliansen är helt överens om dagens rörliga insatsförsvar som självfallet är baserat i Sverige, som ska försvara Sverige och som gör det genom att utöver att verka i Sverige också ska kunna göra det i närområdet och i internationella fredinsatser längre bort.

Det andra påståendet är också anmärkningsvärt. Alliansens partiledare har gemensamt deklarerat att dagens grundorganisation - efter 2004 års försvarsbeslut - ligger fast under mandatperioden. Det är ingen hemlighet att försvarsmakten ser ett behov av viss ytterligare effektivisering för att kunna fullfölja 2009 års försvarsbeslut, och inte heller att de rödgröna inklusive sina egna svarta hål avsätter uppemot 6 miljarder kr mindre till försvaret än alliansen (enligt försvarsministerns beräkningar). Båda dessa faktorer driver på för ytterligare koncentration.

Fp vill alltså även nästkommande mandatperioder behålla alla dagens regementen och flottiljer samtidigt som ett antal brigader ska organiseras, Gotland ska befästas och de internationella insatserna ska öka, med mera....Man står både bakom alliansens inriktnings- och budgetbeslut för försvaret samtidigt som man frejdigt lovar ut ytterligare flermiljardsatsningar utan täckning.

Centerpartiet betonar värdet av att försvaret finns spritt över landet, t ex vad gäller utbildningsplattformarna (grundorganisationen) och hemvärnet. Vår utgångspunkt är att dagens grundorganisation behövs! Samtidigt vore det - tycker jag - naivt att utlova att för all framtid så kommer dagens grundorganisation att bestå helt oförändrad.

Allan är en drivande och engagerad försvarspolitiker som jag och många har stor respekt för. Det är val nu, och då är vi nog många som tar ut svängarna lite extra. Detta inkluderar även Fp och Widman, vilket jag härmed belyst!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,