fredag, december 13, 2013

jordbruksdebatt i riksdagen - min sista?

Miljö- och jordbruksutskottet debatterade igår miljö- och jordbruksfrågorna i 2014 års statsbudget. Jag företrädde Centerpartiet i jordbruksdelen. Här är en länk till debatten, scrolla ner en bit.

Debatten var livlig med flera replikväxlingar. Jag lyfte fram det allvarliga läget i mjölk, nöt- och grisproduktionen, och kritiserade de rödgröna för att deras förslag att fördubbla ekoproduktionen kan vara contraproduktivt och riskera överskott och prispress, som hårdast skulle drabba ekoodlarna. Eftersom detta skulle öka kostnaderna i landsbygdsprogrammet från ca 3/4 miljard till 1,5 miljard skulle också utrymmet för övriga miljöersättningar kraftigt minska.

Jag redovisade också tydligt vilken prioritet jag förespråkar vid privata eller offentliga matinköp. Efterfråga i första hand ursprungsmärkt svensk mat, därefter gärna ekologiskt, också det helst från Sverige.

"Naturskyddsföreningen, och kanske Miljöpartiet, förespråkar i första hand ekologiskt var än i världen det är producerat. Här håller jag inte med. Jag menar att det är miljö- och resurshushållningsmässigt bättre att prioritera närproducerat från Sverige före ekoimport av till exempel kyckling från Thailand, nötkött från Sydamerika och ost från Holland." 

I en replikväxling med Miljöpartiets Kew Nordqvist redovisade han Miljöpartiets vision för Sveriges och världens jordbruk, 100 % ekologiskt. Mitt svar var detta:

"Min vision för det svenska jordbruket, och jag har rötterna i Centerns ständiga arbete för ett livskraftigt svenskt jordbruk, är att det ska vara miljövänligt, resurshushållande och göra allt för att använda insatta produktionsmedel så miljövänligt och effektivt som möjligt. Jag ser också gärna att vi stegvis kan använda den växtnäring som tillförs, både stallgödsel och mineralgödsel, allt effektivare och i mindre insatser, att vi kan minska antalet kemiska bekämpningsmedel och minska användningen av dem, att självfallet utnyttja växtföljder som vi gör och odla mer kvävefixerande grödor.
Riktningen är ett alltmer resurshushållande jordbruk där det radikala ekokonceptet är en viktig del. Men att koncentrera sig enbart på ett odlingskoncept som har satt upp sina egna regler, är radikalt och säger blankt nej till modern teknik i alla avseenden tror jag skulle vara kontraproduktivt."