tisdag, februari 05, 2019

Rejäl garantipension, men inkomstpensionerna måste höjas!


Pensionsgruppen med 6 partier höjer nu garantipension och bostadstillägg. (Och pensionsålder, vilket jag inte diskuterar här). Det är bra, men skillnaden i ekonomiskt netto mellan den som arbetat ihop pensionspoäng hela livet och den som erhåller garantipension eller äldreförsörjningsstöd kan bli för liten, därför måste inkomstpensionerna höjas rejält. De har redan halkat långt ner jämfört med övriga EU-länder, vilket faktiskt är en skandal.

Expressen skriver på ledarplats att det inte är rimligt att garantipension plus bostadstillägg för den utan pensionspoäng kan ge typ samma ekonomi som för den som arbetat i 40 år.

Petter Birgersson i Trelleborgs Allehanda beskriver på ledarplats väl hur skillnaden mellan den som har en pension på 10.000 kr intjänad genom många års arbete bara ger ett antal hundralappar mer i ekonomiskt netto efter bostadstillägg och skatt. Han tar också upp det jag så länge arbetat för, att det är orimligt att har man sparat ihop eller ärvt ett litet kapital så tas det ifrån en genom att man då inte erhåller bostadstillägg vilket tvingar fram försäljning eller belåning av kapitalet, som i båda fallen äts upp.

Här är min riksdagsmotion från 2017 där jag kräver en översyn av det ekonomiska nettot för de som arbetat ihop sin pension relativt de som erhåller garantipension och äldreförsörjningsstöd, samt krav på att gränsen för när kapitalinnehav sänker bostadstillägget höjs kraftigt. När barnfamiljer genom maxtaxan får en mycket stor subvention för sina barnomsorgskostnader får de med stor eller väldigt stor förmögenhet samma bidrag som alla andra utan något avdrag, till skillnad mot hur mycket en pensionär med visst kapital behandlas. (Här min riksdagsmotion från 2016 i samma frågor).

Här en artikel från mig våren 2018 i Corren på samma tema. Och här ett blogginlägg kring inkomstpension, garantipension och äldreförsörjningsstöd. Och här ett till där jag tar upp hur pensionärernas bostadstillägg tas bort om det finns kapital, medan barnfamiljernas subventionerade maxtaxa gäller för höginkomsttagare utan någon effekt om kapital finns.

Och här en intervju med mig i Senioren inför valet 2018, där jag kämpade för att inte "bli satt på läktaren". Nu sitter jag ändå där men kommer att fortsätta att arbete för de äldre och deras villkor och förutsättningar, bl a i sociala medier och genom Seniorerna (SPF).