onsdag, oktober 27, 2010

Ohly och Åkesson bjuds av Kungen men bara en av Nobel

Jag menar att det är främst Sverigedemokraterna som tjänar på att göras till "martyrer" genom att man t ex inte hälsar eller pratar med dem, eller utestänger dem från utskott eller andra möten.

Kungen bjuder vad jag vet in hela riksdagen till slottet i november, men Lars Ohly kommer säkert i vanlig ordning att tacka nej. Jimmie Åkesson torde däremot tacka ja.

Nobelkommittén lär enligt uppgift bjuda in samtliga partiledare för riksdagens partier, men undantag görs för Åkesson. Lars Ohly är OK däremot.

Jag ifrågasätter det kloka i Nobelstiftelsens bedömning. (Självfallet är det de som bjuder in vilka som de ska komma).

Mycket kan och ska sägas om Sverigedemokraterna och deras bakgrund, men deras ståndpunkter idag torde ligga inom grundlagens ramar. Och de är demokratiskt invalda i Sveriges riksdag.

Mycket kan också sägas om Vänsterpartiets/Sveriges Kommunistiska Partis bakgrund och nära samröre med "åsiktsrasisterna" i Ryska och andra kommunistpartier.

Men de bedyrar idag sin demokratiska grundsyn vilket är en glädjande utveckling. Trist dock att de haft så svårt att göra upp med sitt förflutna, inte minst Lars Ohly själv.

Och trist att de har så svårt för liberalism och marknadsekonomi och till varje pris vill ha monopol och en statlig offentlig sektor. Men de har all rätt att ha och driva dessa uppfattningar.

Trist också att det finns en del likheter mellan V och SD, t ex i isolationistiska ståndpunkter om internationella fredsinsatser och om att Sverige ska lämna det europeiska fredsprojektet EU.

se också DN,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,