tisdag, januari 02, 2007

Heja Europa, heja EU!

Det är 2007 nu, och låt oss hoppas att vår värld kan utvecklas positivt, vad gäller t.ex mindre krig och terror, mer fred och frihet, större kraft för mindre CO2-utsläpp och en bättre miljö osv.

Min nyårsförhoppning är bl a att vi i Sverige brett kan acceptera vårt medlemskap i Europeiska Unionen och främst diskutera hur Europa kan samarbeta allt bättre genom det i praktiken enda existerande redskapet EU. De som en gång sade nej till EU och som fastnat i den åsikten hade argumentet att EU var en liten rikemansklubb och borde omfatta hela Europa. Nu är huvuddelen av Europas länder medlemmar i EU, och de flesta utanför är på kandidatlistan eller vill komma dit. Det är bra att EU-samarbetet granskas och det är också bra med en EU-debatt om vad som bör förändras och förbättras i EU-samarbetet, och där har självfallet också de inte så EU-entusiastiska mycket att bidra med.

Det är för mig helt uppenbart att ett bättre fungerande EU-samarbete med dagens 27 medlemsländer kräver att nu gällande olika fördrag förs samman till ett nytt Fördrag, det som i debatten oftast kallas konstitution - främst av både varma ja - respektive nejsägare.

Alla medlemsländernas folkvalda regeringar har accepterat det nya fördraget, och 18 länder har godkänt det, nu senast Finland samt Rumänien och Bulgarien.

Efter det att två folkomröstningar i Framkrike och Nederländerna sagt nej pågår nu en tid av eftertanke - reflektion. Tyskland är ordförandeland detta halvår och ska försöka öppna upp för en lösning.

Den här frågan utnyttjas lite av EU-motståndarna till att driva sina nej-argument genom krav på folkomröstning. En stor majoritet i riksdagen är för det nya fördraget och de flesta partier vill att riksdagen fattar beslut i frågan.

Vi får se hur fördraget kanske kommer att benämnas fördrag istället för konsitution, och att några bitar förändras och/eller reduceras.

Vi får verkligen hoppas att EU löser upp den här frågan innan Sveriges ordförandeskap andra halvåret 2009, annars får vi ett mycket hett och viktigt halvår då.
Jag tycker att vi i Sverige bör -lite beroende på hur frågan utvecklar sig under 2007 - överväga att godkänna fördraget. Det är ändå en tydlig signal ju fler länder som gör detta.

Och att ett enklare och effektivare regelverk för vårt gemensamma samarbete i EU är av stor vikt för att EU ska kunna utvecklas och bidra än mer till fred och välstånd i vår världsdel, det är ett obestridligt faktum.