fredag, september 25, 2015

C-stämmobeslut om asyl på svenska ambassader

Centerpartiets stämma i Falun pågår. Stämningen är mycket god och partiet är på uppgång och kan nå 15-20 % inom några år, enligt min uppfattning. Vi har en tydlig och bra politik, och en lysande partiledare.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha visioner men dessa måste bottna i en realistisk politik. Vi kan inte som Miljöpartiet driva  förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Det är inte likt ansvarsfulla centerpartiet. Då tvingas man i regeringsställning att backa 180 grader, vilket MP nu ständigt gör. MP ville i opposition att Sverige ensamma skulle öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl. Nu säger Åsa Romson att detta är ogenomförbart, och hon tror inte ens att EU tillsammans kan skapa legala vägar till EU genom att sina ambassader.

Det tror jag och östgötadistriktet och vår motion om asylregler sa bl a att C och Sverige ska driva på inom EU så att EUs ambassader kan bli en legal väg för flyktingar till EU. Däremot tror vi inte att ett enskilt litet land ensamt kan göra det.

Vilka förhoppningar skulle det inte väcka hos flyktingar i Beirut och Amman och Cairo och Istanbul och Kabul osv om Sverige öppnade sina ambassader? Hur många 100.000 eller fler skulle söka sig dit? Skulle Sverige klara en flerdubbling  av antalet asylsökande vad gäller mottagning, integration och jobb?

Centerstämman 2013 tog det radikala beslutet att C vill att Sverige ensamt ska öppna sina ambassader i världen för flyktingar som vill söka asyl. Jag argumenterade emot då och tar  upp det med en motion till årets stämma.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen med denna beslutsmotivering;


"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt."

 
Jag tolkar detta som att asyl inte kan sökas i t ex Syrien och kanske Irak (Bagdad) men däremot i länder där krigstillstånd inte råder som t ex Libanon, Jordanien, Egypten och Turkiet osv. Dvs, 2013 års beslut står fast med viss inskränkning.
 
Min riksdagskollega Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson,  menar däremot att krigstillstånd och "säkert och rimligt sätt" gör att Sveriges ambassader i Libanon, Jordanien och Turkiet inte skulle öppnas för asylsökande. Hon uttalade också i det SVT Forumsamtal som vi nyss hade att bäst vore om EUs länder gemensamt öppnade legala vägar genom sina ambassader och humanitära visum. Om detta är vi överens och det innebär alltså en framgång för vår motion.
 
Däremot kvarstår att nästan alla Sveriges ambassader i världen ändå skulle öppnas för asylsökande som kan ta sig dit.
 
I stämmokommittén var majoriteten för detta bedövande och detta kommer ikväll att bli stämmans beslut. Jag respekterar naturligtvis detta och kommer inte längre under en tid att driva på inom partiet för en mer realistisk (som jag ser det) politik. Jag känner oro för att denna radikala linje riskerar att bromsa den stora uppgång i opinionen som väntar Centerpartiet, men hoppas naturligtvis att jag har fel.