fredag, september 02, 2011

Det finns en gräns för hur många flyktingar som Sverige kan integrera

Jag publicerar idag en debattartikel på Newsmill i de mycket laddade frågorna kring invandring/flyktingmottagande och integration.

Utifrån principen om en öppen och generös svensk politik på dessa områden menar jag ändå att det behöver diskuteras hur många som Sverige klara av att ta emot och integrera på ett bra sätt, och att det är uppenbart att världens flyktingar är så oerhört många att Sverige måste sätta upp gränser för hur många man uthålligt klarar av att välkomna och integrera.

Jag lyfter särskilt det snabbt ökande antalet ensamkommande flyktingbarn, där Sverige faktiskt och relativt sett tar emot fler- och mångdubbelt fler än andra länder i EU.

"Det kommer allt fler ensamkommande flyktingbarn från andra världsdelar till EU, och relativt sett allra flest till Sverige. De är i de senare tonåren och ibland kanske äldre, eftersom de flesta saknar alla identitetshandlingar. Transporterna hit är ibland organiserade på olika sätt, och kan också ibland syfta till att möjliggöra en anhöriginvandring. Sverige ska självfallet ha en generös inställning till ensamkommande barn, men även här bör förutsättningarna kunna granskas och integrationen måste fungera.

Det är också anmärkningsvärt att dessa ungdomar i så hög utsträckning söker sig just till Sverige. Sverige tog år 2010 emot ca 2.400 stycken medan t ex Tyskland och Frankrike tog emot ca 500 var liksom Danmark, medan Norge och Nederländerna tog emot ca 800 var. En diskussion om rimligheten i att Sverige uthålligt ska klara att ta ett så mycket större ansvar än andra länder måste kunna få föras. Vi vet också hur ansträngd den svenska mottagningen är."

Jag har låtit riksdagens utredningstjänst utreda antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till olika länder i EU, se nedan. Jag tycker att Sverige tar emot oproportionerligt många relativt övriga länder, vår mottagningsapparat är av förklarliga skäl mycket ansträngd och vi behöver därför diskutera våra regelverk i relation till andra länders.

Tabell 1. Antal ensamkommande asylsökande barn i ett antal IGC-länder åren 2006 - 2011
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Belgien 633 519 470 511 1081 483
Danmark 104 84 297 542 428 110
Finland 108 98 706 557 329 47
Frankrike … … … 447 610 159
Irland 136 94 73 56 37 6
Nederländ 410 433 726 1039 701 143
Norge 349 403 1374 2500 892 203
Sverige 822 1264 1510 2250 2393 558
Schweiz 267 231 606 449 213 58
Tyskland 186 180 305 375 499 197
Storbrittann 3247 3138 3300 2991 1364

Totalt 6262 6444 9367 11917 8547 1964

Sveriges andel 13,1 % 19,6% 16,1% 18,9% 28,0% 28,4%

Noteringar: IGC har inga uppgifter om antalet ensamkommande till Frankrike för åren 2006-2008 och Storbritannien för 2011. 2011 avser första kvartalet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,