söndag, januari 06, 2008

Sveriges militära allianser...

Sveriges militära allianser...

Försvarsberedningen ska nu efter hotbildsanalysen diskutera försvarets inriktning, och i samband därmed även Sveriges bi- och multilaterala allianser, främst med tonvikt på Europa.

Ingen dramatik, naturligt. I det sammanhanget berörs rimligen också vårt deltagande i Partnerskap för fred - en samarbetsorganisation med Nato.

Så mycket har hänt de senaste 10-20 åren; järnridån fallit, Sverige med i EU som alltmer utvecklar sitt försvars- och säkerhetssamarbete och nu även med Fördraget får en solidaritetsparagraf, Kalla kriget är slut och Nato arbetar alltmer med internationell fred och säkerhet under FNs mandat, ett antal länder öster om oss har blivit både EU- och Natomedlemmar, vårt försvar får allt färre soldater och alltmer avancerade vapen, vår trygghet beror av samarbete med andra länder för fred och säkerhet i vår omvärld och i världen, vi deltar i flera Natoledda fredsinsatser under FNs mandat, Finland utreder just nu sina allianser och är jämte oss - och Ryssland - de andra länderna utanför Nato i vår omvärld.

Sverige har sedan andra världskriget varit militärt alliansfritt, det har fungerat bra och är den grund vi i centern står på och diskuterar ifrån. Det är mycket möjligt att våra militära allianssamarbeten idag är optimalt organiserade, vilket s anser redan innan vi ska diskutera dem.

Jag menar att det är rätt att vända på alla stenar mot bakgrund av det ovan anförda, det är mycket möjligt att de landar där de låg, men det vet vi ju inte förrän vi har lyft på dem i dagens läge. Jag tycker därför att försvarsberedningens direktiv från försvarsministern är väl avvägda, att beredningen ska se över försvarets inriktning och i samband därmed även våra bi- och multilaterala samarbeten. Natosamarbetet lyfts inte fram särskilt men lyfts inte heller bort, vi får diskutera kring det alltmer växande nordiska samarbetet med främst Norge och Finland, samarbete med de baltiska staterna, inom EU och i PFF. Vår grund är alliansfriheten och den sannolika landningen ungefär som idag, men att diskutera våra samarbeten med facit givet redan från början är ju inte särskilt meningsfullt.

För alliansregeringen - och för centerpartiet - är ju frågan om Nato-medlemskap inte aktuell under mandatperioden, men att däremot diskutera försvarets inriktning och Sveriges mix av internationella samarbeten i ett långsiktigt perspektiv är just nu aktuellt. Centerpartiet är ett modigt och öppet parti som utifrån sina värderingar och trygga grundsyn vågar och vill resonera om framtiden i den föränderliga och spännande värld där vi lever!