onsdag, oktober 17, 2007

Lissabon och EU-nämnd

Representanter från de 40 EU-parlamenten träffades några dagar i Lissabon (uttalas Lis boä)söndag-måndag. Vadå 40 parlament...Jo, 14 av medlemsländerna har "bara" ett enda parlament, medan 13 har två stycken, dvs två kamrar, ett över- och ett underhus osv.

Portugal är ju ett solklart bra exempel på vad EU betyder för demokrati och välfärdsutveckling. De var en diktatur fram till 1976, under Salazar, och kom som mycket färsk demokrati med i EU. Nu står demokratin stark och oomtvistad, och från ett mycket fattigt land har man fått det mycket bättre. EUs olika fonder har bidragit till vägar och mycket annat, Lissabon från luften gav intryck av en i stor utsträckning rätt nybyggd stad med moderna hus och höghus av alla de slag.

Vi diskuterade EUs nya Fördrag och de möjligheter det ger för de nationella parlamenten att öka sitt inflytande. Intressant att lyssna till EU-kommissionens ordförande Barroso och Portugals premiärminister José Socrates, som båda talade och länge svarade på frågor.

Idag har statsministern varit på EU-nämnden inför toppmötet i Lissabon nu torsdag-fredag. Tv-sänt som vanligt, och på tisdag rapporterar han vad som hände i kammaren, även det TV-sänt. Stor samstämdhet i Nämnden att Fördraget nu äntligen bör antas, v och mp vill ju däremot som bekant varken ah något fördrag eller något svenskt EU-medlemskap.

Däremot markerade mp (Ulf Holm) starkt att EU behövs för att driva miljö- och klimatfrågorna...Statsministern slog lätt in smashen att hur går det ihop med deras ständiga utträdeskrav...Visst är EU ofullkomligt och visst behövs ständig diskussion kring vad som kan förbättras i samarbetet. Men att som politiskt parti driva att Sverige ska gå ur när 27 länder nu är med och fler vill komma med, när fred och säkerhet har stärkts fantastiskt, när ekonomin och handeln blomstrar och när Europas och EUs globala roll - t ex i klimatfrågorna - blir allt viktigare, det är att ställa sig utanför både i Europa och i den svenska politiken.
Och det är inte bara ett problem för v och mp, utan lika mycket för s...